Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EGZOMORFİZM

Dış başkalaşım.

POZİTRONYUM

Negatif bir elektronla bir pozitrondan oluşan, hidrojen atomuna benzeyen kararsız yapı.

EGOSANTRİZM

Beniçincilik.

KALAMİSTRUM

Bazı örümceklerde metatarsus üzerindeki tarağa benzer yapı.

PSİKOLOJİZM

Ruh bilimcilik.

SPEKTROGRAM

Spektrograf tarafından spektrumların fotografik kaydı.

SÖYLENYAZIM

Konusu söylenleri saptamak olan bilim dalı. bk. söylenyazımcı. karşılığı söylenbilim.

HORMOGONİUM

Filamentli alglerde konkav bir hâl alarak, ölen hücrelerin bulunduğu yerden kopan filament parçası.

KIZILKIVRIM

Kuraldık nedeniyle filizlenen tohumun toprağın yüzüne çıkamaması. Kuluçka tavuğun yumurtaların üzerinde gereği kadar yatmaması nedeniyle yumurtadan çıkamayıp ölen civciv. Kuluçka tavuğun yumurtaları üstüne gereği kadar oturmaması nedeniyle yumurtadan çıkamayıp ölen civciv.

OBJEKTİVİZM

Nesnelcilik.

SIKIYÖNETİM

Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim, örfi idare.

AMİDOSTOMUM

Strongyloides üst ailesinde bulunan nematod cinsi.

POİKİLOTERM

Soğukkanlı.

TOPRAKBİLİM

Toprağı inceleyen, oluşum koşullarını, özelliklerini ve türlerini araştırıp saptayan bilim dalı. Toprakları inceleyen bilim.

SİTOLİZOZOM

Hücrenin hayatı sırasında, artık kullanılmayan bazı hücre organellerinin parçalanmak üzere lizozomlarla yaptığı birleşme ile teşekkül eden yapı; kimyasal bir madde veya soğuk etkisiyle bazı hücrelerin sitoplâzmasında ortaya çıkan, merkezinde yoğun bir yapı bulunan, asit fosfataz aktivitesi gösteren, bazen otofajik vakuol veya sekonder lizozom olarak da adlandırılan, normal lizozomlardan daha büyük yapı. Sitolizom.

BİPENNİFORM

Tüy gibi, bir eksenin iki yanında eşit yapıya sahip olma.

TAYLAMBİLİM

Nazma ve nesre uygulanmış taylamları inceliyen bilim.

SATELLİTİZM

Belli bakteri türlerinin başka bakteri kolonilerinin çevresinde ve onların ürettikleri esansiyel metabolitler sayesinde daha iyi üremeleri olayı.

METASTERNUM

Böcek metatoraksının alt parçası. Yüksek omurgalılarda sternumun arka parçası.

ENTOGLOSSUM

Glossohiyal.