Sonu M ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 7 harfli toplam 612 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ODONTOM

Dişe ait yapılardan köken alan herhangi bir tümör. Dişteki mine, dentin ve semenden oluşan karışık tümör.

DANIŞIM

Kentlerin düzentasarlarının hazırlanması evresinde, düzentasarın getireceği yeniliklerden daha sonra etkilenecek olan kimselerin görüşlerini almak, böylece hem tasarların daha gerçekçi olmasını sağlamak, hem de onaylanmış tasarlara karşı gösterilebilecek tepkileri azaltabilmek amacıyla tasarlama örgütlerince düzenlenen toplantılar. bk. kamu danışımı.

EHENDİM

Efendim.

ŞEHALEM

Evrenin hükümdarı.

AKÇAÇAM

Kastamonu şehrinde, Azdavay belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sinop ilinde, Erfelek belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

EPİGRAM

Her türlü konuda yapılmış kısa manzume.

SARIKUM

Bitlis kenti, Tatvan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sinop ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÜÇÜRDÜM

Her ortak, ürünün üçte birini alma koşuluyla, üç kişi ortaklaşa: Bizim tarlayı üçürdüm ektik. 2.Üçe bölme. Üç kat (yün, iplik için). Ürünün üçte ikisi tarla sahibine, üçte biri ekiciye verilme koşuluyla yapılan ortaklık. Üçte bir. Yapılan iş sonucu ortaya çıkan değerin üçte birine sahip olma (işçi için). Bölme direği yapmakta kullanılabilecek kereste. Pirinç, bulgur, mercimek karıştırılarak yapılan pilav. Çorap örmede kullanılan üç çift şiş. Üçte bir pay. Üçte bir payla yapılan ortaklık. Üç telden örülmüş, üç kat edilmiş ip.

SEYHLEM

Yarım dolu çuval. Çuval, 'çepiyh' dolusu (meyve vb.).

KAZANIM

Kazanma işi. Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak, avantaj.

MUTASIM

Günahtan çekinen.

İHTİMAM

Özen. Özenli bakım.

ÜSKADİM

Eskiden beri.

ONANİZM

Mastürbasyon.

YAYINIM

Yayınma.

BOCURUM

Geminin kıç tarafındaki yelken.

BİÇALIM

Bir aralık, az bir zaman.

SUVARIM

Bir suvarmada veya sulamada verilen su miktarı.

YİMEYİM

Yemeyeyim.

AMİBİZM

Amip benzeri hareket etme, amiboidizm, amiboyit hareket.