Sonu M ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 4 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ESEM

Sağlam, sağlığı yerinde olan kişi.

UMUM

Bütün, tüm, kamu. Herkes, halk, ahali.

EZİM

Arapça kökenli âzim: azim.

AŞİM

Toy, acemi.

ATOM

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

DUUM

Düğüm.

FİLM

Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser.

ANEM

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Küçük baş hayvanlardan alınan vergi.

EREM

Kadınların giydikleri çarşaf. Bir işe gönüllü, istekli olma.

İLİM

Bilim. Ayrıntı, özellik, nitelik. Erik ve kayısı ağaçlarının çıkardığı zamk. Tanelerinden çorba ve aş yapılan, kedi kuyruğuna benzeyen başaklar içindeki küçük bir çeşit darı. Bilme, biliş, bir şeyin doğrusunu bilme.

ÖRÜM

Sürünün gece veya sabaha karşı otlaması.

KROM

Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış.

ÜRÜM

Sürülerin sabaha karşı götürüldüğü otlak. Soğuk yer. Kurumuş ot.

ALEM

Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

ECEM

Büyük kardeş, ağabey. Acem.

İRİM

Gözün görebildiği kadar uzaklık. Sokak. Dar sokak, dar yol, patika. Çıkmaz sokak. Dolambaçlı yol. Sokak başı, köşe başı. Üç yol ağzı. Böğürtlen. Ot, çayır. Yalçın kayalık yerler. Ara, uzaklık. Sokak, dar sokak.

GERM

Jerm.

DAİM

Sürekli, sonsuz. Daima.

İLAM

Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge.

ASIM

Asma işi.