Sonu M ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 9 harfli toplam 442 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PREZİDYUM

Bütün yetkilerini eski S.S.C.B. Anayasası'na özgü bir tarzda kullanan örgüt. Başkanlık divanı, konseyi.

LİMNODROM

Bir göl içerisinde, gölün bir bölgesinden diğerine göç eden.

KETOOKSİM

Asetoksim, =C=N-OH, grubu içeren bileşik, örnek, Me2C=NOH, asetoksim. -HCNO-, grubu içeren bileşik.

EVROPİYUM

Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan, parlak gri renkte bir element (simgesi Eu).

DOKSAPRAM

Solunumu merkezi sinir sistemi üzerinden güçlü bir biçimde uyaran bir ilaç.

GERMANYUM

Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6, yoğunluğu 5,46 olan, 937,4 °C'de eriyen, kalay ve silisyumu andıran, az rastlanan bir element (simgesi Ge).

EKSKRETUM

Salgı.

ÖZÜŞTÜRÜM

Besinle gelen özdekleri dönüştürüp, onlardan erke sağlayan dirilkimyasal tepkime dizilerinin tümü.

ÖZYÖNETİM

Öğrencilerin, yönetmelik hükümlerine ve okul kurallarına göre seçilen temsilcileri aracılığıyla, sınıf dışı etkinlikleri yönetmeleri. Okul düzeninin büyük ölçüde öğrencilerce sağlanması. Bireylerin, dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlayan yöntem ve seçenekler bütünü.

KARŞITLAM

Sanat yapıtında, yerleşmiş kanılara karşıt düşen, kimi zaman da şaşırtmaca amacı günden duygu ve düşünce. Karşıt düşünceleri bir arada kullanma sanatı, ör. "Kederimin artması için sevinmek isterim; bunu kimseye anlatmam." (A.Hamit Tarhan).

ŞAKGALHAM

Ayçiçeği.

ETKİLEŞİM

Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

ÖZEKLEŞİM

Bireylerin, girişimlerin ve kurumların, kentin başat özeğinde, iş özeğinde ya da onun çevresinde toplanmaları eğilimi.

DEVRİALEM

Dünyayı dolaşma.

ÜŞERLEŞİM

Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla üşer oluşturulması.

HOMEOTERM

Sıcakkanlı.

MÜSDEHDEM

Arapça kökenli müstahdem: müstahdem.

GENİKULUM

Dizcik, küçük diz.

IŞIMBİLİM

Röntgen ışınları ile ya da ışımetkin ışınlarla sayrılıklaran tanısı ve sağaltımı ile uğraşan tıp kolu.

MÜSTELZİM

Gerektiren. Gerekli olan, gereken.