Sonu M ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 10 harfli toplam 431 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALTINHANIM

Üstün nitelikli, değerli kadın.

ETKİNLEŞİM

Etkin duruma geçme.

POZİTİVİZM

Olguculuk.

İMMORALİZM

Töretanımazlık.

DÜŞÜNGÜDÜM

Toplumsal gidişe ilişkin beklenti ve öndeyileri dile getiren yargılar dizgesi.

RABDOMİYOM

Çoğunluğu kalpte ve doğuştan olarak görülen, çizgili kaslardan köken alan iyicil tümör. Çoğunlukla iki yaşından küçük hayvanlarda görülür.

MİYELOGRAM

Miyelografiyle elde edilen röntgen filmi.

LİGAMENTUM

Bağ, şerit.

PLASMODİUM

Eucoccidiida takımında, Haemosporina alt takımında bulunan insan ve diğer primatların, kemiricilerin, kuşların ve sürüngenlerin (özellikle kertenkele) alyuvarlar içerisinde parazitlenen sivrisineklerle taşınan koksidiyan protozoa cinsi, malarya paraziti.

MEZOPODYUM

Yaprak sapı. Yumuşakçalarda ayağın orta kısmı. Metakarpus, metatarsus.

GÖKÇEPAYAM

Gaziantep kenti, Araban belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

LİBERALİZM

Serbestlik. Erkincilik.

GONOPODYUM

Lebistesgiller'in (Poecilidae) erkeklerinde olduğu gibi, anal yüzgecin değişimiyle oluşmuş çiftleşme organı. Böceklerde, kırkayak ve çıyanlarda erkeğin klasperi. Poeciliidae, Horaichthyidae and Embiotocidae gibi balık ailelerinde dişilere sperm aktarma için kullanılan ve erkek bireylerin anüs yüzgecinin ön tarafında yer alan bir ışının modifikasyonuyla oluşmuş üreme organı.

NASTURTİUM

Su tereleri.

BAŞMUALLİM

Başöğretmen.

BİÇİMLENİM

Buzsul büyültmede oluşan temel yapının belirlediği biçime girme.

ŞİRİNBEGİM

Sevimli, cana yakın kadın.

KIVILKESİM

Kimyasal değişiklikleri, çözeltiden kıvıl akım geçirerek yapma yöntemi.

PİEBALDİZM

Melanositlerin embriyonel dönemde nöral kristadan deriye göçündeki bozukluktan kaynaklanan melanin yetersizliği. Yerel albinizm veya vitilogoya benzer tarzda, deride düzensiz dağılım gösteren, beyaz veya siyah yama tarzında odakların gelişimiyle belirgindir.

ABDÜSSELAM

Barışçı olan Tanrı'nın kulu.