MASTA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "masta" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. masta ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu masta ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde masta olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MASTA

Üvendire. Büyük, kalın ve uzun. Öküzle çift sürülürken kullanılan ucu çivili uzun değnek. Ucunda çivi olan uzun sopa.

MASTALIH

Üvendire yapmaya elverişli ağaç dalı.

MASTADENOVİRÜSLER

Adenoviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi.

MASTARA

İletki.

MASTADENİTİS

Meme yangısı.

MASTARBASKI

(Resim) Erkek mastarın yüzeyini mürekkepleyerek yapılan baskı. a. bk. yüksekbaskı, linolyum, patates baskı, ağaçbaskı.

MASTALAMAK

Kesmek. Sopa ile vurmak.

MASTAR

Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve ad gibi kullanılan biçimi, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb. Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta.

MASTAFA

Bayır yerlere ağaç dikmek için yapılan set,seki : Akşama kadar mastafaya ağaç diktim. Üstüste yapılmış basamaklı evlek.

MASTABA

(Mimarlık) (Arap. mastaba = kürsü) Eski Mısır'da ilk imparatorluk çağından önce kullanılan, üstü yatay olarak kesilmiş dört yüzlü, düzgün piramit biçimi. a. bk. piramit.

  -   -   -  

Anlamında MASTA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MASTA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİGESYON

1. Hazım, sindirme, sindirim. Bitki kısımları üzerine 35-40 °C sıcaklıkta çözücünün dökülerek 12-24 saat süreyle temasta tutulmasıyla yapılan işlem.

KORİNDON

Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral, alüminyum taşı, boksit.

AKARSU

Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. Tek sıra elmastan gerdanlık.

AMAÇLIK

"Seni görmeğe geldim" sözündeki "görmek" bir AMAÇLIK MASTAR (Infinitif final), -e takısı AMAÇLIK TAKI ve "haberiniz olsun diye söylüyorum" cümlesinde ise "Haberiniz olsun" tümcesi bir AMAÇLIK TÜMCE (Proposition finale), "diye" bağlacı da bir AMAÇLIK BAĞLAÇ (Conjonction finale) dir.

DEKÜBİTUS

Uzun süre yerde yatan hayvanların zeminle temasta olan kısımlarında basınç sonucu oluşan yerel doku ölümü ve yaralanma. Yere boylu boyunca uzanma. Yatar durumda olan.

İLETKİ

Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıölçer, mastara, minkale.

BAP

Kapı. Kitaplarda bölüm, başlık. Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri. Konu, husus.

ERKEKMASTAR

Baskı işlerinde kullanılmak üzere, tahta ya da karton üzerine çizilip kesilen biçim. a. bk. dişimastar, mastarbaskı.

KEMOSORPSİYON

Bir metal veya yüzey enerjisi büyük bir maddenin yüzeyinde, temasta olduğu (sıvı veya gaz) başka bir maddenin moleküllerinin kimyasal bağlara benzer kuvvetle tutunması. Kimyasal bağ oluşumunda etkin olan kuvvetlere benzer kuvvetlerle tutunma.

FİİLİMSİ

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi.

EYLEMLİK

Mastar (I).

VENEREAL

Cinsel temasa ait olan. Cinsel temastan meydana gelen, zührevi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük