Sonu M ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 10 harfli toplam 431 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİNÖRYUM

Epinöryüm içinde bulunan sinir hücresi grubunu dıştan örten, yassı epitel karakterinde hücresel ve lifli elemanların bulunduğu örtü. Perifer sinir sisteminde bir sinir teli demetini çevreleyen ve içerisinde düz kas hücrelerinin de bulunduğu bağ dokusu.

SEFTAZİDİM

Gram pozitif ve negatif bakteriler ürettikleri plasmid veya kromozomal aracılı beta laktamazların çoğuna karşı oldukça dayanıklı sefalosporin türevi antibiyotik.

PARAZİTİZM

Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi. Asalaklık. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması, asalaklık, antagonistik simbiyozis. Simbiyontun fayda gördüğü ancak konağın zarar gördüğü simbiyozis. Parazitlerin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyon.

PİEBALDİZM

Melanositlerin embriyonel dönemde nöral kristadan deriye göçündeki bozukluktan kaynaklanan melanin yetersizliği. Yerel albinizm veya vitilogoya benzer tarzda, deride düzensiz dağılım gösteren, beyaz veya siyah yama tarzında odakların gelişimiyle belirgindir.

KAZIKLARIM

Hoş geldiniz.

GEREKSİNİM

Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

ÖZALTDEYİM

Bir düzgün deyimin kendinden başka olan altdeyimi. Her dolaysız altdeyim özaltdeyim olup, her özaltdeyim dolaysız altdeyim değildir. Örn. p önermesi, p=>(q=>p) nin özaltdeyimidir, ama aynı önermenin özalt deyimi olmakla birlikte; dolaysız altdeyimi değildir.

PROSTERNUM

Böceklerde birinci toraks segmenti olan protoraksın alt bölgesi.

OTOLİZOZOM

Hücresel atık maddelerin parçalanmasında rol oynayan ikincil lizozom tipi.

SİBORGİYUM

Atom numarası 106, atom ağırlığı 266 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile oksijen ve kaliforniyum ile neon atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir element (simgesi Sg).

SKLEROSYUM

Cıvık mantarlarlarda (Myxomycota) uygun olmayan şartlarda, mantar plâzmodyumunun sert bir yapıya dönüşmesi. Uygun şartlarda sklerotyum tekrar plâzmodyum durumuna döner.

KORNİKULUM

Küçük boynuz, boynuzcuk.

SARISALKIM

Baklagillerden, salkım durumunda sarı çiçekleri bulunan, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaç (Laburnum anagyroides).

NATURALİZM

Doğacılık. Sanat alanında 1880-1900 yılları arasında, doğa bilimleri üzerine kurulan insanları, kalıt, çevre ve toplum durumuna göre inceleyen ve biçimlendiren akım. Bu akım Zola, Tolstai ve Dostayevski'nin romanlarından çıkmış ve drama da geçmiştir. (Örn. lbsen ve Gerhart Hauptmann).

KÖSKÖTÜRÜM

Büsbütün kötürüm.

NEFRİDİYUM

Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı.

BUDUNBETİM

İnsan topluluklarının töre ve alışkılarını, yaratmış oldukları özdeksel ve dinsel kültür özelliklerini düzenli biçimde inceleyip anlatan bilim dalı. Toplum kültürlerini betimsel bir yöntem içinde saptayan bilim. karşılığı budunbilim, insanbilim, halkbilim. İnsan topluluklarının, özellikle de ilkel ya da abecesiz halkların özdeksel ve tinsel ekinlerinin betimsel incelemesini yapan bilim dalı.

KAYAÇBİLİM

Kayaçların her çeşit bileşimleri ve özelliklerinin nicel incelenmesini, doğal tarihini, asıllarını, bugünkü koşullarını, değişme ve çürüme olaylarını inceleyen bilim.

BURCUKIRIM

Küskün, kırgın.

KANITLANIM

Bir biçimsel dizgede belli bir önermenin, ilksavlar kümesinden türetilebildiğini göstermeye yarayan türetim. bk. tanıt, tanıtlama.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük