Sonu M ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 10 harfli toplam 431 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MÜTEBESSİM

Gülümseyen, güleç.

EVRENBİLİM

Evrenin oluşumunu inceleyen ve evreni yöneten genel yasalarla uğraşan bilim. Evren'in oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalı.

SAPASAĞLAM

Çok sağlam, her yanı sağlam. Sağlam bir biçimde.

GONOPODYUM

Lebistesgiller'in (Poecilidae) erkeklerinde olduğu gibi, anal yüzgecin değişimiyle oluşmuş çiftleşme organı. Böceklerde, kırkayak ve çıyanlarda erkeğin klasperi. Poeciliidae, Horaichthyidae and Embiotocidae gibi balık ailelerinde dişilere sperm aktarma için kullanılan ve erkek bireylerin anüs yüzgecinin ön tarafında yer alan bir ışının modifikasyonuyla oluşmuş üreme organı.

GERİÇEVRİM

Tepkime ürünlerinin bir kesimini yeniden kimyasal işleme sokma.

BRODİFAKOM

Beyaz renkte, toz, suda pratik olarak çözünmeyen, asetonda kloroformda belli oranlarda çözünen, ikinci nesil kümarin türevi bir madde.

BİTİŞTİRİM

Bir kalıbın dizilim işlevi ya da yarıanma imlerini kullanmadan yazılış biçimi. yarıanma imleri.

ASTROSİTOM

Astrositlerden köken alan, merkezi sinir sisteminin birincil tümörü. Kedi ve köpeklerde meningiyomlardan sonra en sık görülen, büyüme hızı yavaş olan bir tümördür, astrositik gliom, gliyal tümörler.

SENDELENİM

Bir dizgenin durumunu belirleyen değişkenlerin denge konumundan sapma göstermeleri.

POLİORŞİZM

Er bezlerinin ikiden fazla olması.

SEFUROKSİM

İkinci kuşak sefalosporin türevi, beta laktamazlara dayanıklılığı fazla ve plazma proteinlerine düşük oranda bağlanan bir 7antibiyotik.

POTAMODROM

Balıkların yalnız tatlı sularda yaptığı göçler. Limnodrom. Akarsuyun kendi içerisinde veya bir gölden akarsuya göç eden.

SPİRİLİYUM

Sert yapıya sahip spiral biçimli bakteriler.

STETOSPAZM

Göğüs kaslarının spazmı.

BAŞMUALLİM

Başöğretmen.

PARAMECİUM

Terliksi hayvan. Hymenostomatida takımında, Peniculina alt takımında bulunan kimi türleri çıplak gözle dahi görülebilen, belirli türleri sitolojik, genetik ve diğer bilimsel çalışmalarda kullanılan, ovoit veya uzunlamasına biçimli, tatlı sularda yaşayan protozoa cinsi.

İNSANDOĞUM

İlkel efsanelerin, insanların kökenini, yaradılışını, ortaya çıkışını konu edinen ve açıklamaya çalışan bölümü.

BİRİKTİRİM

Biriktirme işi.

EMBRİYOTOM

Fetotomide kullanılan özel yapılmış kesiciler, fetotom.

NİKOTİNİZM

Nikotin zehirlenmesi.