Sonu M ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 16 harfli toplam 28 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

HİPERÖSTROJENİZM

Aşırı östrojen salgılanması veya alınması. Tüm türlerde üreme organlarında östrojenizme benzer bulgulara neden olur. Köpeklerde deri lezyonlarına, kemikiliğinin baskılanması sonucu pansitopeni, anemi, trombositopeni ve granülositopeniye meydana gelir. Engelleyici etkisinin mekanizması bilinmemektedir.

RABDOMİYOBLASTOM

Rabdomiyosarkom.

MAKROSPORANGİYUM

Megaspor meydana getiren sporangiyum, megasporangiyum.

LENFANGİYOSARKOM

Lenf damarı endotelinden köken alan, evcil hayvanlarda ender görülen, yaygın metastazlar oluşturabilen kötücül tümör, kötücül lenfanjiyoendotelyom.

KARPOSPORANGİYUM

Karpospor meydana getiren kırmızı alglerde döllenmeden sonra oluşan sporangiyum. Bu yapıdan sporofit oluşur. Karpospor meydana getiren kırmızı alglerde döllenmeden sonra oluşan sporangiyum.

DİPHYLLOBOTHRİUM

Geçmişte Bothriocephalus ve Dibothriocephalus olarak adlandırılan Diphyllobothriidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

DESULFOTOMACULUM

Gram negatif, hareketli, zorunlu anaerobik, hücre çapından büyük endospor oluşturan, çubuk biçiminde bakteri.

EKSPERİMANTALİZM

Deneyselcilik.

ÇAKIRHACIİBRAHİM

Düzce kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HEMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içerisinde, yangıya bağlı olmaksızın, pıhtılaşmış hâlde kan toplanması, hemoperikart, hematoperikart.

TRANSANDANTALİZM

Deneyüstücülük.

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

MEDULLOEPİTELYOM

Nöroepitelyom.

HİPERPARAZİTİZİM

Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması durumu.

KONDROENDOTELYOM

Endotel ve kıkırdak doku elemanları içeren iyicil bağ doku tümörü.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

Isıtılan özdeklerin ağırlık değişimlerini saptayarak evre geçişlerini, bileşik oluşum ya da bozunumlarını belirleme yöntemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük