Sonu M ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 10 harfli toplam 431 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FİBROLİPOM

Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyicil tümör.

SÖLOMOSTOM

Sölomodüktün dış açıklığı. Sölom kanalının dış açıklığı.

NOTOPODYUM

Poliket solucanların parapotlarının dorsal kısmı.

ÖRNEKLEŞİM

Toplum yaşamı içinde birey davranışları ya da başka ekin öğeleri için örnek biçimlerin oluşması süreci.

DİZİLÖLÇÜM

Salt yandaş, yansız, karşıt gibi geniş konumları saptamakla kalmayarak aynı zamanda arada yer alan alt bölümlenmeleri de belirleyebilen ölçüm.

PLASMODİUM

Eucoccidiida takımında, Haemosporina alt takımında bulunan insan ve diğer primatların, kemiricilerin, kuşların ve sürüngenlerin (özellikle kertenkele) alyuvarlar içerisinde parazitlenen sivrisineklerle taşınan koksidiyan protozoa cinsi, malarya paraziti.

MEMORANDUM

Muhtıra.

PEPONİDYUM

İç kısmında septumlar tarafından ayrılmamış, alt durumlu bir ovaryumdan oluşmuş, kabuğu derimsi, etli ve sulu meyve.

NEFRİDİYUM

Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı.

SALİVARYUM

Akarlarda, yanak boşluğu içerisinde bulunan ve tükürük kanallarının açıldığı odacık.

SÜRÜKLENİM

Bir nesne ile ağdalı bir akışkan, bağıl devinim içinde bulunduğunda nesnenin devinime karşı gösterdiği direnim.

GÜNEŞHANIM

Güneş gibi parlak ve güzwl olan kadın.

HEHEYYENAM

Kınamak için söylenir.

ORTAKLAŞIM

İki atomun birer elektronlarını paylaşarak bileşik oluşturmaları.

MÜTEVERRİM

Veremli.

İZAZUİKRAM

Saygı gösterme ve ağırlama.

YEDİSALKIM

Van kenti, Kırkgeçit bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MEZOVARYUM

Yumurtalığı asan karın zarı dürümü.

DEĞERYAZIM

Taşınmaz mal vergilerinde bir ölçü olarak kullanılmak üzere, kentlerde ve kırsal alanlarda, bireylerin ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan topraklann değerlerinin devletçe belirli aralıklarla saptanması. bk. yazım.

MÜTEHAKKİM

Hâkim olan, hükmeden. Zorbalık eden, hükmünü zorla yürüten.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük