Sonu M ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 7 harfli toplam 612 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NABAYIM

Ne yapayım.

BİDÖNÜM

Bir sefer, bir kez.

ONANİZM

Mastürbasyon.

KABARAM

Üzüntüden olan sinir hastalığı, bir çeşit delilik.

OLEOZOM

Hint yağı tohumunda olduğu gibi tohumlar üzerinde bulunan ve yağ kapsayan yapılar. Elaiozom.

BİLEŞİM

Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

ÜROKROM

Ürobilin, ürobilinojen ya da bilinmeyen yapıda bir peptitten oluşan sidikteki renk maddesi.

STERNUM

Eklem bacaklı segmentinin, özellikle böceklerin toraks segmentinin dış iskeletinin ventral safihası. Balıklar ve kurbağalar dışta kalmak üzere, omurgalı hayvanlarda göğsün tam arkasında ve eğe (kaburga) kemikleri ve omuz kemeri ile bağlı bir ya da birkaç kemik, ya da kıkırdaklı parçadan oluşmuş safiha. Göğüs kemiği. Göğüs kemiği, döş kemiği. Eklembacaklı hayvanlarda bölütlerin karın parçaları.

EGOTİZM

Benlikçilik.

ILDIRIM

Yıldırım. Eski türkçe yalturmak: yıldırım.

İKİRCİM

İkircik.

KARAÇAM

Bir tür çam (Pinus nigra).

LİZOZOM

Ökaryot hücrelerde tek bir zarla çevrili olup içinde sindirim enzimleri bulunan organeli. Golgi kompleksinden içi enzimle dolu olarak kopan küçük keseler primer lizozomu, bunların sindirilecek maddelerle birleşmesi sonucu oluşan keseler sekonder lizozomu meydana getirir. Hücre içindeki artık yapıların sindirilmesinde (otofaji), hücre dışından alınan yabancı maddelerin sindirilmesinde (heterofaji), zarının hasar görmesiyle hücresinin kendini sindirmesinde (otoliz) ve metamorfoz sırasında yok edilecek yapıların sindirilmesinde (histoliz) görev alan bir organel. Ökaryot hücrelerde tek bir zarla çevrili olan ve içinde sindirim enzimleri bulunan organel. Sitoplazmada unit zar yapısında, hücre içi sindirimi sağlayan, birincil ve ikincil olmak üzere iki türü bulunan zarsal organel. Lizozomlarda çeşitli maddeleri parçalayabilecek hidrolitik enzimler bulunur.

AYIRTIM

temyiz, -gücü: temyiz kudreti. -gücü olan, -güçlüsü: mümeyyiz. -gücü olmayan: gayr -i mümeyyiz. -güçsüzlüğü: temyiz kudret sizliği. Olay, nesne ve özellikler arasında ayırt edilebilir başkalık.

AKCİLİM

Su geçirmiyen, gri renkli,killi toprak, kaolen.

GELİŞİM

Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

NATAMAM

Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş.

YOĞUSAM

Yoksa.

ANAGRAM

Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime.

ATEŞLİM

Bir çeşit çocuk oyunu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük