M ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "m" olan, 10 harfli toplam 811 adet kelime bulunmaktadır. m harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu m harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİYOKLONUS

Bir tek veya bir grup iskelet kasının, vücudun bir veya birçok bölgesinde fizyolojik veya patolojik nedenlerle belli aralıklarla tik benzeri kasılması ve gevşemesi, klonus. Sıklıkla; köpek gençlik hastalığından kaynaklanan beyin ve omurilik yangısına bağlı olarak biçimlenir.

MUTASAVVIF

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.

MUSTAFACIK

Çalıkuşu. Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa ili, Akziyaret bucağına bağlı bir yer.

MORTADELLA

Bir tür İtalyan sucuğu ve böreği.

MANDACILIK

Mandacı yanlısı tutum.

MARINLAMAK

Bir kimse başkalarını kendinden aşağı görmek.

MURZUBALIK

Bıyıklı, bir çeşit tatlı su balığı.

MERDİVENCİ

Yapılardaki merdivenleri yapan kimse.

METROLOJİK

Metroloji ile ilgili.

MADDELEŞME

Maddeleşmek işi.

MUTEMETLİK

Mutemedin görevi.

MALPRAKTİS

Özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum.

MIDIRDAMAK

Kendi kendine söylenmek mırıldanmak. Mırıldanmak.

MERSİYEHAN

Ağıtçı.

MİKROKOMUT

Bir mikroizlenceyi oluşturan temel mikroişleyici komutu.

MEPİVAKAİN

Yerel anestezik olarak kullanılan amid yapılı bir ilaç, karbokain.

MEZOSERKER

Alaria soyuna bağlı digenetik trematodların genç evrelerinden birisi. Serker ve metaserker arasındaki kistlenmemiş evre.

MONOTROFİK

Sadece bir çeşit besinle beslenen. Monotrof.

MODÜLASYON

Bir sesin yayılmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişimlerinden her biri. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması. Bir müzik eserinde esas tondan başka bir tona geçiş.

MALGAÇEMİR

Aydın kenti, Sultanhisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.