Sonu M ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 12 harfli toplam 148 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PLATYNOSOMUM

Dicrocoeliidae ailesinde bulunan digenetik trematod cinsi.

AŞIRIANLATIM

Bir tutumun değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren anlatımlar içinde en aşırı olanı. bk. ılımlı sınar.

HERMAFRODİZM

Aynı bireyde hem erkek hem de dişi genital organların bulunması durumu. İki cinslilik.

HİPOGONADİZM

Büyüme, cinsel gelişim ve ikincil cinsiyet karakterlerinin gelişiminde gerilik biçiminde görülen, anormal derecede gonadal fonksiyonların azalması sonucu meydana gelen bir durum, hipogenitalizm.

SAİRFİLMENAM

Uyurgezer.

ANTİBİYOGRAM

Antibiyotik duyarlılık testi.

MYRİOPHYLLUM

Su civanperçemleri.

UCAYSIZLANIM

Bir Volta gözesini, ters yük-süren kuvvet kaynağı durumuna getirerek, ucaylanımın önlenmesi yoluyla gözenin korunması.

KATASTROFİZM

Fosil kayıtlara göre canlıların bir seri felâketle kitle hâlinde yok olduğunu ileri süren XVIII. ve XIX. yüzyıllarda benimsenmiş bir görüş.

TOTALİTARİZM

Totaliter rejim ve kuram.

MEZODUODENUM

Onikiparmak bağırsağını asan karın zarı dürümü.

DOMİNİYONİZM

Egemenlik görüşü.

SKRİPTORİYUM

Orta Çağ manastırlarında çoğaltılan yazma. Orta Çağ manastırlarında okuma amacıyla kullanılan oda.

SİNANTROPİZM

Bir organizmanın insan konakların içerisinde ve çevresinde yaşama alışkanlığı.

GELECEKBİLİM

Dünyanın bugün içinde bulunduğu koşulları bilimsel yöntemlerle inceleyerek, geleceğin kestirilmesine, kaçınılmaz olanla, denetlenmesi olanağı bulunan gelişmelerin belirlenmesine çalışan ve bu yoldan insanlığın mutluluğuna katkıda bulunmayı amaçlayan bilim dalı.

İÇDEĞERBİÇİM

Bir dizideki değerlerden dizide bulunmayan ara değerlerin kestirimi. Bir işlevin bilmen iki değeri arasında kalan bir noktadaki değerini bulma işi.

PREKAMBRİYUM

Kayaların ilk teşekkülünden itibaren 590 yıl öncesine kadar devam eden, sonuna doğru çok hücreli hayvanların ilk defa ortaya çıktığı kambriyumdan önceki çağ.

LİMFOSENTRUM

Lenf merkezi.

MERKANTİLİZM

Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi.

KARTEZYENİZM

Dekartçılık.