Sonu M ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 12 harfli toplam 148 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİDROJENOZOM

Protozoonlardan trikomonatitlerde görülen, mitokondrileri olmadığı için pirüvik asidi asetik asit ve karbondioksite parçalayan enzimleri içeren, oksidasyon yapan organel.

ŞİSTOSOMULUM

Schistosoma'larda, metaserkerin yerini alan göç eden serker ve erişkin arasındaki genç evre. Schistosoma'ların tatlı sularda serbest olarak yüzen serkerlerinin konak derisine girerken kuyruklarını kaybetmesi sonucunda oluşan yapı.

EMERBOŞALTIM

Bir kaptaki sıvıyı ters "U" biçimindeki bir boru ile hava basıncından yararlanarak daha düşük düzeydeki bir başka kaba aktarma.

OKSİFENONİUM

Parasempatolitik ilaçlar grubundan kuvarterner amin türevi bir ilaç.

PROTOKRANYUM

Böceklerde başın art kısmı.

POLİSPERMİZM

Polispermi.

EŞDEĞERLEYİM

Oylumu bilinen bir çözeltinin derişimini bulmak için, derişimi belli bir çözeltiyi ölçerek ona ekleyip, tepkimenin bitim noktasını, uygun bir belirtecin renk değişimiyle ya da elektriksel yöntemlerle saptama.

MİKSOKONDROM

Stroması ilkel mezenkim dokuya benzeyen iyicil kıkırdak doku tümörü.

TİGMOTROPİZM

Bitki filizinin bir bitki gövdesi ya da herhangi bir cisme yapışıp sarılarak dokunmaya cevap olarak hızla büyümesi.

OSTEOKONDROM

Kemik ve kıkırdak dokuları içeren bir veya birçok kemikte ortaya çıkan, iyicil kemik tümörü.

EMPRESYONİZM

İzlenimcilik.

HİDROGENOZOM

Kimi protozoonlarda moleküler hidrojen gibi enerji metabolizması son ürünlerini üreten küçük organeller.

MEGATRYPANUM

Trypanosoma melophagium ve T. theileri türlerini içeren strecorarian tripanosoma alt cinsi.

OSTEOKRANYUM

Kıkırdaksı kondrokranyumdan farklı olan kemik kranyum.

OBSKÜRANTİZM

Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabası.

HİGROTROPİZM

Neme yönelim.

İNTEGUMENTUM

Deri, örtü, elbise.

MEZOMETRİYUM

Döl yatağı asıcı bağı.

SKRİPTORİYUM

Orta Çağ manastırlarında çoğaltılan yazma. Orta Çağ manastırlarında okuma amacıyla kullanılan oda.

ADENOKONDROM

Bez ve kıkırdak doku elemanlarından oluşan iyicil tümör.