Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

POİKİLOTERM

Soğukkanlı.

AYNŞTAYNYUM

Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi Es).

BİYODÖNÜŞÜM

Hayvan gübresi, çöp veya benzeri organik atıkların parçalanıp yakıt gazı haline dönüştürülmesi.

ORTAÖĞRETİM

İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat.

ENTEROSPAZM

Bağırsak spazmı.

ZÖGOPODİYUM

Ön kol kemikleri, bacak sütununun ikinci bölümü.

HORMOGONİUM

Filamentli alglerde konkav bir hâl alarak, ölen hücrelerin bulunduğu yerden kopan filament parçası.

GYMNODİNİUM

Phytomastigophorea sınıfında, Dinoflagellida takımında bulunan birçok türü sarı, kahverengi, yeşil, mavi kromatoforlara sahip, çok sayıda bulunduklarında suda renk değişimine (kırmızı dalga) neden olan, özellikle G. breve türü insanlarda deniz kabuklusu zehirlenmesine neden olan, denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bitki benzeri protozoa cinsi.

ZOOSANTRİZM

Hayvaniçincilik.

VAGOTROPİZM

Vagus sinirine etki etme.

VOLONTARİZM

İstenççilik.

KARBORANDUM

Elmas sertliğine yakın sertlikte olması nedeniyle aşındırıcı olarak kullanılan, kara renkli silisyum karbür (SiC).

İNFANTİLİZM

Ergenlik yaşına gelmesine rağmen, cinsel olgunluğa ulaşamama durumu.

DİSGERMİNOM

Yaşlı köpeklerde ve kimi kurt ırklarında daha sıklıkla ve çoğunlukla tek taraflı görülen, lenf yumruları ve komşu organlara sıklıkla metastaz oluşturan yumurtalık tümörü. Erkeklerdeki testis seminomlarının dişilerdeki karşılığıdır.

PLAZMASİTOM

Plazma hücrelerinden köken alan herhangi bir tümör odağı. Yumuşak dokulardan birincil olarak veya myelomun metastazları olarak biçimlenir, plazma hücre tümörü, plazmom.

İNTERNODYUM

Gövde üzerinde iki büyüme noktası arasında kalan bölge.

EPİKARDİYUM

Epikard. Perikardiyumun iç yaprağından oluşan kalbin duvarının dış katmanı, epikard. Viseral yaprağın altıyla miyokardiyum arasında elastik iplikli bağ doku bulunur.

LENFANGİYOM

Yuvarlak, soluk pembe renkli ve yumuşak kıvamlı kitleler hâlinde görülen ve lenf damarlarından köken alan, deri, ağız ve bağırsak askısı bölgelerinde görülen hayvanlarda az rastlanan iyicil tümör.

CLOSTRİDİUM

Birçok enzim ve toksinleri bulunan, büyük, anaerob, sporlu ve Gram pozitif çomak biçimli bir bakteri cinsi. Toprakta, suda, hayvan ve insanların bağırsağında bulunan, dokular üzerine harap edici etkisi olan birçok enzim ve toksine sahip, büyük, Gram pozitif, çoğu hareketli, zorunlu anaerobik, fermentatif, endospor oluşturan, çubuk biçiminde bakteri cinsi.

YÖNTEMBİİİM

Öğretimde kullanılan yöntemlerin niteliği, yeri ve türlerine ilişkin kuram. Araştırma ve incelemelerde baş vurulan yöntemler ile yolları uğraşı konusu yapan mantık kolu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük