Sonu M ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 6 harfli toplam 809 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LUDİZM

19. yüzyılın başında, Ned Ludd adlı İngiliz işçinin işsizliği artırdığı gerekçesiyle makinelere saldırmasıyla başlayan ve işçiler arasında taraftar bulan, bu addan esinlenen, makineleşmeye karşı akım.

BELKİM

Belki.

MERÇEM

Kâkül, perçem. Perçem, kâkül.

KARAİM

Çoğu Türk soyundan olan ve genellikle Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu, Karay.

LAKTİM

Halkada -N=C(OH)- grubu içeren ve laktamların izomeri olan organik bileşik.

AYIŞAM

Akşam.

HÜRREM

Sevinçli, şen, güler yüzlü, gönül açan. Taze, körpe.

GABRAM

Çam gibi soymuk çıkarılan ağaçlarda, kabuğun altında bulunan ince kösele biçimindeki yumuşak tabaka.

KAVRAM

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu.

BARYAM

Bayram.

TEKLEM

Moleküllerde, toplam dönüsü sıfır olan durum dizgesi.

ZIKKIM

Zehir, ağı. İçki ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar için kullanılan bir söz. Sıkıntı veren kimse ya da şey.

YORDAM

Yatkınlık, alışkanlık, yeti, meleke. Çeviklik, çabukluk. Yöntem. Kılavuz, yardımcı. Çalım.

CINDIM

Hareketini ve sözünü bilmeyen.

GURGUM

Kibirli, gururlu. Böğürtlen.

PODYUM

Genellikle atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin veya giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer.

FRENUM

Gem, dizgin.

RÜSTEM

Yiğit, kahraman. İran'ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

SAPLAM

İğneye takılan bir sap iplik. İğneye takılan iplik parçası.

RENYUM

Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan ve 3150 °C'de eriyen, parlak beyaz renkte bir element (simgesi Re).