Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PANİSLAMİZM

Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

ISILAYRIŞIM

Bir bileşiğin ısı etkisiyle ayrışması ya da bozulması.

ÖLÇEKTARTIM

Yığışımlı ölçek kurmak üzere ölçeği oluşturacak sınarları bir değerlendirici kümesine uygulayıp yapılan değerlemelere göre ayrım gözetmeyenleri eleme işleminden sonra sınarları en yandaştan en az yandaşa doğru yukardan aşağı ve soldan sağa sıralayarak yığışımlı niteliğe uygun düşüp düşmediklerini sınayan çizelge, bk. Guttman ölçeği.

KADIİBRAHİM

Malatya ilinde, Akçadağ ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

EGOSANTRİZM

Beniçincilik.

KANİBALİZİM

Yamyamlık.

STİLOPODYUM

Bacak sütunun ilk bölümü.

BELİZIBINIM

Hayır, asla, hiçbir zaman.

BASINÇÖLÇÜM

Açık hava basınç ölçülerini değerlendiren etkinlikler.

ORTAÖĞRENİM

İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi.

KARACAOCCAM

Çörekotu.

METAPODOZOM

Akarların üçüncü ve dördüncü çift bacaklarının çıktığı podosoma kısmı.

PERİODONTUM

Alveoler dental zar.

EVRÜMÇEVRÜM

Papatya.

ANGLİKANİZM

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu.

YÖNLENDİRİM

Piyasadaki iktisadi karar birimlerinin kararlarını belli bir sonucu elde etmek amacıyla etkileme. Borsada bir kişi veya grubun diğer yatırımcıları genellikle yasa dışı yöntemlerle yanlış yönlendirerek normalüstü kazançlar elde etmek amacıyla taşınır değerleri alıp satması.

SIKIYÖNETİM

Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim, örfi idare.

POLİMORFİZM

Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. Bir maddenin sıcaklık, basınç, derişim veya yabancı maddelerin bulunması şartlarına bağlı olarak değişen,iki veya daha fazla kristal yapıda bulunması. Birkaç biçimde bulunma durumu, özellikle aynı canlı türünün birkaç değişik biçim gösterme durumu. Gelişim sürecinin değişik devrelerinde farklı biçimler gösterme hâli veya özelliği. Bir toplumda yalnızca tekrarlayan mutasyonlarla sürdürülemeyecek oranlarda var olan, seyrek sıklıktaki süreklilik göstermeyen iki veya daha fazla genetik özelliğin birlikte oluşumu. Birkaç farklı biçimde olma durumu, çok biçimlilik.

SİNORŞİDİZM

İki testisin doğuştan birleşmesiyle belirgin yapılış bozukluğu, sinorşizm. Genellikle karın boşluğundadır.

ASALAKBİLİM

Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu seçen bilim dalı. Asalakları inceleyen bilim dalı, parazitoloji.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük