Sonu M ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 13 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİPLOPYLİDİUM

Dipylidiidae ailesinde bulunan kuş ve memelilerde parazitlenen küçük sestod cinsi.

RETİNOBLASTOM

Retina hücrelerinden köken alan kötücül göz tümör.

MEZONEFRİDYUM

Bazı omurgasızlarda mezodermden gelişmiş boşaltım organı. Bazı omurgasızlarda mezodermden gelişen boşaltım organı.

MİTOKONDRİYUM

Sitoplâzma içinde bulunan ve tane, iplik ya da çomak biçimlerinde olabilen organeller.

FİBROKARSİNOM

Skiröz karsinom.

EPİTİMPANİKUM

Kavum timpaninin dorsal kısmı.

SUSTENTAKULUM

Destek.

VEJETARYENİZM

Hayvansal ürünlerin sağlık, hayvanların yaşam hakkı, inanç, çevresel duyarlılık, evrensel sorumluluklar ve benzerleri gerekçelerle yenmemesini savunan görüş. Vejetaryen diyetle beslenme durumu.

İNDETERMİNİZM

Belirlenmezcilik.

IŞIMIŞILDANIM

Işımetkin ışıma ya da X-ışınları kaynaklı ışıldama.

TRİKOGRANÜLOM

Kıl parçalarının irkilti oluşturarak batması sonucu deride oluşan piyogranülomlu deri reaksiyonu. Genellikle, derinin mantar enfeksiyonlarında görülür.

TAŞLIMÜSELLİM

Edirne ili, Lalapaşa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ULTRAMİKROTOM

Elektron mikroskobik inceleme için, çok ince kesitlerin hazırlanmasında kullanılan alet.

KERATOAKANTOM

Keratin içeren, orta kısmında krater benzeri bir delikle deri yüzeyine bağlantılı iyicil, süratle büyüyen kistik bir tümör, intrakutan kornifiye epitelyom.

HİPOTİROİDİZM

Tiroit bezi aktivasyonundaki yetersizlik. İyot yetersizliği.

KOMMENSALİZİM

Komensalizm.

NÖROEPİTELYUM

Organizmanın belirli bölgelerinde örtü epitelinin hücreleri arasında, özelleşmiş hücre grubunu içeren ve uyarıları alacak biçimde farklılaşan sinirsel epitel. Embriyoda merkezi sinir sistemini oluşturacak olan ektoderm tabakasına da bu ad verilir.

EKSPRESYONİZM

Dışa vurumculuk.

İRRASYONALİZM

Us dışıcılık.

İNDİVİDÜALİZM

Bireycilik.