Sonu M ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 7 harfli toplam 612 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HOMONİM

Sesteş.

ESENÇAM

Düzce kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

BARILEM

Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise.

ÖZGÜLÜM

"Gerçekten gül gibi güzel olanım" anlamında kullanılan bir isim".

EKOYLUM

(Mimarlık). Camilerde yarım kubbelerin iki ya da üç yanında küçük yarım kubbelerle yapılan oylum eklemeleri. Eski Yunanda üstü yarım kubbe ile örtülü, oturulacak duvar oyuğu.

REALİZM

Gerçekçilik.

AKSONEM

Giardia ve Trypanosoma gibi kimi protozoonlarda kamçı ve silyumun sitoplazma içerisinde uzanan mikrotubuler kısmı.

GEÇİŞİM

Geçişme işi, tedahül. Belirli bir işi yapma yeterliliğinin ilişkili veya bağlantılı başka bir işi yapma sonucunda artması, intikal. Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması, hulul, ozmoz.

MEZOZOM

Bakterinin üremesi sırasında bakteri zarından kıvrımlar yaparak meydana gelen mitokondri benzeri yapı.

USCANAM

Yavaşça, sessizce.

BİREZİM

Biraz, birazcık.

SUVARIM

Bir suvarmada veya sulamada verilen su miktarı.

BELEKİM

Keşke (dilek ifade eden cümle başlarında kullanılır).

İBLİŞİM

İbrişim.

SALINIM

Salınma işi. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.

TEKADIM

Uzun atlama. Uzunatlama.

TENOTOM

Tendoya kesit yapmada kullanılan bisturi.

UYLAŞIM

Saymaca bir şey benimsemek için yapılmış olan anlaşma.

VİTREUM

Camsı, cam gibi.

ERBİYUM

Atom numarası 68, atom ağırlığı 167,2 olan, tabiatta çok az bulunan, uygulama alanı olmayan bir element (simgesi Er).