Sonu M ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 13 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KULLANIMBİLİM

Sözedilen dil deyimleri ile bu dili kullanan kişiler arasındaki ilişkileri konu edinen sözeden kuram.

KÜÇÜKÇILDIRIM

Adana ili, Seyhan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KARACAİBRAHİM

Manisa şehrinde, Borlu nahiyesine bağlı bir bölge.

BÖLMELENDİRİM

Bir aygıtın ölçüme yaraması için belli birimler cinsinden bölmelere ayrılması.

TETRATİRİDYUM

Yalnızca Mesocestoides cinsindeki Cyclophyllidean sestodlarda görülen metasestod.

STRÜKTÜRALİZM

Yapısalcılık.

SULTANİHÜZZAM

Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

PERİKONDRİYUM

Eklem kıkırdakları ve fibröz kıkırdak dışındaki tüm kıkırdakları çevreleyen kıkırdak zarı. Gelişme gösteren kıkırdaklarda dışta kollajen iplik içeren bağ dokusu katmanıyla içte fibroblastlardan oluşan katmanlar bulunur. Kıkırdağı dıştan örten telli bağ dokusu örtüsü.

TRİKOGRANÜLOM

Kıl parçalarının irkilti oluşturarak batması sonucu deride oluşan piyogranülomlu deri reaksiyonu. Genellikle, derinin mantar enfeksiyonlarında görülür.

AKMAZLIKÖIÇÜM

Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikleri arasındaki bağıntıları araştırma yöntemleri.

ALDOSTERONİZM

Aşırı aldosteron salınımı sonucunda oluşan kan basıncının yükselmesi, idrarla aşırı potasyum yitirilmesi, kaslarda güçsüzlük ve hipertansiyonla belirgin, birincil ve ikincil olarak iki biçimi bulunan bir hastalık, hiperaldosteronizm, Conn sendromu.

DİPLOPYLİDİUM

Dipylidiidae ailesinde bulunan kuş ve memelilerde parazitlenen küçük sestod cinsi.

FİBROPAPİLLOM

Çok katlı yassı epitelle birlikte alttaki bağ doku yapılarının beraberce üremesinden oluşan siğil görünümlü iyicil tümör. Her hayvan türünde kendine özgü virüsler tarafından oluşturulur, sığırlarda beş farklı serotip vardır.

SUSUZMÜSELLİM

Tekirdağ ilindene bağlı bir yerleşim bölgesi.

ADOLFAKTORYUM

Koku loplarına ait olan.

KİTAPLİKBİLİM

Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın kurallarını saptamak, her türlü kitaplık sorununa çözüm yolları bulmak ve kitaplıkla ilgili uygulamaların kuramını yapmakla uğraşan bilgi dalı.

MAKROKONİDYUM

Mantarların büyük, çok hücreli konidyum biçimindeki eşeysiz üreme sporu.

GANGLİYONÖROM

Çoğunlukla beyin ve kranyal sinir gangliyonları, böbrek üstü bezinin medullası veya otonom gangliyonlardaki çok kutuplu gangliyon hücrelerinden köken alan genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.

HEPATOBLASTOM

Embriyonel dönemdeki hepatositlere benzeyen hücrelerin, küçük, düzensiz kordonlar ve portal alanları bulunmayan kümeler oluşturması ve alfa fetoprotein düzeyinin yükselmesiyle belirgin, yeni doğmuş ve gençlerde görülen kötücül karaciğer tümörü.

EKSPRESYONİZM

Dışa vurumculuk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük