Sonu M ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 13 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VİSEROKRANYUM

Çene ve viserel yaydan oluşan yapı. Splânokranyum.

IŞILIŞILDANIM

Görünür ışığa ya da görünmeyen morüstü ışınıma tutulmakla uyarılan ışıldama.

SİMPARASİTİZM

Aynı konukçu içinde yaşayan ve rekabet içinde olan parazit türlerin gelişimi.

DERMATOFİBROM

Deride fibröz bağ dokudan köken alan tümör benzeri düğümcük.

YETKİLENDİRİM

Yetkilendirme işi, otorizasyon.

DİPLOPYLİDİUM

Dipylidiidae ailesinde bulunan kuş ve memelilerde parazitlenen küçük sestod cinsi.

ULTRAMİKROTOM

Elektron mikroskobik inceleme için, çok ince kesitlerin hazırlanmasında kullanılan alet.

İNDİVİDÜALİZM

Bireycilik.

ISILSERTLEŞİM

Epoksi reçineleri gibi , kimi özdeklerin ısı etkisiyle sertleşmesi.

TİROHİYOİDEUM

Dil kemiğinin kalkan kıkırdağıyla birleşen uzantısı.

KARACAİBRAHİM

Manisa şehrinde, Borlu nahiyesine bağlı bir bölge.

HEPATOBLASTOM

Embriyonel dönemdeki hepatositlere benzeyen hücrelerin, küçük, düzensiz kordonlar ve portal alanları bulunmayan kümeler oluşturması ve alfa fetoprotein düzeyinin yükselmesiyle belirgin, yeni doğmuş ve gençlerde görülen kötücül karaciğer tümörü.

KERATOAKANTOM

Keratin içeren, orta kısmında krater benzeri bir delikle deri yüzeyine bağlantılı iyicil, süratle büyüyen kistik bir tümör, intrakutan kornifiye epitelyom.

CHİRACANTHİUM

İnsanlarda yerel reaksiyonlara neden olan zehirli örümcek cinsi.

KARSİNOSARKOM

Morfolojik olarak hem epitelial elemanlara ve hem de bağ doku elemanlarına benzeyen hücrelerden oluşan, genellikle iyi sınırlı, kesit yüzü sert ve kemikleşme içeren tümör. Köpek ve kedilerde nadiren memelerde görülür ve operayon sonrası hayatta kalma süresi ortalama 18 aydır, malign karma tümör.

ANJİYOKERATOM

Subepiteliyal dermis, membrana nikitans ve konjunktivanın lamina proprisındaki damar endotellerinden köken alan, genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.

AKTİNOMİSETOM

Aktinomikotik misetom.

AKMAZLIKÖIÇÜM

Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikleri arasındaki bağıntıları araştırma yöntemleri.

İNDETERMİNİZM

Belirlenmezcilik.

EKSPRESYONİZM

Dışa vurumculuk.