Sonu M ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 13 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KORYOKARSİNOM

Yavru zarlarının villuslarındaki trofoblastik hücrelerden köken alan, gebelikle ilişkili kötücül bir tümör, koryom, koryoepitelyom, koryonik karsionom, koryonik epitelyom, sinsityoma malignum. Hidatiform molenin dejenerasyonu, yavru atmayı takiben veya normal doğumdan sonra döl yatağında artık hâlindeki villuslardan gelişir.

GONADOBLASTOM

Testislerde ve yumurtalıklarda görülen eşey hücreleri, Sertoli görünümündeki küçük epitel hücreleri, granüloza hücrelerine benzeyen hücreler ve asidofilik interstisyel hücrelerin kendi aralarında çeşitli oranda karışmasıyla oluşan iyicil tümör.

İRRASYONALİZM

Us dışıcılık.

PARATİROİDİZM

Paratiroit bezlerinin aşırı etkinliği sonucu fazla miktarda parathormon üretilmesi ve hiperkalsemi, hipofosfatemiyle belirgin bir durum.

PERİKONDRİYUM

Eklem kıkırdakları ve fibröz kıkırdak dışındaki tüm kıkırdakları çevreleyen kıkırdak zarı. Gelişme gösteren kıkırdaklarda dışta kollajen iplik içeren bağ dokusu katmanıyla içte fibroblastlardan oluşan katmanlar bulunur. Kıkırdağı dıştan örten telli bağ dokusu örtüsü.

KARSİNOSARKOM

Morfolojik olarak hem epitelial elemanlara ve hem de bağ doku elemanlarına benzeyen hücrelerden oluşan, genellikle iyi sınırlı, kesit yüzü sert ve kemikleşme içeren tümör. Köpek ve kedilerde nadiren memelerde görülür ve operayon sonrası hayatta kalma süresi ortalama 18 aydır, malign karma tümör.

DİSADRENALİZM

Adrenalizm.

SUSTENTAKULUM

Destek.

EPİTİMPANİKUM

Kavum timpaninin dorsal kısmı.

AKTİNOMİSETOM

Aktinomikotik misetom.

YUKARIKARAÇAM

Balıkesir şehri, Savaştepe ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

İNDİVİDÜALİZM

Bireycilik.

VEJETARYENİZM

Hayvansal ürünlerin sağlık, hayvanların yaşam hakkı, inanç, çevresel duyarlılık, evrensel sorumluluklar ve benzerleri gerekçelerle yenmemesini savunan görüş. Vejetaryen diyetle beslenme durumu.

STEREOTROPİZM

Sarılıcı bitkilerin destek etrafında bükülmeleri gibi, katı bir obje ile temasa bağlı olarak bitkilerdeki büyüme hareketi.

FİBROKARSİNOM

Skiröz karsinom.

FUSOBACTERİUM

İrinli veya kangrenöz enfeksiyonlara neden olan, kimi türleri insan ve hayvanlar için patojen nitelik gösteren, spor oluşturmayan, ağız ve kalın bağırsağın normal florasında bulunan, anaerob, pleomorfik, gram-negatif bir cinsi bakteri.

ÖLÇÜNLEŞTİRİM

Bir şeyin veya etkinliğin belli kurallar çerçevesinde tek bir yöntem veya biçimde düzenlenmesi.

KONDROKRANYUM

Geçici olarak embriyoda olduğu gibi veya bazı balıklarda daimi olarak bulunan kafatası. Geçici olarak embriyoda veya bazı balıklarda daimi olarak bulunan kafatası. Kıkırdaksal kafatası.

VİSEROKRANYUM

Çene ve viserel yaydan oluşan yapı. Splânokranyum.

KİTAPLİKBİLİM

Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın kurallarını saptamak, her türlü kitaplık sorununa çözüm yolları bulmak ve kitaplıkla ilgili uygulamaların kuramını yapmakla uğraşan bilgi dalı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük