Sonu M ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 6 harfli toplam 809 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İMANIM

"kardeş, arkadaş" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

ÇEYKEM

Krater: Koru dağının çeykemi.

EĞİTİM

Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

EPİZOM

Bakteri kromozomu ile geçici olarak bütünleşebilen ve bakteride kendini kopyalayan plâzmit. Hem konakçı hücrenin kromozomuyla birleşebilen hem de bağımsız olarak bulunabilen plazmit.

MORFEM

Biçim birimi.

HÜZZAM

Klasik Türk müziğinde segâh perdesinde bir makam.

NEYNEM

İstemem, ne yapayım.

DİPDAM

Hapishane.

MUZLİM

Karanlık. Gizli, belirsiz.

LEYLUM

Tatlı limon.

NAMZAM

Bir çeşit pancar. Tere. Ekin tarlalarında biten, sarı çiçekli yaban hardalı.

SÜĞLİM

Göğüs çökük, omuzlar çıkık, boyun eğik biçim için.

OYUSAM

Halbuki.

ANEŞİM

Annenin çocuğuna sevgi bildiren sözü: Gel aneşim eve gidelim.

TAŞİZM

Lekecilik.

SİRKIM

Bit, pire ve benzerleri asalakların yumurtaları.

GAYRIM

Artık, bundan böyle.

BADDEM

Kaynatıldığında al renk veren bir çeşit ot (yumurta boyamakta kullanılır).

NEODİM

Atom numarası 60, atom ağırlığı 144,3, yoğunluğu 6,96 olan, seryumdan daha sert bir element (simgesi Nd).

HIŞTAM

Homurtu, gürültü.