M ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "m" olan, 14 harfli toplam 126 adet kelime bulunmaktadır. m harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu m harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

MİNERALİZASYON

Organik bileşiklerin mineral maddelere dönüşmesi.

MİYELENSEFALON

Beyin gelişiminde ortaya çıkan rhombensefalonun arka beyin keseciği. Bu oluşumdan medulla oblongata ve üst kısmında ventrikulus kuartus biçimlenir.

MELEZLEŞTİRMEK

Melez duruma getirmek.

MAKROSİMBİYONT

Ortak yaşayan iki organizmadan büyük olanı.

MAKROSPOROZOİT

Hücre bölünmesi ile oluşan ürünler arasındaki birleşmenin yapıldığı büyük sporozoit.

METAFİZİKÇİLİK

Metafizikçinin işi veya mesleği.

MİLLİYETPERVER

Ulussever.

MALONDİALDEHİT

Balıklarda oksidasyon derecesini belirleyen tiyobarbutirik asit değerinin ölçülmesinde konsantrasyonu değerlendirilen, lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen bir bileşik.

MANYAKLAŞTIRMA

Manyaklaştırmak işi.

MÜREKKEPLENMEK

Mürekkep sürülmek, dökülmek veya damlatılmak.

MİCROBACTERİUM

Süte uygulanan pastörizasyon ısıl işlemlerine dayanıklı olan, Gram pozitif, sporsuz, hareketli veya hareketsiz, aerobik, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

METİLAMFETAMİN

Alfa-uyarıcı ilaçlar grubunda amfetamin türevi ilaç.

MONOETANOLAMİN

Etanolamin.

MÜNASEBETSİZCE

Münasebetsiz bir biçimde.

MURADİYESARNIÇ

Bursa ili, Mustafakemalpaşa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

MİYELİNİZASYON

Miyelinasyon.

MADDELEŞTİRMEK

Maddeleşme işini yaptırmak.

MÜSAMAHASIZLIK

Hoşgörüsüzlük.

MERHAMETSİZLİK

Acımama durumu, katı yüreklilik, katı kalplilik, taş yüreklilik, taş kalplilik, kalpsizlik.