Sonu M ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 14 harfli toplam 70 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SELAMÜNALEYKÜM

"Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamında kullanılan bir selamlama sözü.

DÖTEROSEREBRUM

Kabuklularda antene giden sinirlerin oluştuğu beyin bölgesi.

HİPERTİROİDİZM

Tiroit bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak kanda tiroit hormon düzeylerinin artışı ve klinik olarak tiroit hormonlarının artışıyla ilgili belirtilerin görülmesi.

HİPOGENİTALİZM

Hipogonadizm.

KİLOPERİTONEUM

Kilus asitesi.

ZENGİNLEŞTİRİM

Aynı bir öğenin yerdeşlerinden oluşan bir karışımda, belli bir yerdeşin yüzdesini artırma işlemi.

KROMATOTROPİZM

Belli bir renkten oluşan uyartıya cevap olarak organizmanın oryantasyonu.

HİPOPİTÜTARİZM

Hipofiz ön lop hormonlarının yetersiz salgılanması. Salgısı baskılanan hormona bağlı olarak hipogonadizm, hypotiroidizm veya cücelik biçimlenir.

FUNDAMENTALİZM

Kökten dincilik.

FOTOPERİYODİZM

Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki. Canlıların gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki.

MİKSOPTERGİYUM

Klasper.

ENTELEKTÜALİZM

Anlıkçılık.

HİPERKORTİSİZM

Hiperadrenokortisizm.

YANDIMALAMADIM

Desenli, çok renkli bir kadın kumaşı.

SEROPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda sıvı toplanması.

PARAMPHİSTOMUM

Rumen kelebeği.

KAYNARGÖZLEYİM

Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kaynama noktalarının, aynı basınçtaki arı çözücününkinden yüksek olmasına dayanarak, derişimi bilinen seyreltik çözeltilerde, çözünenin molekül ağırlığını belirleme yöntemi.

UYGULAYIMBİLİM

Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve araçların tümü.

DERMATOMİYOTOM

Somitin dorso-lateralinde dermatom ve miyotom olmak üzere iki kısmı bulunan ektoderm.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük