MAYO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "mayo" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. mayo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu mayo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde mayo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAYO

Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi.

MAYONEZLİ

Mayonez katılmış veya karıştırılmış.

MAYONEZ

Yumurta sarısı, zeytinyağı ve limonla yapılmış olan bir tür koyu, soğuk yiyecek.

MAYOSPOR

Mayosporangiyumda oluşan tek çekirdekli haploit spor.

MAYOCULUK

Mayo dikme veya satma işi.

MAYOŞU

Ekşimsi.

MAYOZ

Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veya somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi. Redüksiyon bölünmesi, indirgeme bölünmesi. Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veye somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi, indirgeme bölünmesi, indirgenme bölünmesi, mayotik bölünme, mayoz bölünme, redüksiyon bölünmesi. (Eş anlamlısı: redüksiyon bölünmesi), İndirgeme bölünmesi; ana gözede bulunan diployid kromozom sayısını yarıyarıya yani hoployid sayıda kapsayan gözelerin meydana gelmesi ile sonuçlanan bir göze bölünmesi tipi.

MAYOSPORANGİYUM

Haploit zoosporlar meydana getiren kalın duvarlı diploit sporangiyum.

MAYOCU

Mayo diken veya satan kimse.

MAYONEZSİZ

Mayonezi olmayan, mayonez katılmamış.

  -   -   -  

Anlamında MAYO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MAYO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKİYAZMATİK

Mayozda kiyazmanın olmaması. Krossingoverin sadece bir eşeyde meydana geldiği türlerde kiyazmasız mayoz genellikle heterogametik eşeyde oluşmaktadır.

DESİNAPSİS

Mayozun diploten safhasında çiftler hâlinde bulunması gerekirken, pakitende kiyazma oluşmaması sonucu, normal çiftleşen homolog kromozomların çiftleşememesi.

DİYAKİNEZ

Mayoz bölünmenin profazında, çekirdek zarının parçalandığı son safha. Mayoz bölünmenin profazında, çekirdek zarının parçalandığı son evre. Mayoz bölünmede diplonema evresini izleyen dönem. Homolog kromozomların birer kromatidi uç kısma yakın tek bir kiyazmayla birbirine bağlıdırlar.

GAMETOKLON

Mayosporlar, gametler ya da gametofitlerden yapılan hücre kültürlerinden gelişen bitkiler.

KROMOMER

Mayoz hücre bölünmesi sırasında kromozom ipliği üzerinde ortaya çıkan ve irili ufaklı boncuk gibi dizilmiş bulunan yoğun kromatin maddesi. Bir kromozom üzerinde boncuk biçiminde dizilmiş olan ve gene karşılık olduğu düşünülen kromatin maddesi.

DİPLOTEN

Mayoz bölünmenin profazında bivalent kromozomların uzunluğuna ayrıldığı safha. Mayoz bölümmesinin profaz evresinde görülen ve kromozomların uzunlamasına yarıldıkları bir alt evre.

DİPLOHAPLONT

Mayoz sonucunda, gametleri oluşturan haploit gametofitleri meydana getiren bir organizma. Fertilizasyonla, mayozun meydana geldiği diploit bir sporofit oluşur. Böylece diploit ve haploit generasyonlar birbirini izler.

HİGROM

Sıvı birikimi nedeniyle genişlemiş kist, kese veya bursa. Genellikle, kemik çıkıntıları üzerindeki deri altında sonradan biçimlenen kese benzeri yapıların içerisinde musinöz, kanamanın derecesine bağlı olarak sarıdan kırmızı renge değişen sıvı birikimiyle belirgindir. Basıncın nasır oluşturmadığı olgularda kalıcı dekübitis ülserleri, hematom ve sonunda higrom biçimlenir. Daha çok iri cüsseli köpeklerin dirseklerinin yanal yüzünde ve uyluk kemiğinin trokanter mayoründe ve kalça çıkıntısında görülür.

ASİNAPSİS

Mayoz esnasında homolog kromozomların çiftleşememesi.

LEPTOTEN

Mayoz bölünmesinin profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler hâlinde ortaya çıktığı erken evre. Leptonema. Mayoz bölünmesinin profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler biçiminde ortaya çıktığı erken evre. Mayoz bölünmesinin profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler halinde meydana çıktığı erken bir evre.

DİPLONT

Mayoz ürünlerinin gamet gibi fonksiyon gördüğü bir hayat devriyle karakterize edilen organizma. Bir diplohaplont ve haplonttaki gibi, haploit çok hücreli evreleri yoktur. Mayoz ürünlerinin gamet gibi fonksiyon gördüğü bir hayat devriyle karakterize edilen.

KUADRİVALENT

Heterozigot resiprokal translokasyon taşıyan bir bireyde dört homolog kromozomun mayozda bir araya gelmesi ile oluşan yapı.

YENGEN

Yemesi hoş nesne. İçine salam, sucuk, kaşar, ketçap, mayonez, turşu vb. konularak hazırlanan tost.

GONOSPOR

Mayoz bölünmede oluşan eşeysiz hücreler.

DENİZLİK

Kayıklarda bordayı aşan dalgaların içeriye girmesine engel olan eğik tahta. Pencerelerin altında, içte ve dışta yapılarak suların duvar içine sızmasını veya duvar yüzeyinde yayılmasını önleyen eğik bölüm. Denize girerken kullanılan kadın mayosu.

KROSİNGOVER

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında genlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi. Kiyazmalar krosingoverin göstergesidir. Krosover. Mayoz bölünmenin profaz I evresinde çiftler halinde yan yana gelen homolog kromozomların sarılması ve birbirine karşı gelen parçalar arasında yer değiştirmesi olayı, parça değişimi.

BİVALENT

Sentromeri ile henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan grup; mayozda kiyazma ile bir arada tutulan kendini eşlemiş iki homolog kromozom. Sentromeriyle henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan yapı. Mayozda kiyazmayla bir arada tutulan kendini eşlemiş iki homolog kromozom.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

KİNETOKOR

Kromozomun sentromeri içinde bulunan, mayoz ve mitozda yardımcı bazı proteinlerle iğ mikrotüpçüklerine bağlanan, yoğun boyanan özelleşmiş bölge.

KİYAZMA

Mayozun I. profazında, iki kromatit arasında gözlenebilen, bağlantı ya da krosingover yeri. Balıklarda optik sinir fibrinlerinin kesişmesi. Çapraz. Mayotik yeniden düzenlenmenin sağlanması için homolog kromozomların kromatidlerinin çaprazlaması.