Sonu M ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 11 harfli toplam 257 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SIRIMSIKLAM

Çok ıslak, su gibi.

ÖLÇEKTARTIM

Yığışımlı ölçek kurmak üzere ölçeği oluşturacak sınarları bir değerlendirici kümesine uygulayıp yapılan değerlemelere göre ayrım gözetmeyenleri eleme işleminden sonra sınarları en yandaştan en az yandaşa doğru yukardan aşağı ve soldan sağa sıralayarak yığışımlı niteliğe uygun düşüp düşmediklerini sınayan çizelge, bk. Guttman ölçeği.

KOLONYALİZM

Sömürgecilik.

PRİMORDİYUM

İlk şeklini almaya başlayan gelişmekteki bir yapı. İleride gelişerek organ veya oluşumun olgun biçimini oluşturacak embriyonel yapı, rudimentum.

MANTARBİLİM

Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıkları konu seçen bilim dalı.

ÇİFTKIRILIM

Kimi buzsuların ve yoğruk özdeklerin ışık ışınlarını geçirirken iki birleşene ayırması; bunlardan biri genellikle kırılım yasalarına uyar, öteki uymaz.

SİNORŞİDİZM

İki testisin doğuştan birleşmesiyle belirgin yapılış bozukluğu, sinorşizm. Genellikle karın boşluğundadır.

HORMOGONİUM

Filamentli alglerde konkav bir hâl alarak, ölen hücrelerin bulunduğu yerden kopan filament parçası.

SPONTANEİZM

Kendiliğindenlik.

AŞIRIDÜZLEM

Bir doğrusal uzayın eşboyutu 1 olan altuzayı.

SPERMOVİYUM

Döllenmiş yumurta.

ARAKNOİDİZM

Araknidizm.

PARETEKİYUM

Alg gövdesinde açılıp kapanabilir boşluk.

SATELLİTİZM

Belli bakteri türlerinin başka bakteri kolonilerinin çevresinde ve onların ürettikleri esansiyel metabolitler sayesinde daha iyi üremeleri olayı.

VOLONTARİZM

İstenççilik.

SKORPİONİZM

Akrep zehirlenmesi.

RETİNAKULUM

Tutucu bağ, tutmaya yarayan bağ.

TRİMETOPRİM

Duyarlı bakterilerin ve protozoonların dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe edi, p onların gelişmesini ve çoğalmasını engelleyerek etkiyen, 2, 4-diaminoprimidin türevi olan bir ilaç.

KRİPTORŞİZM

Tek veya çift taraflı olarak testisin skrotuma tam olarak inmemesi durumu. İki taraflı kriptorşidler daima kısırdır, tek taraflı olguların fertilitesi ise değişen derecelerde bozuk olup kriptorşit köpeklerde normale göre en az 10 kat daha fazla testis tümörü gelişir.

SENDİKALİZM

Sendikacılık.