M ile başlayan 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "m" olan, 17 harfli toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. m harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu m harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MASTADENOVİRÜSLER

Adenoviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi.

MİKROKOTİLEDONLAR

Kısrakta fetüs gelişiminde koryon kesesinin endometriyumla birlikte yaptığı mikroplasentomlar.

MERHAMETSİZCESİNE

Merhametsizce.

MÜKEMMELLEŞEBİLME

Mükemmelleşebilmek işi.

MÜSLÜMANLAŞTIRMAK

Bir topluluğu veya bir kimseyi İslam dinine sokmak, İslamlaştırmak.

MURADİYEMENGENCİK

Düzce kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

MEŞRULAŞTIRABİLME

Meşrulaştırabilmek işi.

MECALSİZLEŞTİRMEK

Güçsüz, kuvvetsiz, dermansız, takatsiz bir duruma getirmek.

MANALANDIRABİLMEK

Anlamlı duruma getirmek.

MİNYATÜRLEŞTİRMEK

Bir şeyin küçük bir kopyasını, benzerini veya modelini oluşturmak.

MECKELDİVERTİKÜLÜ

Embriyo gelişiminde ince bağırsağın orta bölgesindeki vitellus kesesi artıklarından oluşan duktus vitellinus içerisindeki kalıntılar.

MİLLİYETPERVERLİK

Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

MİNYATÜRLEŞTİRTME

Minyatürleştirtmek işi.

MÜKEMMELLEŞTİRMEK

Mükemmel duruma getirmek.

MİKROPSUZLAŞTIRMA

Mikropsuzlaştırmak işi, sterilleştirme.

MÜESSESELEŞTİRMEK

Müessese durumuna getirmek.

MİTOKONDROKUPREİN

Yeni doğanlarda bilhassa karaciğer mitokondrilerinde bulunan bakırı depolayan protein. Yeni doğanlarda bakırı depolar ve sitokrom oksidazın oluşumunda bakır deposu olarak hizmet eder.

MÜKEMMELİYETÇİLİK

Mükemmeliyetçi olma durumu. Hayatta en önemli amacın ahlaki olgunluğa erişmek olduğunu savunan kuram.

MEHMETALİÇİFTLİĞİ

Çorum kenti, Sungurlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.