Sonu M ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 13 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SUSTENTAKULUM

Destek.

MİKROKONİDYUM

Askomiset mantarlar tarafından meydana getirilen, ya erkek eşey hücresi gibi davranan ya da miselyum vermek üzere filizlenen çok küçük konidyum.

HETEROFAGOZOM

Birincil lizozomların hücre dışından alınan heterojen içerikli maddelerle birleşmesiyle oluşan ikincil lizozomlar.

ÇİFTÇİİBRAHİM

Manisa kenti, Kula ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

POSTMODERNİZM

Modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra XX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup.

KİTAPLİKBİLİM

Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın kurallarını saptamak, her türlü kitaplık sorununa çözüm yolları bulmak ve kitaplıkla ilgili uygulamaların kuramını yapmakla uğraşan bilgi dalı.

SİMPARASİTİZM

Aynı konukçu içinde yaşayan ve rekabet içinde olan parazit türlerin gelişimi.

DİSADRENALİZM

Adrenalizm.

ENDÜSTRİALİZM

Tarım ya da zanaatkârlıktan çok, büyük sanayiler ve teknoloji üzerine kurulmuş iktisadi ve sosyal sistem.

TİROHİYOİDEUM

Dil kemiğinin kalkan kıkırdağıyla birleşen uzantısı.

TETRATİRİDYUM

Yalnızca Mesocestoides cinsindeki Cyclophyllidean sestodlarda görülen metasestod.

ÜLTRAMİKROTOM

Elektron mikroskobunda incelemek üzere özel olarak hazırlanmış örneklerden 200-1000 Angström kalınlığında kesitler almaya yarayan bir alet.

ALDOSTERONİZM

Aşırı aldosteron salınımı sonucunda oluşan kan basıncının yükselmesi, idrarla aşırı potasyum yitirilmesi, kaslarda güçsüzlük ve hipertansiyonla belirgin, birincil ve ikincil olarak iki biçimi bulunan bir hastalık, hiperaldosteronizm, Conn sendromu.

IŞILÜŞERLEŞİM

Bir uçun içinde ışınım nicemleri etkisiyle üşerler oluşumu.

İRRASYONALİZM

Us dışıcılık.

ANTROPOLOJİZM

İnsanı, doğanın en üstün ürünü olarak gören, insanın bütün temel özelliklerini doğal kökenine dayandırarak açıklayan ve insanı yalnızca materyalist ve biyolojik bir açıdan ele alıp doğanın bir parçası olarak değerlendiren felsefi görüş.

HİYOBRANŞİYUM

Balıklarda branşiyal kemerle birlikte hiyoit kemerin alt kısmına verilenad, hiyobrankiyum.

NÖROEPİTELYUM

Organizmanın belirli bölgelerinde örtü epitelinin hücreleri arasında, özelleşmiş hücre grubunu içeren ve uyarıları alacak biçimde farklılaşan sinirsel epitel. Embriyoda merkezi sinir sistemini oluşturacak olan ektoderm tabakasına da bu ad verilir.

SICAKLIKÖLÇÜM

Sıcaklık derecesini ölçme yöntemleri. Dizge, özdek ve olayların sıcaklıklarını ölçme yöntemleri.