Sonu M ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 12 harfli toplam 148 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ADENOKONDROM

Bez ve kıkırdak doku elemanlarından oluşan iyicil tümör.

MİYOMETRİYUM

Organizmanın en uzun düz kas hücrelerinin yer aldığı dölyatağının düz kaslardan oluşan kalın katmanı. İç katmanda sirküler, dış katmanda uzunlamasına düz kas hücrelerinden oluşan katlar arasında kan damarlarının oluşturduğu stratum vaskulare bulunur.

ANTROPODİYUM

Hemiramphidae ailesinin erkek bireylerinde bulunan ve dişilere sperm transferinde kullanılan anüs yüzgecinin farklılaşmış bir biçim.

KROMOTROPİZM

Canlı bir varlığın, belli renkte bir nesneye doğru yönelme hareketi.

HİGROTROPİZM

Neme yönelim.

IRAKİLETİŞİM

Çok uzak noktalar arasında elektromıknatısa dayanılarak telli ya da telsiz olarak sağlanan iletişim. (Telgraf, telefon, radyo, televizyon, teleks gibi aygıtlarla resim, ses, im gönderme bu iletişim alanına girer).

HOLOBAZİDYUM

Bölmeli olmayan düz bazidyum.

MYRİOPHYLLUM

Su civanperçemleri.

SİNDAKTİLİZM

Sindaktili.

İNTEGUMENTUM

Deri, örtü, elbise.

GELECEKBİLİM

Dünyanın bugün içinde bulunduğu koşulları bilimsel yöntemlerle inceleyerek, geleceğin kestirilmesine, kaçınılmaz olanla, denetlenmesi olanağı bulunan gelişmelerin belirlenmesine çalışan ve bu yoldan insanlığın mutluluğuna katkıda bulunmayı amaçlayan bilim dalı.

KIRILIMÖLÇÜM

Özdeklerin kırılım indislerinin belirlenmesi.

İNFUNDİBULUM

Huni biçiminde herhangi bir yapı veya organ. Kafadan ayaklıların sifonu. Yüksek organizasyonlu balıklarda hipofizi hipotalamusa bağlayan sap. Ktenoforların yassılaşmış mide boşluğu. Huni.

TİGMOTROPİZM

Bitki filizinin bir bitki gövdesi ya da herhangi bir cisme yapışıp sarılarak dokunmaya cevap olarak hızla büyümesi.

SPOROTRİCHUM

Tüm türleri soluk veya parlak beyaz, sarı, grimsi koloni oluşturan küf cinsi.

SİTOSEGREZOM

Özellikle hücre içi sindirimi sırasında meydana gelen zarlı vaküol tipi kesecik.

POLİSPERMİZM

Polispermi.

PERİOSTRAKUM

Birçok yumuşakça ve brakyopot kabuklarının dış tabakası.

ENDOMORFİZİM

Bir vektör uzayından kendisine giden doğrusal dönüşüm.

CYATHOSTOMUM

Strongylidae ailesinde bulunan tek tırnaklılarda kolon ve sekuma yerleşerek kalın bağırsak enfeksiyonuna neden olan strongilid nematod cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük