Sonu M ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 8 harfli toplam 682 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KIVRILIM

(Kuramsal istatistik) dağılım işlevleri dizisi için,dağılımı. biçiminde de yazılır. Olasılıksal değişkenler bağımsız ise, F(x), bu değişkenlerin toplamının dağılım işlevi olur.

MASURYUM

Simgesi Ma, atom kütlesi 43 g olan, kolumbit, gardolinit ve zirkonda çok az bulunan periyodik çizelgede yedinci grupta olan, nadir bulunan bir element.

ÇEVİRTİM

Kimyasal türleri başka türlere dönüştürme işlemi. Bir özdeğin kèndi eşizine dönüştürülmesi. Örn. İki şekerden dekstrozun levüloza dönüştürülmesi. Bir önermenin çevriğini elde etme.

DURANÇAM

Ardahan şehri, Göle ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AKMAZDAM

Kars ilinde, Arpaçay ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SÖNDÜRÜM

Bir algıç borusundaki elektriksel boşalımın sürüp gitmesini önleme yöntemi. itfâ (bk. borç kapatma).

FÜZİFORM

İğimsi.

BIĞILCIM

Suyun üstündeki buz.

SUNDURUM

Damlarda kullanılan kiriş.

ALTDEYİM

Bir düzgün deyimin altdeyim 'i bu deyimin ya kendisi ya deyimin dolaysız altdeyimi ya da dolaysız altdeyiminin dolaysız altdeyimi, dolaysız altdeyiminin dolaysız altdeyiminin dolaysız altdeyimi,... dir.

KIZILÇAM

Uzun boylu bir tür çam. Bir tür orman ağacı.

TOMBATUM

Pancar.

MÜLDÜRÜM

Kaldıraç, kaldıraç kolu.

NİYOBYUM

Atom numarası 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt, klor vb. maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum (simgesi Nb).

AZTRONEM

Tedavilerinde kullanılan ilk monobaktam türevi olan, yalnızca Gram negatif bakterilere ve özellikle de Pseudomonas aeroginosa'ya karşı etkili bir antibiyotik ilaç.

SEĞİRDİM

Yaya koşusu. Top atıldığında kundağın geri tepmesi. Yeniçeri mutfaklarında kullanılan etleri taşıyan hayvanların ön ve arkalarında yürüyen yeniçeri. Değirmene su veren oluğun eğimi.

SADRAZAM

Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır.

PARADİZM

Biyokimyada deneysel bir model veya örnek.

ÇİPİLDİM

Su birikintisi.

DEVŞİRİM

Devşirme işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük