Sonu M ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 14 harfli toplam 70 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPOPİTÜTARİZM

Hipofiz ön lop hormonlarının yetersiz salgılanması. Salgısı baskılanan hormona bağlı olarak hipogonadizm, hypotiroidizm veya cücelik biçimlenir.

ÇERKEZMÜSELLİM

Tekirdağ kenti, Hayrabolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ENTELEKTÜALİZM

Anlıkçılık.

YANDIMALAMADIM

Desenli, çok renkli bir kadın kumaşı.

UYGULAYIMBİLİM

Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve araçların tümü.

FRAGMOBAZİDYUM

Bazidyokarp içinde dört hücre oluşturan bölmeli bazidyum.

BLASTOKONİDYUM

Mantarlarda ana hücreden tomurcuklanma sonucu ayrılarak oluşan eşeysiz sporlar.

HİPOADRENALİZM

Böbrek üstü bezi aktivitesinin azalması.

METALYAPIBİLİM

Metallerin içyapılarını, gözetleç, x-ışınları ya da mekanik deneyler yoluyla inceleyen, araştıran metabilim kolu.

MİKSOPTERGİYUM

Klasper.

SELAMINELEYKÜM

Arapça kökenli selâmün-aleyküm: selamünaleyküm.

PARAMONOSTOMUM

Trematodların bir cinsi.

KORDOEPİTELYOM

Kordom.

VİSEROKRANİYUM

Çene ve viseral yaydan oluşan yapı.

HİPOGENİTALİZM

Hipogonadizm.

TROMBOEMBOLİZM

Herhangi bir damardaki trombüsten kopan pıhtı parçasının başka bir bölge damarında tıkanmaya neden olması. Kısmen veya bütünüyle yerinden kopmuş trombüs parçasının başka bir bölge damarında tıkanmaya neden olması. Trombüsten kopan parçalar sonucu oluşan embolusların kana karışarak bir bölgeden diğerine taşınması.

TEKHANELİKALEM

Çinicilikte kullanılan bir çeşit motif.

ENDÜSTRİYALİZM

Sanayicilik.

HİYMENOPTERİZM

Hymenoptera takımında bulunan yaban arısı, bal arısı gibi sineklerin ısırması sonucunda oluşan zehirlenme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük