Sonu M ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 9 harfli toplam 442 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KONOLUŞUM

Örgensel özdeciğin, kimyasal bağları değişmeden, az bir erke ayrımı ile alabildiği biçimlerin her biri.

YALNIZÇAM

Ankara şehri, Kırbaşı bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ardahan ilinde, Yalnızçam nahiyesine bağlı bir bölge. Kars ilinde, Selim belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

NÜKLEOZOM

Ökaryot hücre kromozomlarında tekrarlanan yapı birimi. Her birimde DNA zinciri çiftler hâlinde bulunan H2A, H2B, H3 ve H4 histonlarının çevresinde iki defa dolanarak nükleozom göbeğini meydana getirir. Bunlar da Hj proteini ile birbirlerine birleşirler. DNA molekülünün sekiz histondan oluşan oktomer yapı etrafında iki kez dönmesiyle oluşan yapı.

CUMBULDUM

Büyük, derin dere.

ANATOSİZM

İşlenmiş faizlerin hesap dönemi sonunda anaparaya eklenerek faizlendirilmesi sistemi. karşılığı bileşik faiz.

AMERİKYUM

Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am).

YENİPAYAM

Elâzığ kenti, Ağın ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

PALİNDROM

DNA'da soldan sağa veya sağdan sola, tamamıyla aynı olan baz dizisi. Ökaryotik hücre DNA'larındaki ters yönde simetri olan bazı özgün bölgeler veya 5ı->3ı yönünde okunduğunda her iki DNA sarmalında aynı baz dizisinin bulunduğu bölgeler.

LAKTOKSİM

Halkada -CH-N-O-CO- grubu içeren doymamış laktam.

NEOFAŞİZM

İkinci Dünya Savaşı'ndan ortaya çıkan faşizm.

VERMİSSİM

Vermişim.

BABAKUDUM

Uğursuz adam.

HOLOENZİM

Apoenzim ve onun uygun kofaktör veya koenzimlerinin bağlanmasıyla oluşmuş işlevsel bir enzim.

EKOSİSTEM

Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem. Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem. Doğadaki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşim bağlarıyla oluşturdukları sistem. Bir alandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birlikte oluşturduğu sistem.

YİNELENİM

Bir dalga deviniminin zaman birimindeki çevrim, salınım ya da titreşim sayısı; (genellikle bu zaman birimi saniye olarak alındığından) saniyedeki çevrim, salınım ya da titreşim sayısı. (Bu çevrim, salınım ya da titreşimler, dönem adı verilen eşit zaman aralıklarıyla yinelenme özelliği taşırlar. Saniyedeki dönem sayısı, yinelenimdir. Yinelenimin SI birimi hertz'dir). Bir dalga deviniminde, bu dalganın yayılma hızının, dalganın uzunluğuna bölünmesine eşit sayı. Ses dalgasında, bu dalgayı oluşturan titreşimlerin saniyedeki sayısı.

ENTEROTOM

Bağırsak makası.

FRANSİYUM

Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr).

KSERODERM

Deri kuruluğu.

ETKİLEŞİM

Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

VAYVİLLİM

Çığlık, gürültü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük