MAKROFİBRİL Nedir?

MAKROFİBRİL kelimesi ilk harfi M ve son harfi L olan bir kelimedir. Başında m sonunda l olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi f , yedinci harfi i , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi i , onbirinci harfi l şeklindedir. Başı m sonu l olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MAKROFİBRİL anlamı

Bitki hücre duvarlarında mikrofibrillerin bir araya gelmesiyle oluşan, primer hücre duvarında dağınık, ikincil hücre duvarında daha düzenli bir diziliş gösteren selüloz yapı.

MAKROFİBRİL hakkında bilgiler

MAKROFİBRİL ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük