Sonu M ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 16 harfli toplam 28 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

HEMANJİYOBLASTOM

Beyinde özellikle meninks kılcal damarlarındaki anjiyoblastlardan köken alan damar tümörü.

HEMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içerisinde, yangıya bağlı olmaksızın, pıhtılaşmış hâlde kan toplanması, hemoperikart, hematoperikart.

DİPHYLLOBOTHRİUM

Geçmişte Bothriocephalus ve Dibothriocephalus olarak adlandırılan Diphyllobothriidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

EKSPERİMANTALİZM

Deneyselcilik.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

KONDROENDOTELYOM

Endotel ve kıkırdak doku elemanları içeren iyicil bağ doku tümörü.

ÇAKIRHACIİBRAHİM

Düzce kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.

TRANSANDANTALİZM

Deneyüstücülük.

MAKROSPORANGİYUM

Megaspor meydana getiren sporangiyum, megasporangiyum.

BRANŞİYOKRANİYUM

Kafatasının solungaçlarla ilgili olan kısmı.

PROPİONİBACTERUM

Bazı türleri İsviçre tipi, iri gözenekli peynir üretiminde starter kültür olarak kullanılan, Gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, anaerobik ancak oksijene toleranslı, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

RABDOMİYOBLASTOM

Rabdomiyosarkom.

LENFANGİYOSARKOM

Lenf damarı endotelinden köken alan, evcil hayvanlarda ender görülen, yaygın metastazlar oluşturabilen kötücül tümör, kötücül lenfanjiyoendotelyom.

HİPERPARAZİTİZİM

Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması durumu.

ENTERNASYONALİZM

Uluslararasıcılık.

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

MİKROSPORANGİYUM

Mikrosporlar kapsayan sporangiyum. Polen kesesi.