Sonu M ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 5 harfli toplam 941 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOPAM

Bakır tas. (Gedikli Şarkikaraağaç Isparta).

TİLOM

Nasır.

UYRUM

Beden. UYRUMLU veya UYRUK (Subordonné) denilen bir tümcenin gramerce veya mantıkça bağımlı bulunduğu baştümceye kargı olan durumu: "Gelirsiniz umarım" ve "Geleceğinizi umarım" söylemlerinde Gelirsiniz ve geleceğinizi sözleri birer UYRUMLU TÜMCE (Proposition subordonnée) dir; ancak birincisinin uyrumu mantıkça, ikincisininki ise gramercedir. Birinci çeşit uyruma MANTIKÇA UYRUM (Parataxe), ikinciye de GRAMATİKAL UYRUM (Hypotaxe) denir. (MANTIKÇA UYRUMLU, Paratactique; GRAMATİKAL UYRUMLU, Hypotactique). bk. Tümce.

GEYEM

İki yaşında ki dişi keçi.

ÖRKÜM

Köşe, dönemeç.

TOHUM

Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey. Soy sop, döl, nesil, sülale. Spermatozoit.

GÜVEM

Bir çeşit yabani erik. Yeşillik, çayır. Ankara kenti, Güvem nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Balıkesir kenti, Sarıbeyler bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Bolu ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Bursa kenti, Devecikonağı bucağına bağlı bir bölge. Kütahya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KIYAM

İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma. Ayağa kalkma, ayakta durma. Namazda ayakta durma. Ayaklanma, başkaldırma, karşı gelme. Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme.

MATEM

Yas.

SALAM

Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek.

ISTAM

Halı, kilim ve benzerleri şeyler dokunan tezgâh.

LEHİM

Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı. Bu alaşımla yapılmış olan işlem.

RAKIM

Yükselti.

AHDAM

Beyaz mısır.

SOLUM

Taban.

NOTUM

Böceklerde bölütlerin dorsal bölgesi. Böceklerde göğüs bölütlerinin sırt parçalarına verilen ad.

LİPOM

Yağ uru.

ÜSTEM

Hint-Avrupa dillerinde, fiillerdeki geçmiş zaman şekillerinden bazılarının başına getirilen e- ön takısı. Bu üstem bir hece değerinde ise HECELİ ÜSTEM (Aug. syllabique), kelimenin başındaki açınığı uzatmak veya onunla bir ikinlik meydana getirmekle kalırsa HECESİZ ÜSTEM (Aug. temporel) denir.

ADDIM

Meşhur, ünlü. Adım.

BIZIM

Keçi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük