Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İZZETÜİKRAM

Ağırlama.

YAŞAMTARTIM

Örnekolay incelemesinde aynı deneyimi paylaşmış kişilerin yaşam yazımları.

ÖSTROJENİZM

Östrojenlerin toksik olmakla birlikte düşük düzeylerde alınmaları sonucu oluşan hastalık tablosu. Çiftlik hayvanlarında başta yonca türleri olmak üzere östrojenik potansiyele sahip bitkilerin meralarda tüketiminden kaynaklanır. Yavrulama oranı çok düşer, güç doğumlar, endometriyum hiperplazisi, hidrometra, piyometra, cinsel davranış değişimleri, klitoris büyümesi ve dölyatağı prolapsuslarına sık rastlanır. Kastre edilmiş koçlarda bulbouretral bezler hipertrofiye uğrar. Gebe olmayan koyunlarda meme bezinde gelişme olur ve laktasyon görülür, yonca hastalığı.

BRONKOSPAZM

Bronş ve bronşçukların düz kaslarının kasılması.

EİNSTEİNİUM

Atom numarası 99, atom kütlesi 254 g. yapay bir radyoaktif element olan kaliforniyum elementinin siklotronda bombardımanı sonucu, 1954'te elde edilmiş olan yapay radyoaktif element.

PARETEKİYUM

Alg gövdesinde açılıp kapanabilir boşluk.

SILAYIRAHİM

Anne, baba ve akrabayı ziyaret etme.

ŞEYHULİSLAM

Şeyhülislam.

SİMGELENTİM

Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin oluşturduğu dizge.

PİLOROSPAZM

Pilorus spazmı.

PARAMFİSTOM

Paramphistomatidae ailesinde bulunan herhangi bir tür.

NASYONALİZM

Milliyetçilik.

AŞIRIÜRETİM

Herhangi bir mal ya da nesnenin istenenden, tüketilebilir düzeyden çok üretilmesi.

KOLLETERYUM

Böceklerin dişi üreme sistemlerinde yumurtaları bir arada tutan bir kılıf ya da yumurtaları zemine bağlayan mukusu salgılayan bez.

PORROCAECUM

Erişkinleri deniz memelilerinde larvaları balıklarda yaşayan askarit nematod cinsi.

KORPUSKULUM

Gövdecik, cisimcik.

TRİKOLEMMOM

Köpeklerde ender olarak görülen iyicil kıl folikülü tümörü. Kıl folikülünü oluşturan bazal hücrelerin sitoplazmasında glikojen bulunmasıyla trikoepiteliyomdan ayrılır.

TAYLAMBİLİM

Nazma ve nesre uygulanmış taylamları inceliyen bilim.

ÇITKIRILDIM

Aşırı incelik, dayanıksızlık ve çekingenlik gösteren (kimse).

HAMPUŞLADIM

Avuçladım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük