Sonu M ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 7 harfli toplam 612 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZBİÇİM

Kayaç yapıcı minerallerin, kendilerine özgü kristal biçimi. (Bu durumda büyüyüşlerine engel olmadan gelişmişlerdir.).

VİDİCAM

Sinema alıcısı ile televizyon alıcısının birlikte çalıştırılmasına dayanan bir yöntem.

PROTEOM

Özel şartlar altında ve belirli bir zamanda organ veya hücreler tarafından oluşturulan proteinler.

SUVARIM

Bir suvarmada veya sulamada verilen su miktarı.

REALİZM

Gerçekçilik.

BÖLÜNÜM

Uranyum gibi ağır öğecik çekirdeklerinin kendiliklerinden ya da dıştan gelen ılıncık gibi parçacıkların etkisi ile ikiye bölünmesi.

TANGRAM

Bir kareden belli bir düzene göre kesilmiş iki büyük iki küçük, bir orta boy ikizkenar dik üçgen, bir kare ve bir paralel kenardan oluşan eski bir Çin bulmacası. İlköğretimde öğrencilerin şekil oluşturma yeteneğini geliştirmek amacıyla kullanılan matematik ders araç gereci.

İLTİZAM

Kayırma, bir tarafı tutma. Kesenek. Gerekli bulma.

ELKANEM

Beceriksiz, tembel.

ACABLAM

Acaba.

ÖĞRENİM

Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

SARIKUM

Bitlis kenti, Tatvan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sinop ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MUAZZAM

Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman. Alışılmışın sınırlarını aşan. Güçlü, önemli.

İYODİZM

İyodun veya iyot içeren bileşiklerin aşırı miktarlarda kullanımından kaynaklanan ortaya çıkan burun akıntısı, salya akıntısı, halsilik, zayıflık, deride pullanma ve kıl dökülmesiyle belirgin kronik iyot zehirlenmesi, iyodismus.

NİMENİM

Eski bir ağırlık ölçüsü, yirmi beş dirhem.

IRIHTIM

Bir ipe geçirilmiş ya da birbirine bağlanmış yemiş bağı: Hele şu ağaca bakın, ırıhtım gibi tutmuş.

AYFERİM

"Ay ışığım" anlamında kullanılan bir isim".

SEMPTOM

Belirti.

SAÇILIM

Bir akımmıknatıssal dalganın bir nesne ile çarpışınca ya da tektürel olmayan üşerli bir bölgeden geçerken uğradığı dağınık yansıma.

URANYUM

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).