Sonu M ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 14 harfli toplam 70 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OKSİPERİTONEUM

Karın boşluğuna oksijen zerk edilmesi.

HİPOADRENALİZM

Böbrek üstü bezi aktivitesinin azalması.

SPERMATOGONİUM

Sperma ana hücresi.

SELAMUNALEYKUM

Selamün aleyküm.

YANDIMALAMADIM

Desenli, çok renkli bir kadın kumaşı.

HİPERKORTİSİZM

Hiperadrenokortisizm.

FOTOPERİYODİZM

Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki. Canlıların gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki.

TEKHANELİKALEM

Çinicilikte kullanılan bir çeşit motif.

KONSTRUKTİVİZM

Modern resim sanatından gelen bir kavram -konuyu teknik bir temel üzerine biçimlendirme. Örn. Le Corbusier, Leger, Schlemmer'in yapıtları.

DİRİLDOĞABİLİM

Canlı organizmalardaki doğabilimsel işlevleri inceleyen bilim dalı.

ONKOMİRASİDYUM

Monogenetik trematodların silyumlu larvası.

BREVİBACTERİUM

Birçok türü tuza dayanıklı olan ve süt proteinini hidrolize eden, Gram pozitif, sporsuz, hareketsiz, çubuk veya kokoit biçiminde, mutlak aerob bakteri cinsi.

ELEKTROTROPİZM

Bir elektrik alanında bitkinin bükülmesi.

PARLAMENTARİZM

Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen.

FRAGMOBAZİDYUM

Bazidyokarp içinde dört hücre oluşturan bölmeli bazidyum.

ÇERKEZMÜSELLİM

Tekirdağ kenti, Hayrabolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

UYGULAYIMBİLİM

Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve araçların tümü.

DERMATOMİYOTOM

Somitin dorso-lateralinde dermatom ve miyotom olmak üzere iki kısmı bulunan ektoderm.

LENFANGİYOGRAM

Kontrast bir madde zerk edildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.

HEMOPERİTONEUM

Karın boşluğunda sıvı veya pıhtılaşmış hâlde kanın toplanması.