Sonu M ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 5 harfli toplam 941 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜZÜM

Bir karışımım istenilmeyen birleşenlerini ayırma işlemi. Sinyal gücünü belli bir frekans aralığında kuvvetlendirilmesi veya kırpılması.

CUDAM

Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse.

KIDEM

Bir görevde rütbece eskilik. Bir görevde geçirilen süre.

BİÇEM

Üslup.

ÇEDİM

Gelişme (çocuk hakkında).: Şu çocukta hiç çedim yok.

ÇÖZÜM

Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal. Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar. Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

KURUM

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

MUKUM

Sürekli olarak, durmadan.

HICIM

Öfke: Ahmet bir hıcım içeri girdi. Güç, kuvvet.

YAZIM

Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla. Yazma işi.

GAYIM

Kırılmaz, sağlam, kuvvetli. Sıkı. Çocukların birbirlerinin üstüne binerek yaptıkları yığın. Arapça kökenli kavi: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

BEGÜM

Hint prenseslerine verilen unvan.

LÜZUM

Gerek, gereklik, gereklilik, icap.

GÜVEM

Bir çeşit yabani erik. Yeşillik, çayır. Ankara kenti, Güvem nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Balıkesir kenti, Sarıbeyler bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Bolu ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Bursa kenti, Devecikonağı bucağına bağlı bir bölge. Kütahya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

EVREM

Obur. Kurak havada batıdan çakan şimşek.

GÖĞEM

Yeşile çalan mor renk. Bu renkte olan.

BİDEM

Bir defasında.

SARIM

Sarma işi. Bir şeyi bir kez saracak miktar. Elektromıknatıslarda makara biçiminde sarılan iletken telin her bir halkası.

YAYIM

Yayma işi. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.

UKNUM

Hipostaz.