Sonu M ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 4 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AKIM

Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Debi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan.

TERM

Özellikle ABD'nde yemlerin enerjilerinin belirtilmesinde kullanılan 1000 kcal'yi belirten bir ölçü birimi, 0.424 nişasta birimi.

UMUM

Bütün, tüm, kamu. Herkes, halk, ahali.

ÜÇÜM

Üçgen.

DAİM

Sürekli, sonsuz. Daima.

ANEM

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Küçük baş hayvanlardan alınan vergi.

ALİM

Bilen. Bilgin.

BLUM

Bir iskambil oyunu türü.

DRAM

Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama. Acıklı olay. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama. Tiyatro edebiyatı.

ADUM

Adım.

ULAM

Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori.

ÜRÜM

Sürülerin sabaha karşı götürüldüğü otlak. Soğuk yer. Kurumuş ot.

ZAİM

Osmanlı İmparatorluğu'nda zeamet adı verilen toprakları tasarruf etme hakkına sahip olan kişiler. Zaim topraktan elde ettiği gelirin ilk beş bin akçesi hariç sonraki her beş bin akçe için bir cebelu beslemek zorundadır. Kefil.

AYEM

Hava.

ISIM

Hısım.

ORUM

Gurur, kurum. Hayvanların otlamasına elverişli geniş ormanlar, çalılıklar. Hayvanların gecelediği üstü açık yer, ağıl. Yatak. Ekinler arasında yetişen bir çeşit zararlı bitki. Gurur. Geniş orman, çalılık.

UZAM

Algılanan nesnelerin temel niteliği. Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.

BLEM

Ökçe eziği.

GAAM

Akraba: Durmuş bizim gaâmımızdır. Görünüşe göre, anlaşılan, galiba.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.