Sonu M ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 16 harfli toplam 28 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MEDULLOEPİTELYOM

Nöroepitelyom.

KARPOSPORANGİYUM

Karpospor meydana getiren kırmızı alglerde döllenmeden sonra oluşan sporangiyum. Bu yapıdan sporofit oluşur. Karpospor meydana getiren kırmızı alglerde döllenmeden sonra oluşan sporangiyum.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

ÖZGERÇEKLEŞTİRİM

Kişiliğin bütün yönlerinin dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesi.

DESULFOTOMACULUM

Gram negatif, hareketli, zorunlu anaerobik, hücre çapından büyük endospor oluşturan, çubuk biçiminde bakteri.

ENTERNASYONALİZM

Uluslararasıcılık.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

HEMANJİYOBLASTOM

Beyinde özellikle meninks kılcal damarlarındaki anjiyoblastlardan köken alan damar tümörü.

HEMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içerisinde, yangıya bağlı olmaksızın, pıhtılaşmış hâlde kan toplanması, hemoperikart, hematoperikart.

BRANŞİYOKRANİYUM

Kafatasının solungaçlarla ilgili olan kısmı.

HİPERPARAZİTİZİM

Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması durumu.

LENFANGİYOSARKOM

Lenf damarı endotelinden köken alan, evcil hayvanlarda ender görülen, yaygın metastazlar oluşturabilen kötücül tümör, kötücül lenfanjiyoendotelyom.

DİPHYLLOBOTHRİUM

Geçmişte Bothriocephalus ve Dibothriocephalus olarak adlandırılan Diphyllobothriidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

RABDOMİYOBLASTOM

Rabdomiyosarkom.

TRANSANDANTALİZM

Deneyüstücülük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük