Sonu M ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 6 harfli toplam 809 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZIKGIM

Ağılan, öl anlamında ilenç.

LENFOM

Lenfoid dokudan gelişen herhangi bir tümör. Kötücül lenfositlerin lenf yumrusu, dalak, karaciğer, kemik iliği gibi organlarda veya daha nadiren göz, deri veya sindirim kanalında çoğalması sonucu biçimlenen bir çeşit kötücül tümör, kötücül lenfom, lenfosarkom. Sınıflandırılması baskın hücre tipine ve hücrelerin farklılaşma derecesine göre yapılır, kötücül lenfom, lenfosarkom. Köpek ve kedilerde genellikle hiperkalsemiyle birlikte seyreder.

YAYLİM

Otlak, mera.

BEYÇAM

Gümüşhane ili, Kale bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SEHLEM

Kıldan, yünden dokunmuş çuval.

POGROM

Soykırım.

ÇUNKİM

Çünkü.

FANTOM

Hayalet.

ÇİNNEM

Ağızda ezilip çocuklara yedirilen çiğnem, yutum.

NEOZOM

Ribozomlann öncüsü olarak ya da protein sentezi sırasında oluşan ya da ribozomlardan ayrılan ribonükleoprotein parçacıkları (interzom ve minizom) için kullanılan genel ifade.

TEFHİM

Anlatma, bildirme.

TRAHOM

Göz kapaklarının altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle başlayan, tedavi edilmediğinde kirpiklerin içeriye kıvrılması, saydam tabakada yaralar çıkması nedeniyle körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı hastalık.

HORTUM

Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü. Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönüp buluttan yeryüzüne uzanan sütun biçiminde oluşan, alanı dar bir fırtına türü. Genellikle plastikten uzun ve esnek boru.

YÖNTEM

Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

DERLEM

Koleksiyon. Bir dilin türlü kullanım alanlarından derlenmiş örneklerinin dil bilgisi ve kuramsal dil bilimi araştırmalarında kullanılmak üzere bilgisayar tarafından okunabilecek biçimde bir araya getirilmiş kümesi.

GANGAM

Çocuk oyuncağı.

DERMEM

Halk dilinde Dermatofitozis.

MOGDAM

Komşulardan alınan öküzlerle çift sürme.

REKLAM

Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.

YASGAM

Dağ yamacı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük