Sonu M ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 9 harfli toplam 442 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİLİNDROM

Adenokistik karsinom.

ZERGERDEM

Orta boyda ayakkabı kalıbı.

GENİKULUM

Dizcik, küçük diz.

KIRKKALEM

Şanı kumaşı da denilen alaca renkli yünlü ya da ipekli kumaş.

SLİTELLUM

Halkalı solucanlarda (Hirudo medicinalis) yumurtaların etrafında kokon oluşturmak için gerekli salgıyı yapan kuşak benzeri yapı.

RİZOBİYUM

Baklagil bitkilerin köklerinde bulunan ve havanın azotundan nitrat sentezleyebildikleri gibi protein de sentezleyebilen bakteriler.

EBİHÖRLÜM

Beş nisanda esen fırtına.

BARBARİZM

Bir sözün fonetik veya morfolojik yapısında yapılmış olan büyük yanlışlık.

FLEBOGRAM

Toplardamar içine opak bir madde zerk ederek yapılan radyografi.

IŞILKESİM

Özdecikleri ışık, çoğunlukla morötesi kullanarak parçalama yöntemi.

ISILLANIM

Ilıncıkları, çevreleri ile ısıl dengeye getirme.

EKOLOJİZM

Olgulara bütünsel olarak ve doğa merkezli bakış açısıyla yaklaşan bir düşünce akımı.

ALTYORDAM

Bir izlencede gereksenen belli bir işlevi, parametreler aracılığıyla kendisine verilen değişkenlerden yararlanarak, bunlara uygun işlem dizilerini yürüterek gören bir yordam ya da izlence kesimi. Yordamlıkta saklanan bir altyordamı birçok izlence gerektikçe kullanabileceği gibi, bir izlence değişik yerlerde birden çok kez de çağrılabilir. İşlem sırasının denetimi, altyordamda öngörülen işlemler bitirildikten sonra, genel kural olarak altyordamı çağıran komutu izleyen ana izlence komutuna geçer.

STOMODEUM

Dış ektodermanın içeriye çöküntü yapmasıyla embriyoda biçimlenen ilkel ağız boşluğu, beslenme kanalının ön ucu.

NEFROSTOM

Omurgasız hayvanlarda boşaltım organı olan nefridyumun silli giriş kanalı. Nefridyumun silli giriş kanalı.

NEONAZİZM

Nazizmi yeni bir tarzda ifade etme politikası.

TRİAZOLAM

Triazalobenzodiazepin türevi hipnotik olarak kullanılan bir ilaç.

TROFODERM

Koryonun dış tabakası.

MESİLİNAM

Amdinosilin.

PROPODEUM

Hymenoptera'larda göğüsle kaynaşmış birinci karın segmenti.