M ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "m" olan, 6 harfli toplam 1503 adet kelime bulunmaktadır. m harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu m harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAMULA

Gıcır.

MALDAR

Medrese hocası, din hocası.

MEŞÜGÜ

Ufak parça.

MEHBUB

Arapça kökenli mahbûb: mahbup.

MANCAK

Eski kapıların dil biçimindeki kilidi.

MANCIR

İncir ağaçlarında, asıl meyveden önce olup dökülen incir. Yabanıl incir, erkekincir. Ham incir. Taştan yapılmış yayla evi. Olgunlaşmamış incir. İncir çiçeği. Muhacir.

MUZLİM

Karanlık. Gizli, belirsiz.

MİHİNE

Büyük, ulu.

MANGAŞ

Cımbız.

MATRAK

Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa, değnek. Eğlenceli, gülünç, hoş.

MUALLA

Yüksek, yüce.

MEŞEFE

Peştemal, başörtüsü. Hamam havlusu.

MANİYA

Domates.

MALAŞA

Ebegümeci.

MÜDEFA

Müdafaa.

MİDHAT

Övme, methetme.

MERTER

Sözünün eri kimse.

MAVRUN

Yerli dokuma bez.

MANGUR

Hayvanların boynuna takılan ve ip bağlamaya yarayan ağaç halka.

MEHMEZ

Kadınların başlarına örttükleri örtü, yazma. Asmaların yeni süren filizleri.