MACIRDATMAK Nedir?

MACIRDATMAK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi a , üçüncü harfi c , dördüncü harfi ı , beşinci harfi r , altıncı harfi d , yedinci harfi a , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi a , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MACIRDATMAK anlamı

Bir şeyi çok ses çıkartarak çiğnemek.

MACIRDATMAK hakkında bilgiler

MACIRDATMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük