Sonu M ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 6 harfli toplam 809 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEHLEM

Kıldan, yünden dokunmuş çuval.

UZATIM

Uzatma işi.

MASSUM

Masum.

SİRKIM

Bit, pire ve benzerleri asalakların yumurtaları.

MÜRDÜM

Mürdüm eriği.

YÖNDEM

Yyol, uygun biçim, yöntem. Albeni, güzellik. Uğur. Yüz, surat. İtaatli, uysal.

GUSSÜM

Gülsüm.

SİNİZM

İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm.

SEPTUM

Bölme.

AŞIRIM

İri, seyrek dikiş. Kaynama, sıvının bir defalık kaynayışı.

SÜKLİM

Göğüs çökük, omuzlar çıkık, boyun eğik biçim için.

KEŞKİM

Keşki.

KORDOM

Sırt ipliğinin embriyolojik kalıntılarından gelişen, vizon ve Avrupa ferretleri dışında hayvanlarda nadir rastlanan, histolojik olarak geniş, parlak ve vakuollü hücrelerden oluşan kötücül tümör, kordokarsinom, kordoepitelyom. Kuyruk sokumu, sırt ve baş bölgelerinde görülür ve yavaş gelişir.

ŞEYKAM

Sirke olacak dut suyu.

MUNZAM

Katılmış, ulanmış, eklenmiş. Katma, ekleme, ek.

MEHLEM

Merhem. Merhem, em.

YASTAM

Eğimli.

NEYNİM

İstemem, ne yapayım.

LEYLİM

Her zaman, sürekli. Tatlı limon. Portakal.

MANZUM

Şiir biçiminde yazılmış. Düzenli, muntazam.