Sonu M ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 10 harfli toplam 431 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MÜTEVEHHİM

Kuruntulu, evhamlı. Korkak, ödlek.

OTOEROTİZM

Kişinin kendi vücudu üzerinde cinsel etkinliklerde bulunma sapıncı.

TANRIDOĞUM

İlkel efsanelerin, tanrıların kökenini, yaradılışını, ortaya çıkışını konu edinen ve açıklamaya çalışan bölümü. Tanrı ya da Tanrıların kaynak, gelişim, değişim ve diğer sorunlarını inceleme işi.

KANITLANIM

Bir biçimsel dizgede belli bir önermenin, ilksavlar kümesinden türetilebildiğini göstermeye yarayan türetim. bk. tanıt, tanıtlama.

KEMERKASIM

Düzce şehrinde, Konuralp bucağına bağlı bir bölge.

YETİŞTİRİM

Bir hayvana herhangi bir amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi.

MEZOPODYUM

Yaprak sapı. Yumuşakçalarda ayağın orta kısmı. Metakarpus, metatarsus.

PROPODOZOM

Kene veya uyuz böceklerinde birinci ve ikinci çift bacakların çıktığı podosom kısmı.

TRAVMATİZM

Dışarıdan gelen bir travma sonucunda meydana gelen hastalık durumu.

UZİLETİŞİM

Radyo ya da telefon bağlantısı aracılığıyla birbirinden uzak noktalar arasında bilgi gönderiminin sağlanması.

SEKRETOZOM

Hipofizin arka lobunda sinir uçlarından bir zarla çevrili hormon salgılayan granüller. Nörosekretozom.

GELGELELİM

Ne var ki.

KOLOFONYUM

Kırılgan, saydam, sarımtrak renkli bir doğal reçine. Ucuz yağlı vernik üretiminde kullanılır.

KAMEROSTOM

Yumuşak kenelerin propodoması içerisinde kapituluma uzanan ventral yarık.

YANKILAŞIM

Takışık iki titreşirden birindeki titreşimin öbürüne atlaması. Erkeleri birbirine çok yakın bir kaç nicemsel durunun doğrusal olarak birleşip, yeni durular oluşturması. Bir molekül ya da yükünün, çok hızlı salınım durumunda olması nedeniyle, atomlarından birinden kopan elektronların bir komşu atoma gidip gelmesi. Ses ya da elektromıknatıssal dalgaların, bir özdekte eş ya da katlı sıklıklarla titreşim oluşturması. Çekirdek içi etkileşmelerde yaşamları 10+22 s. denli kısa olan parçacıklar.

BUNOSTOMUM

Ancylostomatidae ailesinde bulunan sığır, koyun ve diğer geviş getiren hayvanlarda parazitlenen kancalı kurt cinsi. Önemli türleri B. phlebotomum ve B. trigonocephalum'dur.

ANTROPONİM

Kişi adı.

YÜZEYÇİZİM

Gözlemlerin ya da verilerin dağılımını çember, dikdörtgen gibi biçimlerin yüzeyleriyle simgeleyen çizim.

KARACÜCCEM

Çörekotu.

ASTROSİTOM

Astrositlerden köken alan, merkezi sinir sisteminin birincil tümörü. Kedi ve köpeklerde meningiyomlardan sonra en sık görülen, büyüme hızı yavaş olan bir tümördür, astrositik gliom, gliyal tümörler.