Sonu M ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 5 harfli toplam 941 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BALIM

Sevgili kardeşim, arkadaşım, şekerim anlamında daha çok kadınlar arasında kullanılır: Balım az gelsene. "Balım, tatlım, güzelim" anlamında kullanılan bir isim". Diyarbakır ilinde, Eğil ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ÜĞRÜM

Çoğunlukla ayın neden olduğu, yerin dönme ekseninin yaptığı koni hareketindeki dönemsel salınım, nütasyon.

KAVİM

Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun.

ZELEM

Lokma tatlısı.

YAREM

Boyunduruğun kıyılarına sokulan demir.

KADİM

Başlangıcı olmayan, eski, ezelî.

DEFEM

Defa.

ORTAM

Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

İLLİM

Derli toplu olmayan, derbeder kişi.

MODEM

Çevirge.

CECİM

İnce Dokunmuş renkli, nakışlı kilim. Yünden dokunmuş nakışlı çul ve çuval. Dokuma seccade. Yatak, masa ve tepsi örtüsü, yaygı. İnce halat. İnce kilim. Cicim; ince, küçük kilim. Kilim. İnce dokunmuş nakışlı kilim.

GALEM

Aşılanacak ağaca konulan ucu sivriltilmiş kalem biçiminde ağaç parçası. Arapça kökenli kalem: Meyve aşısı yapılırken kullanılan sürgün. Kalem. Dokuma tezgâhlarında kullanılan uçları topuz başını andıran, içi oyuk ve üzerine ip sarılan araç. (Kandilli Bozüyük Bilecik). Taş yontma aracı. (Refahiye Erzincan) (kalem: Senir Afyonkarahisar).

DOLAM

Dolama işinin her defası. Bir kez dolanacak miktarda olan.

TAKIM

Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Takım elbise. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Sigara ağızlığı. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik.

CECÜM

Harmanda aktarılacak hale gelmiş hububat sapı.

BOŞAM

Bu akşam.

LAHAM

Lehim.

YÖVÜM

Hayır, uğur (Erzincan Merkez).

BELEM

Çavuş üzümü.

CURUM

Lahana çiçeği. Taş havuz. Taş veya tahtadan yapılmış oluk, kurna.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük