Sonu M ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 16 harfli toplam 28 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖZGERÇEKLEŞTİRİM

Kişiliğin bütün yönlerinin dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesi.

BRANŞİYOKRANİYUM

Kafatasının solungaçlarla ilgili olan kısmı.

LENFANGİYOSARKOM

Lenf damarı endotelinden köken alan, evcil hayvanlarda ender görülen, yaygın metastazlar oluşturabilen kötücül tümör, kötücül lenfanjiyoendotelyom.

EKSPERİMANTALİZM

Deneyselcilik.

HEMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içerisinde, yangıya bağlı olmaksızın, pıhtılaşmış hâlde kan toplanması, hemoperikart, hematoperikart.

ÇAKIRHACIİBRAHİM

Düzce kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

RABDOMİYOBLASTOM

Rabdomiyosarkom.

MAKROSPORANGİYUM

Megaspor meydana getiren sporangiyum, megasporangiyum.

HEMANJİYOBLASTOM

Beyinde özellikle meninks kılcal damarlarındaki anjiyoblastlardan köken alan damar tümörü.

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

Isıtılan özdeklerin ağırlık değişimlerini saptayarak evre geçişlerini, bileşik oluşum ya da bozunumlarını belirleme yöntemi.

PROPİONİBACTERUM

Bazı türleri İsviçre tipi, iri gözenekli peynir üretiminde starter kültür olarak kullanılan, Gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, anaerobik ancak oksijene toleranslı, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

MİKROSPORANGİYUM

Mikrosporlar kapsayan sporangiyum. Polen kesesi.

KONDROENDOTELYOM

Endotel ve kıkırdak doku elemanları içeren iyicil bağ doku tümörü.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

DİPHYLLOBOTHRİUM

Geçmişte Bothriocephalus ve Dibothriocephalus olarak adlandırılan Diphyllobothriidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

TRANSANDANTALİZM

Deneyüstücülük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük