Sonu MAİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mai" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mai ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mai olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mai olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAİ

Mavi.

İÇTİMAİ

Toplumsal.

SEMAİ

Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri. Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (söz). Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü.

  -   -   -  

Anlamında MAİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MAİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KORTEJ

Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet. Alay (I).

EĞİLİMLİ

Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail, tandanslı.

TESLİM

Bir şeyi sahibine verme. Fasıl müziğinde peşrevin ve saz semaisinin her hanesi sonunda tekrarlanan parça. Emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme. Gerçek olduğunu kabul etme, doğrulama. Bırakma, devretme, terk etme. Teslim ol veya teslim oluyorum sözü.

ESMERLEŞME

Esmerleşmek işi. Gıdaların enzimatik olmayan tipteki kahverengileşme tepkimelerinden en önemlisi olup indirgen şekerlerle proteinlerin serbest amino grupları veya aminoasitler arasında cereyan eden komplike bir seri tepkimenin sonucu kahverengi renk oluşumuna ve tat değişimlerine neden olan tepkime, kahverengileşme, karbonilamil tepkimesi, maillard reaksiyonu.

TAPULU

Tapusu olan. Emri altında, maiyetinde.

GEÇİM

Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet. Anlaşma, uyum.

FASIL

Bölüm, kısım, devre. Osmanlı ve Arap tiyatrosunda oyunun perde bölümü. Dönem, devre. Belli bir sürede yapılmış olan iş, karşılaşılan durum veya olay. Bütçede ayrı ayrı gösterilen bölümler. Orta oyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcuna. Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

KALİPSO

Jamaika'dan yayılmış iki zamanlı bir dans. Bu dansın müziği.

DÖLENMEK

Bir yere doğru yönelmek: Evine dölendi. Dolaşmak. Bir yere düzgün şekilde yerleşmek. Bozulmuş bir şey düzelmek, iyileşmek. Yatışmak, yolda rahat ve uslu durmaya alışmak. Bir hayvan sürüsü bir yere düzenli olarak dağılmak: Kuzular çayıra amma da dölendiler. Mutmain olmak, temayül göstermek, sükûnet bulmak, karar kılmak, huzura kavuşmak, ağır davranmak. Çoğalmak.

DOLANIŞIK

Geçim, idare, maişet.

AKAR

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı. Sıvı, mai, likit.

TEVABİ

Tabi olanlar, maiyet.

HACER

Taş, kaya. İsmail Peygamber'in annesinin adı.

AKLAN

Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile. Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.

DOMAİN

Internet sitelerine ulaşmak için kullanılan web adresi. İnternet sitesinin adresi. www ile başlayan bir web sitesini bulmaya yarayan anahtar kelimeler bütünü. ileilgili.org ismi bir domaindir ve kullanıcılar bilgisayarlarındaki internet tarayıcılarına www.ileilgili.org yazdıklarında o siteye bağlanabilirler.

TOPLUMSAL

Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

MUTMAİNLİK

Mutmain olma durumu.

EĞİK

Eğilmiş olan, dik ya da düz olmayan. Dik veya paralel olmayan doğru. Bükülmüş. Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev.

EĞRİ

Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey. Yanlış bir biçimde.

BİRDUYUMCULUK

Yirminci yüzyılın başında Jules Romains tarafından kurulan ve birey yerine topluluğun duygu, düşünce ve izlenimlerindeki ortaklığı konu edinen yazın çığırı.