Sonu M ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 14 harfli toplam 70 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DÖTEROSEREBRUM

Kabuklularda antene giden sinirlerin oluştuğu beyin bölgesi.

ANTİKAPİTALİZM

Kapitalizme karşı olma.

FOTOPERİYODİZM

Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki. Canlıların gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki.

PARAMPHİSTOMUM

Rumen kelebeği.

ISILDEVİMBİLİM

Özdeğin kimyasal ve fiziksel dönüşümlerinde erke, iş ve ısı arasındaki bağıntıları veren bilgi dalı.

UYGULAYIMBİLİM

Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve araçların tümü.

MİKSOPTERGİYUM

Klasper.

HİPOGENİTALİZM

Hipogonadizm.

ONKOMİRASİDYUM

Monogenetik trematodların silyumlu larvası.

MEDULLOBLASTOM

Beyinciğin granüler tabakasının primitif hücrelerinden köken alan, hızlı gelişen, kötücül, havuç görünümündeki tümör hücreleriyle belirgin, buzağı ve köpek eniklerinde görülen nöroektodermal tümör, beyincik nöroblastomu.

KIYASIMUKASSEM

İkilem.

SELAMUNALEYKUM

Selamün aleyküm.

FLAVOBACTERİUM

Gram negatif, aerobik, hareketsiz, çubuk biçiminde olan ve türleri, soğukta saklanan tavuk, yumurta, tereyağı, süt ve benzerleri gıdaların bozulmasına neden olan bakteri cinsi.

LEYOMİYOSARKOM

Düz kas veya kas tabakasına dönüşmüş mezenkim dokusundan köken alan, tipik şerit biçimindeki kas liflerinden ve yuvarlak anaplastik hücrelerden oluşan, ender görülen, genellikle metastaz yapmayan kötücül tümör.

MİCROBACTERİUM

Süte uygulanan pastörizasyon ısıl işlemlerine dayanıklı olan, Gram pozitif, sporsuz, hareketli veya hareketsiz, aerobik, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

SEMENTOBLASTOM

Dişin sementindeki sementoblastlardan köken alan iyicil tümör, iyicil sementoblastom.

YUKARISOĞUKÇAM

Samsun şehri, Alaçam ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

TROMBOEMBOLİZM

Herhangi bir damardaki trombüsten kopan pıhtı parçasının başka bir bölge damarında tıkanmaya neden olması. Kısmen veya bütünüyle yerinden kopmuş trombüs parçasının başka bir bölge damarında tıkanmaya neden olması. Trombüsten kopan parçalar sonucu oluşan embolusların kana karışarak bir bölgeden diğerine taşınması.

SCHİZOTRYPANUM

Chagas hastalığı etkeni Trypanosoma cruzi'yi içerisine alan stercorarian tripanosoma alt cinsi.

HİPOPİTÜTARİZM

Hipofiz ön lop hormonlarının yetersiz salgılanması. Salgısı baskılanan hormona bağlı olarak hipogonadizm, hypotiroidizm veya cücelik biçimlenir.