Sonu M ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 13 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ISILSERTLEŞİM

Epoksi reçineleri gibi , kimi özdeklerin ısı etkisiyle sertleşmesi.

HALOBACTERİUM

Tuzlanmış ürünlerde pembe, turuncu veya kırmızı renkte pigment oluşturarak bozulmaya neden olan, Gram negatif, çomak biçiminde, yoğun sodyum klorür ortamında yaşayan bakteri cinsi, Halobacteria, Halobacter.

TRİKOGRANÜLOM

Kıl parçalarının irkilti oluşturarak batması sonucu deride oluşan piyogranülomlu deri reaksiyonu. Genellikle, derinin mantar enfeksiyonlarında görülür.

YETKİLENDİRİM

Yetkilendirme işi, otorizasyon.

ORGANOTROPİZM

Parazitlerin çeşitli gelişim everelerini geçirmek için uygun olan belirli organları tercih etmesi. Parazitlerin çeşitli gelişim evrelerinin ileri gelişimleri için uygun olan belirli organları tercih etmesi.

ÖLÇÜNLEŞTİRİM

Bir şeyin veya etkinliğin belli kurallar çerçevesinde tek bir yöntem veya biçimde düzenlenmesi.

GONADOBLASTOM

Testislerde ve yumurtalıklarda görülen eşey hücreleri, Sertoli görünümündeki küçük epitel hücreleri, granüloza hücrelerine benzeyen hücreler ve asidofilik interstisyel hücrelerin kendi aralarında çeşitli oranda karışmasıyla oluşan iyicil tümör.

AKMAZLIKÖIÇÜM

Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikleri arasındaki bağıntıları araştırma yöntemleri.

METANEFRİDYUM

Söloma açılan boşaltım tüpçükleri. Sölom boşluğuna açılan boşaltım tüpçükleri.

DİPLOSTOMULUM

Diplostomatidae ailesinde bulunan strigeid metaserker. Diplostomatidae ailesinde bulunan bir asalak cinsi.

ANTROPOLOJİZM

İnsanı, doğanın en üstün ürünü olarak gören, insanın bütün temel özelliklerini doğal kökenine dayandırarak açıklayan ve insanı yalnızca materyalist ve biyolojik bir açıdan ele alıp doğanın bir parçası olarak değerlendiren felsefi görüş.

MEZOTENDİNEUM

Kirişleri saran vagina synovialis tendinis'in, kirişe aynı zamanda damarları ve sinirleri götüren asıcı bağı.

TAŞLIMÜSELLİM

Edirne ili, Lalapaşa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

SICAKLIKÖLÇÜM

Sıcaklık derecesini ölçme yöntemleri. Dizge, özdek ve olayların sıcaklıklarını ölçme yöntemleri.

RUTHERFORDYUM

Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad (simgesi Rf).

MAKROKONİDYUM

Mantarların büyük, çok hücreli konidyum biçimindeki eşeysiz üreme sporu.

KERATOAKANTOM

Keratin içeren, orta kısmında krater benzeri bir delikle deri yüzeyine bağlantılı iyicil, süratle büyüyen kistik bir tümör, intrakutan kornifiye epitelyom.

SİMPARASİTİZM

Aynı konukçu içinde yaşayan ve rekabet içinde olan parazit türlerin gelişimi.

PARATİROİTİZM

Paratiroit bezlerinin aşırı aktivitesi sonucu aşırı miktarda hormon üretilmesiyle hiperkalsemi ve hipofosfatemi oluşması ve pek çok hücre tipinin fonksiyonunun etkilenmesiyle ortaya çıkan bir durum.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük