MADEM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "madem" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. madem ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu madem ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde madem olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MADEM

"Değil mi ki, -diği için, -diğine göre" anlamlarında sebep göstermek için, başına getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlayan bir söz, mademki.

MADEMKİ

Madem.

  -   -   -  

Anlamında MADEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MADEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EYA

Bana bak, beni dinle anlamında. Öyle ise, madem ki anlamında. Yapma gübre. Kaburga kemiği. Böyle mi, doğru mu ?. Ed. eğer.

HAÇAN

Ne vakit, ne zaman: Haçan sizin eve geldimse boş bulamadım. Mademki: Haçan öküzleri bulamadın eve niçin gelmedin. Ne çabuk: Haçan gidip geldin. Ne çabuk. Ne zaman, ne zaman ki. Ne zaman.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

VERAM

Değilmiki, mademki.

HAPNAN

Madem ki.

Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz.

OYLESE

Mademki.

OKİ

Madem ki.

MEDEM

Madem : Medem sen bize gelmiyorsun, beni de bekleme.

ANDAN

Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek. Mademki, sonra, bakalım. Ondan. Tuzsuz pirinç lâpası. Ona. Sonra, ondan sonra. Ondan Ötürü. Oradan. Onunla.

ÇÜNKİ

Madem ki. Ne vakit ki, vaktâ ki.

ELESE

Madem, öyleyse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük