Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KATMANLAŞIM

Boşalım borularında üst-üşek bölgesinin, uygun uçun basınçlarında değişken, aydınlık ve karanlık enine kuşaklardan oluşan görünümü.

ORTAÖĞRETİM

İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat.

GYMNODİNİUM

Phytomastigophorea sınıfında, Dinoflagellida takımında bulunan birçok türü sarı, kahverengi, yeşil, mavi kromatoforlara sahip, çok sayıda bulunduklarında suda renk değişimine (kırmızı dalga) neden olan, özellikle G. breve türü insanlarda deniz kabuklusu zehirlenmesine neden olan, denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bitki benzeri protozoa cinsi.

PERİSTİLYUM

(Mimarlık). Bir yapının önyüzündeki sütunlu giriş. Yunan ve Roma konutlarının çevresi sütunlu, bahçe gibi olan avlusu. a. bk. atriyum, revaklı avlu.

YÖNLENDİRİM

Piyasadaki iktisadi karar birimlerinin kararlarını belli bir sonucu elde etmek amacıyla etkileme. Borsada bir kişi veya grubun diğer yatırımcıları genellikle yasa dışı yöntemlerle yanlış yönlendirerek normalüstü kazançlar elde etmek amacıyla taşınır değerleri alıp satması.

TİTİREGIZIM

Gelincik.

PRİMİTİVİZM

İlkelcilik.

CANLANDIRIM

Ortada kalan kalıntılarına göre bir eserin ana tasarısına uygun olarak yeniden çizimi.

FAGOLİZOZOM

Fagozomla, lizozomun birleşmesinden oluşan sitoplâzmik kesecik. Fagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve hücre içi sindirimin gerçekleştiği yer. Fagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve alınan maddenin hücre içi sindirimininin gerçekleştiği yer.

EİNSTEİNİUM

Atom numarası 99, atom kütlesi 254 g. yapay bir radyoaktif element olan kaliforniyum elementinin siklotronda bombardımanı sonucu, 1954'te elde edilmiş olan yapay radyoaktif element.

JEOSANTRİZM

Yermerkezcilik.

ILGIMSALGIM

Serap.

PERİODONTUM

Alveoler dental zar.

KÜÇÜKAKÜZÜM

Kars ilinde, Akyaka ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MUTASYONİZM

Değişinimcilik.

HEMİSFERYUM

Yarım küre, beyin yarım küresi.

ENTEROSPAZM

Bağırsak spazmı.

SALATÜSELAM

Hz. Peygambere ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua.

SÖZLÜKBİLİM

Kelime ve sözlük bilgisi.

MİYELOLİPOM

Böbrek üstü bezinin yağ dokusu hücreleri, lenfositler ve miyeloid hücrelerden oluşan iyicil tümörü. Sığırlarda, maymunlarda ve ender olarak da diğer hayvanlarda, genellikle böbrek üstü bezinin kabuğunda, kedilerde ise karaciğerde görülür.