M ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "m" olan, 8 harfli toplam 1524 adet kelime bulunmaktadır. m harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu m harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MERZİVAN

Merdiven.

MANDURUS

Maydanoz.

MUBALİGA

Mübalağa.

MEYUNSUZ

Arapça kökenli meyun+ T.+ suz: Ailevi durumu savaşa gitmeye engel teşkil etmeyen kimse.

MEZLEMEK

Yemek.

MOTORİUS

Oynatıcı, hareket ettiren.

MÜMESSİL

Temsilci.

MUÇHULUK

Oburluk.

MEMLEKET

Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke. Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt. İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge.

MONOGENİ

Hepsi ya erkek ya da dişi olan oğul döl meydana getiren.

MIRMIRIS

Dırıltı, mırıltı.

MÜRTEHİN

tutu alan.

MEVLÜCAN

Yemeği yapılan bir dikenin ucu, yabanıl sebze.

MİKROBİK

Mikroplu. Mikropla ilgili, mikroba dayalı.

MUSLUKÇU

Musluk satan ya da onaran kimse. Abdest almak için ceketini çıkaranların para veya değerli şeylerini çalarak hırsızlık yapan kimse.

MESKENET

Miskinlik, beceriksizlik. Yoksulluk, fakirlik.

MUCMULUK

Obur. Oburluk. İriyarı kimse: Mucmuluğa bak.

MÜTEMMİM

Tamamlayan, bütünleyen, bitiren. Tümleç. Bütünler.

MÜSÜRLÜK

Ahırda, tahtadan yapılmış hayvan yemliği.

MUHAVVİL

Değiştiren, dönüştüren.