Sonu M ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 14 harfli toplam 70 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİYOPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda irin toplanması.

KOMPOZİSYONİZM

Bütün yapmak üzere elementleri ya da parçaları birleştirme.

HİYMENOPTERİZM

Hymenoptera takımında bulunan yaban arısı, bal arısı gibi sineklerin ısırması sonucunda oluşan zehirlenme.

KIYASIMUKASSEM

İkilem.

FRAGMOBAZİDYUM

Bazidyokarp içinde dört hücre oluşturan bölmeli bazidyum.

HİPERTİROİDİZM

Tiroit bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak kanda tiroit hormon düzeylerinin artışı ve klinik olarak tiroit hormonlarının artışıyla ilgili belirtilerin görülmesi.

MEDULLOBLASTOM

Beyinciğin granüler tabakasının primitif hücrelerinden köken alan, hızlı gelişen, kötücül, havuç görünümündeki tümör hücreleriyle belirgin, buzağı ve köpek eniklerinde görülen nöroektodermal tümör, beyincik nöroblastomu.

SELAMÜNALEYKÜM

"Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamında kullanılan bir selamlama sözü.

ELEKTROTROPİZM

Bir elektrik alanında bitkinin bükülmesi.

ENTELEKTÜALİZM

Anlıkçılık.

VİSEROKRANİYUM

Çene ve viseral yaydan oluşan yapı.

İNTEROPERKULUM

Kemikli balıklar (Teleostei) ve akciğerli balıklarda (Dipnoi) operkulumun, mandibuluma bağlı olan bir zarsı kemiği.

KİLOPERİTONEUM

Kilus asitesi.

PROTONEFRİDYUM

Yassı solucanlar (Platyhelminthes), iplik solucanları (Nematoda), rotatorlar (Rotatoria) gibi ilkel omurgasızlarda görülen, bir uçta alev hücreleri ile başlayan dallanmış kanalların bir merkez kanalla birleşerek vücut yüzeyine bir delik ya da deliklerle açıldığı boşaltım organı. Bazı ilkel omurgasızlarda görülen, bir uçta alev hücreleriyle başlayan ve dallanan kanalların bir merkez kanalla birleşerek, dışarıya açıldığı boşaltım organı tipi. Yassı solucanlar (Platyhelminthes), rotatorlar (Rotatoria) Nemertea, Rotifera ve kimi Trochophore larvalarında görülen, bir uçta alev hücreleriyle başlayan dallanmış kanalların bir merkez kanalla birleşerek vücut yüzeyine bir delik veya deliklerle açıldığı boşaltım organı. Omurgasız hayvanların ilkel yapılı boşaltım organı.

HİPOOVARYANİZM

Yumurtalıkların iç salgı etkinliğindeki yetersizlik.

DÖTEROSEREBRUM

Kabuklularda antene giden sinirlerin oluştuğu beyin bölgesi.

SPERMATOGONİUM

Sperma ana hücresi.

MİCROBACTERİUM

Süte uygulanan pastörizasyon ısıl işlemlerine dayanıklı olan, Gram pozitif, sporsuz, hareketli veya hareketsiz, aerobik, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.