Sonu M ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 15 harfli toplam 46 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AŞIRIYÜKLENİLİM

Elektriksel bir aygıta taşıyabileceğinin üstünde akım verme.

ABSTRAKSİYONİZM

Soyutçuluk.

PARASPORANGİYUM

Parasporlar kapsayan sporangiyum. Parasporlar kapsayan sporangium.

FEOKROMOBLASTOM

Feokromositom.

MAYOSPORANGİYUM

Haploit zoosporlar meydana getiren kalın duvarlı diploit sporangiyum.

PARAZİTOTROPİZM

Parazitotropi.

FONOKARDİYOGRAM

Hem sistolik ve diastolik kalp sesleri hem de iç ve dış kalp üfürümlerin mikrofon sayesinde alınması, filtre cihazıyla belirli ses frekanslarının seçilmesi, ayrıca bir kuvvetlendirici ve bir yazıcı yardımıyla kalp sesi eğrisinin kaydedilmesi.

SCHİSTOSOMATİUM

Schistosomatidae ailesinde bulunan kan kelebeği cinsi. S. douthitti çayır farelerinin karaciğer portal toplardamarlarında bulunmaktadır.

HİPERADRENALİZM

Adrenal hormonlarının anormal olarak artmış sekresyonu ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler. Böbrek üstü bezi hormonlarının aşırı artmış salgısı ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler.

HİPERPARAZİTİZM

Paraziter bir organizmanın diğer bir parazite konaklık yapması. Yani parazitin paraziti olması durumu. Hiperparazitlerin neden olduğu enfestasyon.

GİNANDROMORFİZM

Ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme; bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi. ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme. Bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi.

KIVILDİNİMBİLİM

Devinmeyen kıvıl yük dağılımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

İHTİYOPTERGİYUM

Balıkların çift yüzgeçlerinin iskeletleri.

PARALELOSTERİZM

Aynı yapıdaki gruplar arasındaki ilişki ve bunların kimyasal bileşimleri veya fiziksel özellikleri.

HİPOKRATERİFORM

İnce ve uzun olan korolla tüpünün aniden genişleyip açılarak korolla loblarının düz ve yatay bir şekil almaları.

ÖZEKSİZLEŞTİRİM

Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.

MEGASPORANGİYUM

Makrosporangiyum.

BULANIKLIKÖLÇÜM

Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme.

DERMOSFENOTİKUM

Balıklarda yan çizgi sisteminin baştaki kanallarını taşıyan ve baş kaslarını koruyan kemiklerin altıncısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük