Sonu M ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 8 harfli toplam 682 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAPLAŞIM

İki ayrı özekteki, iki öğeciksel yörüngecin çarpımı üzerinden alınan tümlev. İki yük dağılımının ortak bölgesi.

FATALİZM

Yazgıcılık.

NATİVİZM

Doğuştancılık.

MİYOKROM

İskelet kasına kırmızı rengi veren bir grup kasa renk verici madde. Miktarı hayvanın tür, ırk veya yaşına göre değişir.

STOMİYUM

Eğrelti sporangiyumlarında olgunlaşan kapsülün yarılacağı yerde bulunan ince duvarlı hücreler grubu.

SELENYUM

Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217 °C'de eriyen, ısı ve elektriği ileten, genel olarak telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element (simgesi Se).

EPİKEREM

Önertilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım.

ÇİZEYLEM

Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

ASTRONOM

Gök bilimci.

AMFİDROM

Üreme faaliyeti dışında, hayatlarının belirli dönemlerinde düzenli olarak tatlı sulardan denizlere, denizlerden tatlı sulara göç etme, iki yönde gitme.

HÜMANİZM

İnsancıllık.

ARABİRİM

İki dizge ya da altdizge arasında öngörülen ilişki ya da iletişimi sağlama amacıyla tasarlanmış herhangi bir bağdaştırıcı birim ya da olanak.

TATARHAM

Şiddetli karın ağnsı.

ELLEĞLEM

Sanırım, anlaşılan, demek ki.

DOKUZÇAM

Muğla şehrinde, Göktepe nahiyesine bağlı bir yer. Tokat ilinde, Karayaka nahiyesine bağlı bir bölge.

GIYGIDIM

Dengesiz, kararsız, tutarsız: gıygıdım akıllı (Çayağzı).

SİYONİZM

XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım.

PRAZEPAM

Benzodiazepin türevi trankilizan, yatıştırıcı, kas gevşetici ve çırpınma önleyici etkileri olan bir ilaç.

ANAİKLİM

Etkileri çok geniş bir bölgeye yayılan, ancak şu ya da bu yöresinde kimi yerel ayrımlar taşıyan iklim türü, örn. ılıman iklim.

ENAMELUM

Mina organı.