Sonu M ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 15 harfli toplam 46 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MEGASPORANGİYUM

Makrosporangiyum.

HİPERPARAZİTİZM

Paraziter bir organizmanın diğer bir parazite konaklık yapması. Yani parazitin paraziti olması durumu. Hiperparazitlerin neden olduğu enfestasyon.

HİPOKRATERİFORM

İnce ve uzun olan korolla tüpünün aniden genişleyip açılarak korolla loblarının düz ve yatay bir şekil almaları.

RABDOMİYOSARKOM

Çizgili kas hücrelerinden veya embriyonel mezenkimden köken alan sıkça lenf yumruları, dalak, akciğer ve böbreklere metastazlar oluşturan, genç hayvanlarda görülen oldukça kötücül tümör, rabdomiyoblastom.

ANTROPOSANTRİZM

İnsanmerkezcilik.

ANTİEMPERYALİZM

Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti.

HİPERADRENALİZM

Adrenal hormonlarının anormal olarak artmış sekresyonu ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler. Böbrek üstü bezi hormonlarının aşırı artmış salgısı ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler.

TRİKOEPİTELİYOM

Kıl foliküllerindeki keratinositlerden köken alan sert, beyaz renkte, loplu ve kapsüllü, özellikle köpeklerde görülen iyicil deri tümörü. Merkezi keratinleşme ve bunu çevreleyen folikül benzeri bazal hücrelerinin bulunmasıyla ayrılır.

PARASPORANGİYUM

Parasporlar kapsayan sporangiyum. Parasporlar kapsayan sporangium.

KIVILDEVİMBİLİM

Devinen kıvıl yükleri ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

BİFİDOBACTERİUM

Gram pozitif, sporsuz, hareketsiz, anaerobik olan, bazı türleri karbondioksitli ortamda oksijene tolerans gösteren bakteri cinsi.

BULANIKLIKÖLÇÜM

Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme.

MAYOSPORANGİYUM

Haploit zoosporlar meydana getiren kalın duvarlı diploit sporangiyum.

PNÖMOPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda hava bulunması, karın içi havası.

PARAZİTOTROPİZM

Parazitotropi.

POTANSİYELÖLÇÜM

Özdek niceliği, denge durganı değerlik gibi büyüklüklerin belirlenmesi amacıyla, bir elektrot potansiyelinin ya da eşdeğerleyim sırasında potansiyel değişiminin ölçümü.

ANJİYOLEYOMİYOM

Damarların düz kaslarından köken alan iyicil tümör, anjiyomiyom, damar leyomiyomu.

HİDROPERİTONEUM

Asites.