Sonu M ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 5 harfli toplam 941 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BEREM

Verem. Solgun yüzlü.

VERİM

Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman. Elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran. Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere.

ALZEM

Çok gerekli, elzem.

DOLİM

Deve yavrusu.

MERİM

Uysal, yumuşak, ince kişi. İnce : Şu bez ne kadar da merim. Erimeye başlamış, cıvık (kar için): Güneş doğunca kar merim bir hal almış. Meğer.

ZELEM

Lokma tatlısı.

HURUM

Cep: Pantolonumun hurumları yırtıldı.

HÖRÜM

Yolunmuş burçak, mercimek, nohut ve benzerleri ürünlerden yapılan yığın.

ÜLKÜM

"Amacım, ulaşmak istediğim şey" anlamında kullanılan bir isim".

İŞYUM

Oturga kemiği, oturak, kıç.

BETİM

Betimleme işi, betimleme. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir.

BİTUM

Pistacia terelünthus Anacardiaceal.

EĞRİM

Eğri, dalgalı. Girdap.

IRGAM

Dut silkeleme mevsimi: Dut ırgamı geldi.

BODAM

Yapıya büyük kiriş atıldıktan sonra iki tarafta kalan boydan boya bölmeler. Küçük çapa.

NAYIM

Naim.

ÇEÇİM

İnce Dokunmuş renkli, nakışlı kilim.

KIVAM

Sıvılarda koyuluk, yoğunluk. Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. Sıvıların koyuluk derecesi. Bir şeyin en uygun zaman veya durumu.

HALİM

Yumuşak huylu (kimse).

TELEM

Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan araç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük