Sonu MADEM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "madem" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu madem ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında madem olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde madem olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MADEM

"Değil mi ki, -diği için, -diğine göre" anlamlarında sebep göstermek için, başına getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlayan bir söz, mademki.

  -   -   -  

Anlamında MADEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MADEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz.

OKİ

Madem ki.

ELESE

Madem, öyleyse.

ÇÜNKİ

Madem ki. Ne vakit ki, vaktâ ki.

EYA

Bana bak, beni dinle anlamında. Öyle ise, madem ki anlamında. Yapma gübre. Kaburga kemiği. Böyle mi, doğru mu ?. Ed. eğer.

ANDAN

Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek. Mademki, sonra, bakalım. Ondan. Tuzsuz pirinç lâpası. Ona. Sonra, ondan sonra. Ondan Ötürü. Oradan. Onunla.

MEDEM

Madem : Medem sen bize gelmiyorsun, beni de bekleme.

HAPNAN

Madem ki.

HAÇAN

Ne vakit, ne zaman: Haçan sizin eve geldimse boş bulamadım. Mademki: Haçan öküzleri bulamadın eve niçin gelmedin. Ne çabuk: Haçan gidip geldin. Ne çabuk. Ne zaman, ne zaman ki. Ne zaman.

MADEMKİ

Madem.

OYLESE

Mademki.

VERAM

Değilmiki, mademki.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük