Sonu M ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 14 harfli toplam 70 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEMENTOBLASTOM

Dişin sementindeki sementoblastlardan köken alan iyicil tümör, iyicil sementoblastom.

EKOKARDİYOGRAM

Ekokardiyografi işleminden elde edilen grafik. Kalp ve damarlarının ultrasonografik görüntüsü.

ENDÜSTRİYALİZM

Sanayicilik.

LENFANGİYOGRAM

Kontrast bir madde zerk edildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.

ISILDEVİMBİLİM

Özdeğin kimyasal ve fiziksel dönüşümlerinde erke, iş ve ısı arasındaki bağıntıları veren bilgi dalı.

MİCROBACTERİUM

Süte uygulanan pastörizasyon ısıl işlemlerine dayanıklı olan, Gram pozitif, sporsuz, hareketli veya hareketsiz, aerobik, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

HİPOGENİTALİZM

Hipogonadizm.

SPERMATOGONİUM

Sperma ana hücresi.

HİPOOVARYANİZM

Yumurtalıkların iç salgı etkinliğindeki yetersizlik.

DİRİLDOĞABİLİM

Canlı organizmalardaki doğabilimsel işlevleri inceleyen bilim dalı.

SANTİMANTALİZM

Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu.

BREVİBACTERİUM

Birçok türü tuza dayanıklı olan ve süt proteinini hidrolize eden, Gram pozitif, sporsuz, hareketsiz, çubuk veya kokoit biçiminde, mutlak aerob bakteri cinsi.

PARLAMENTARİZM

Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen.

KİLOPERİTONEUM

Kilus asitesi.

FUNDAMENTALİZM

Kökten dincilik.

POLİPARAZİTİZM

Aynı konağın farklı türden parazitlerle enfeksiyonu. Birden fazla çeşit parazitin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar. Aynı konağın farklı türden parazitlerle enfeksiyonu.

KROMATOTROPİZM

Belli bir renkten oluşan uyartıya cevap olarak organizmanın oryantasyonu.

ANTİKAPİTALİZM

Kapitalizme karşı olma.

İNTEROPERKULUM

Kemikli balıklar (Teleostei) ve akciğerli balıklarda (Dipnoi) operkulumun, mandibuluma bağlı olan bir zarsı kemiği.

FRAGMOBAZİDYUM

Bazidyokarp içinde dört hücre oluşturan bölmeli bazidyum.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük