Sonu M ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 10 harfli toplam 431 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTOLİZOZOM

Hücresel atık maddelerin parçalanmasında rol oynayan ikincil lizozom tipi.

KARADOĞRAM

Etin yağsız yeri.

BÖCEKBİLİM

Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini konu seçen bilim dalı.

İNDİRGENİM

Bir birleşikten oksijenin çıkarılması. İndirgenniş değerlikten ileri gelen eksicik kazancı. Bir dizeyin köşegensel parçalara ayrılması.

İKTİYOFORM

Iktiol formaldehit, suda çözünmeyen, kahverengi toz halinde bulunan bir bağırsak antiseptiği.

DARÜLEYTAM

Yetimlerin barındığı yer.

SAPASAĞLAM

Çok sağlam, her yanı sağlam. Sağlam bir biçimde.

KATABOLİZM

Canlı organizmada meydana gelen parçalanma olayları. Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karışık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması (okside olması); disimlasyon. karşıt anabolizm. Dokularda maddelerin bozularak daha basit maddeler haline gelmesi.

İMMORALİZM

Töretanımazlık.

SÜRREALİZM

Gerçeküstücülük.

KANITLANIM

Bir biçimsel dizgede belli bir önermenin, ilksavlar kümesinden türetilebildiğini göstermeye yarayan türetim. bk. tanıt, tanıtlama.

POSTMORTEM

Ölüm sonrası, öldükten sonraki, ölümü takiben, postmortal.

NİKOTİNİZM

Nikotin zehirlenmesi.

ETKİNLEŞİM

Etkin duruma geçme.

İLKÖĞRENİM

İlköğretim.

ARAKNİDİZM

Zehirli örümceklerin ısırması sonucunda oluşan durum, araneizm, araknoidizm.

DEMEKARYUM

Asetil kolin esterazın etkinliğini engelleyerek etkiyen, dolaylı etkili bir parasempatik sistemini uyarıcı ilaç.

SPİRAKULUM

Böceklerde ve kırkayaklarda toraks ve abdomen segmentlerinin yanlarında bulunan, trakea sisteminin dışarı açıldığı, açılıp kapanabilen delik. Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) hiyomandibular kıkırdağın hemen önünde, solungaç yangı kalıntıları olan küçük yuvarlak açıklık. Diğer hayvanlarda solunum ile ilgili açıklıklar. Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) hiyomandibular kıkırdağın hemen önünde, solungaç yarığı kalıntıları olan küçük yuvarlak açıklık, spirakül.

SEFTAZİDİM

Gram pozitif ve negatif bakteriler ürettikleri plasmid veya kromozomal aracılı beta laktamazların çoğuna karşı oldukça dayanıklı sefalosporin türevi antibiyotik.

YAŞAMSAYIM

Dirim ve yaşam olaylarını sayımsal yordam ve işlemlerle ele alan bilgi dalı.