Sonu M ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 12 harfli toplam 148 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UCAYSIZLANIM

Bir Volta gözesini, ters yük-süren kuvvet kaynağı durumuna getirerek, ucaylanımın önlenmesi yoluyla gözenin korunması.

OBSKÜRANTİZM

Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabası.

FİBROKONDROM

Yapısında yer yer fibröz bağ doku odakları bulunan ve kıkırdak dokusundan köken alan iyicil tümör.

IRAKİLETİŞİM

Çok uzak noktalar arasında elektromıknatısa dayanılarak telli ya da telsiz olarak sağlanan iletişim. (Telgraf, telefon, radyo, televizyon, teleks gibi aygıtlarla resim, ses, im gönderme bu iletişim alanına girer).

ÜŞERSİZLEŞİM

Suyun üçerlerini alarak arılaştırma.

ANJİYOFİBROM

Aşırı miktarda bağ dokusu içeren kan veya lenf damarının tümörü.

PERİODONTİUM

Alveoler dental zar.

KIRILCAYAZIM

Çoğu kez x ışınları ile kırılcaların yapılarını bulan bilgi dalı.

ELASTOFİBROM

Elastin ve fibroz bağ doku elemanlarını içeren bir tümör.

ANTİKOMÜNİZM

Komünizm karşıtlığı.

PROTAKTİNYUM

Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).

ŞİSTOSOMULUM

Schistosoma'larda, metaserkerin yerini alan göç eden serker ve erişkin arasındaki genç evre. Schistosoma'ların tatlı sularda serbest olarak yüzen serkerlerinin konak derisine girerken kuyruklarını kaybetmesi sonucunda oluşan yapı.

MİKSOKONDROM

Stroması ilkel mezenkim dokuya benzeyen iyicil kıkırdak doku tümörü.

SUBJEKTİVİZM

Öznelcilik.

HİDROGENOZOM

Kimi protozoonlarda moleküler hidrojen gibi enerji metabolizması son ürünlerini üreten küçük organeller.

PANTAMORFİZM

Kristaller tarafından gösterilen mükemmel simetri.

MERKANTİLİZM

Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi.

PERİMETRİYUM

Karın zarının iç yaprağından oluşan, tek sıralı mezotel hücreleriyle altındaki subseroza katmanını içeren, döl yatağının dışındaki tunika seroza katmanı.

HOMEOMORFİZM

X ve Y topolojik uzaylar olmak üzere, X'den Y'ye birebir örten, sürekli ve tersi de sürekli bir fonksiyon, topolojik eş yapı dönüşümü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük