MAKROBESİNLER Nedir?

MAKROBESİNLER kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi b , yedinci harfi e , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MAKROBESİNLER anlamı

Organizmanın azot ve fosfor gibi çok miktarda gereksinim duyduğu besin maddeleri.

MAKROBESİNLER hakkında bilgiler

MAKROBESİNLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük