Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BRONKOSPAZM

Bronş ve bronşçukların düz kaslarının kasılması.

ZOOSANTRİZM

Hayvaniçincilik.

SOSYOLOJİZM

Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adı.

KALAMİSTRUM

Bazı örümceklerde metatarsus üzerindeki tarağa benzer yapı.

ILGIMSALGIM

Serap.

ENTEROSPAZM

Bağırsak spazmı.

EVRÜMÇEVRÜM

Papatya.

BASINÇÖLÇÜM

Açık hava basınç ölçülerini değerlendiren etkinlikler.

ÖSTROJENİZM

Östrojenlerin toksik olmakla birlikte düşük düzeylerde alınmaları sonucu oluşan hastalık tablosu. Çiftlik hayvanlarında başta yonca türleri olmak üzere östrojenik potansiyele sahip bitkilerin meralarda tüketiminden kaynaklanır. Yavrulama oranı çok düşer, güç doğumlar, endometriyum hiperplazisi, hidrometra, piyometra, cinsel davranış değişimleri, klitoris büyümesi ve dölyatağı prolapsuslarına sık rastlanır. Kastre edilmiş koçlarda bulbouretral bezler hipertrofiye uğrar. Gebe olmayan koyunlarda meme bezinde gelişme olur ve laktasyon görülür, yonca hastalığı.

DİKROMATİZM

Bir türün bireylerinin iki belirgin renk örneğinden sadece birini göstermesi.

KARŞITAYRIM

Görüş ya da deyişler arasında birbirine ters düşen ayrım.

AKTİNOMİKOM

Aktinomikoziste oluşan granülom.

ORTAÖĞRENİM

İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi.

MATERYALİZM

Maddecilik.

AGENİTALİZM

Yumurtalık veya testis salgılarının yokluğu.

TRİMETOPRİM

Duyarlı bakterilerin ve protozoonların dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe edi, p onların gelişmesini ve çoğalmasını engelleyerek etkiyen, 2, 4-diaminoprimidin türevi olan bir ilaç.

ZÖGOPODİYUM

Ön kol kemikleri, bacak sütununun ikinci bölümü.

KARACAOCCAM

Çörekotu.

YAYINÇÖZİİM

Özdeklerin katı-sıvı, katı-gaz, gaz-sıvı ve sıvı-sıvı evreleri arasındaki değişik dağılımlarına dayanan bir çözümleme yöntemi.

POİKİLOTERM

Soğukkanlı.