Sonu M ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 15 harfli toplam 46 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEMANJİYOSARKOM

Kan damarı endotel hücrelerinden köken alan, uzun ve küt biçimli anaplastik endotelle döşeli damar boşluklarından oluşan ve elektron mikroskobik olarak Weibel-Palade cisimcikleri içeren, sıklıkla metastaz yapan, damarların yırtılması sonucu kanamalara ve ölüme neden olabilen, özellikle yaşlı Alman kurt köpeklerinde sıklıkla görülen kötücül tümör, anjiyosarkom, kötücül hemangoendotelyom.

TRİKOEPİTELİYOM

Kıl foliküllerindeki keratinositlerden köken alan sert, beyaz renkte, loplu ve kapsüllü, özellikle köpeklerde görülen iyicil deri tümörü. Merkezi keratinleşme ve bunu çevreleyen folikül benzeri bazal hücrelerinin bulunmasıyla ayrılır.

ABSTRAKSİYONİZM

Soyutçuluk.

BULANIKLIKÖLÇÜM

Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme.

ANJİYOLEYOMİYOM

Damarların düz kaslarından köken alan iyicil tümör, anjiyomiyom, damar leyomiyomu.

HİPOÖSTROJENİZM

Vücuttaki östrojen düzeyinin normalden az olması. Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde klinik bir sorun olmasa bile kemiklerde hafif derecede osteoperotik değişikliklere ve idrar tutamama gibi problemlere neden olabilir.

HİPERADRENALİZM

Adrenal hormonlarının anormal olarak artmış sekresyonu ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler. Böbrek üstü bezi hormonlarının aşırı artmış salgısı ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler.

MAYOSPORANGİYUM

Haploit zoosporlar meydana getiren kalın duvarlı diploit sporangiyum.

HİPOKRATERİFORM

İnce ve uzun olan korolla tüpünün aniden genişleyip açılarak korolla loblarının düz ve yatay bir şekil almaları.

NÖROFİBROSARKOM

Schwann hücrelerinden köken alan bir kötücül tümör. Fibrosarkom'a çok benzer ve ayırımını yapmak için sinirle olan bağlantısını ortaya koymak gerekir.

KRANYOFARİNGİOM

Kranyofaringeal kanalın dorsal uzantısından veya hipofizin infindubulumundaki epitel kalıntılardan gelişen iyicil tümör. Genellikle genç köpeklerde, hipofiz veya merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla birlikte görülür.

CHROMOBAKTERİUM

Küçük, sporsuz hareketli, gram negatif ve değişik renklerde pigment oluşturan, Pseudomonaslara benzeyen, genellikle toprak ve suda bulunan, apse, ishal ve septisemi oluşturan çomak biçimli bir bakteri cinsi.

HİDROPERİTONEUM

Asites.

MİKROFİLAMENTUM

Ökaryotik hücrelerin plazma zarının altında yer alan, endositoz, eksositoz ve hücre göç hareketlerinin etkinliklerine katılan, miyofibriller, nörofibriller ve tonofibrillerin oluşturduğu hücre iskeletinin ipliksel organelleri, mikrofilamanlar, stres iplikleri.

ANTİEMPERYALİZM

Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti.

ENSTRÜMANTALİZM

Araççılık.

ANTROPOSANTRİZM

İnsanmerkezcilik.

SİRİNGOKARSİNOM

Ter bezinin kötücül tümörü.

HİPERPARAZİTİZM

Paraziter bir organizmanın diğer bir parazite konaklık yapması. Yani parazitin paraziti olması durumu. Hiperparazitlerin neden olduğu enfestasyon.

İHTİYOPTERGİYUM

Balıkların çift yüzgeçlerinin iskeletleri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük