MAYDANOZGİLLER Nedir?

MAYDANOZGİLLER kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi a , üçüncü harfi y , dördüncü harfi d , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi o , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MAYDANOZGİLLER anlamı

Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye biçiminde olan, anason, kereviz, maydanoz, kimyon vb. bitkileri içine alan bir familya.

MAYDANOZGİLLER hakkında bilgiler

MAYDANOZGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük