M ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "m" olan, 7 harfli toplam 1293 adet kelime bulunmaktadır. m harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu m harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MOTİFLİ

Motifi olan.

MEŞTELE

Fidanlık, fidelik.

MİFİRGE

İkinci kez üzüm veren, büyümemiş asma.

METİLİK

Metil özelliği taşıyan.

MİNİZOM

Ribozomların öncüsü olarak meydana gelen ya da protein sentezi sırasında ribozomlardan ayrılan en küçük ribonükleoprotein parçacıkları.

MİSİRKE

Hindi.

MALADOY

Rusça kökenli molodoy: çocuk, (kullanılır bir kelime değildir; ancak metinlerimizde geçtiği için buraya alınmıştır.).

MÜSAADE

İzin, icazet, ruhsat.

MÜGEYİR

Arapça kökenli mugayir: mugayir.

MARZİYE

Hoşa giden, beğenilen.

MANDRİL

Maymunlar (Primates) takımının, Eski Dünya maymunugiller (Cercopithecidae) familyasından, 81 cm kadar uzunlukta, 7 cm kadar kuyruğu olan, burnu kırmızı ancak etrafında mavi yivler bulunan, çenesinde mavi sakalları olan, Batı Afrika'da toplu hâlde yaşayan yırtıcı bir tür. (Mandrillus sphinx) Maymunlar (Primates) takımının uzunkuyruklumaymungiller (Cercopithecidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 81, kuyruğu 7 cm. Kırmızı olan burnunun kenarlarında mavi yivler vardır. Çenesinde sarı sakalı bulunur. Yırtıcıdır. Batı Afrikada toplu halde yaşar.

MOLAMAZ

Büyük, yuvarlak taş. İri, ham duvar taşı. (İlyaslı Uşak).

MUAHHAR

Sonraki, sonradan gelen, ertelenmiş, daha sonraki.

MOLEKÜL

Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. Bir bütünün en küçük parçası. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.

MEDAYİN

Şehirler, kentler.

MELEVSİ

Hamur topağı, pazı.

MÜSAVAT

Eşitlik, denklik.

MURTLUK

Mersin ağacının çok bulunduğu yer.

MUHANAT

El, yabancı : Muhanatın kapısı zordur. Ters, inatçı. Hain. Tembel, iş bitirmeyen, insanı işinden alıkoyan.

MÜZİKÇİ

Müzisyen. Müzik öğretmeni.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük