Sonu M ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 12 harfli toplam 148 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİCROCOELİUM

Dicrocoeliidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

ŞİMİOTROPİZM

Kimya doğrulumu.

ANTROPODİYUM

Hemiramphidae ailesinin erkek bireylerinde bulunan ve dişilere sperm transferinde kullanılan anüs yüzgecinin farklılaşmış bir biçim.

NEFROBLASTOM

Çoğunlukla genç hayvanlarda ve zaman zaman dölütlerde, embriyonel doku elemanlarından veya böbrek displazi odaklarında köken alan, çabuk gelişen, kötücül, epiteliyal doku dışında, düz ve çizgili kaslar, kıkırdak, kemik ve yağ dokusu içeren böbrek tümörü, böbrek adenosarkomu, embriyonel adenosarkom, embriyonel nefroblastom, embriyonel nefrom, Wilms' tümörü.

KOZDEREGÜVEM

Balıkesir şehri, Konakpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

OSTEOKONDROM

Kemik ve kıkırdak dokuları içeren bir veya birçok kemikte ortaya çıkan, iyicil kemik tümörü.

HERMAFRODİZM

Aynı bireyde hem erkek hem de dişi genital organların bulunması durumu. İki cinslilik.

PANTAMORFİZM

Kristaller tarafından gösterilen mükemmel simetri.

OSTEOKLASTOM

Dev hücreli kemik tümörü.

ÜŞERSİZLEŞİM

Suyun üçerlerini alarak arılaştırma.

POLİORŞİDİZM

Skrotum içerisinde veya karın boşluğunda, ikiden fazla sayıda testisin varlığıyla belirgin yapılış bozukluğu, poliorşidi.

SUBJEKTİVİZM

Öznelcilik.

SCHİSTOSOMUM

Kan kelebekleri.

UCAYSIZLANIM

Bir Volta gözesini, ters yük-süren kuvvet kaynağı durumuna getirerek, ucaylanımın önlenmesi yoluyla gözenin korunması.

HOLOBAZİDYUM

Bölmeli olmayan düz bazidyum.

RESEPTAKULUM

Bir çiçek kümesinde, çiçek kümesi sapının çok sayıda çiçek taşıyan genişlemiş ucu.

GNATHOSTOMUM

Gnathostoma.

GUBERNAKULUM

İleten, idare eden. İki şeyi birleştiren kordon veya şerit biçiminde oluşum. Nematodlarda erkek çiftleşme organının belirli bir kısmı.

RUENTGENİYUM

Atom numarası 111, atom ağırlığı 272 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Rg)..

ARJENTAFİNOM

Karsinoid.