Sonu MIZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mız" olan, toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mız ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mız olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

BUNDALIĞIMIZ

11 harfli kelimeler

MADENKIRMIZ

8 harfli kelimeler

TALTAMIZ, VARDİMIZ

6 harfli kelimeler

KIRMIZ, MIZMIZ

5 harfli kelimeler

CAMIZ, HAMIZ, KIMIZ, CIMIZ, GIMIZ, HIMIZ, NAMIZ, TIMIZ, YAMIZ

4 harfli kelimeler

IMIZ, OMIZ

3 harfli kelimeler

MIZ

Bazı kelimelerin anlamları

MIZ

Kavga.

CAMIZ

Manda (I).

BUNDALIĞIMIZ

Burada bulunduğumuz.

KIRMIZ

Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

NAMIZ

Nabız. Kümes hayvanlarında mahmuz.

HIMIZ

Söz taşıyan, fitneci, dedikoducu. Cimri, aç gözlü.

GIMIZ

Kısrak sütünden yapılan bir çeşit içki. Doğuran ineğin pişirilen ilk sütü: ineğimiz doğurdu artık gımız yeriz. Cimri. İneğin ilk sütü, ağız.

TALTAMIZ

Şişman, kısa boylu.

HAMIZ

Asit.

YAMIZ

Baldır. Omuz. Gövdenin yanı. Arkadaş, kardeş. Kıyı. Yan. Yamaç. Kalça. Eğim, eğiklik.

CIMIZ

Kavgacı, huysuz. Yaz, kış sulu olan yer, bataklık. Ekilemeyen killi tarla. Erkek isteyen dişi deve.

MIZMIZ

Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan. Çevresindekileri rahatsız edecek kadar yavaş olan.

TIMIZ

Can, ruh.

VARDİMIZ

Vardığımız.

MADENKIRMIZ

Antimon birleşimlerinden kırmızı renkte bir madde, kırmız madeni.

KIMIZ

Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi bir Türk içkisi.

  -   -   -  

Anlamında MIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALLAMAK

Kırmızı duruma getirmek.

ASLANKULAĞI

Bir sap üzerinde dizili sarı veya kırmızı çiçekli otsu bir bitki.

AYGIR

Damızlık erkek at.

AYNABAKAR

Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi renkli bir tür erik.

BARBUNYA

Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık, barbun (Mullus barbahıs). Taneleri yuvarlak, oval veya yassı, kırmızı benekli, bir tür fasulye.

BAKLAN

Anguda benzeyen kırmızı renkli bir tür yaban kazı (Otis tarda). Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

AL

Kanın rengi, kızıl, kırmızı. Dorunun açığı, kızıla çalan at donu. Aldatma, düzen, tuzak, hile. Yüze sürülen pembe düzgün, allık. Bu renkte olan (at). Alüminyum elementinin simgesi. Bu renkte olan.

ASİT

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

BAĞLAMA

Bağlamak işi. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. Ulama.

BANDOCU

Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı.

ALEV

Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Kıvılcım. Aşk ateşi. Sıcaklık. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

BARATA

Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık.

BAKAM

Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç (Haematoxylon campechianum).

AŞK

Aşk hakkında çok fazla tanımlama yapılmıştır. Burada hepsinden bahsedersek, sayfalar dolusu metinler yazmamız gerekir. O yüzden, bu sayfada, diğer sayfalardaki tanımlamalardan farklı olarak, sadece aşk ve aşka benzer kelimelerin tanımını vererek, esas anlamını size bırakıyoruz.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

BEGONVİL

Akdeniz bölgesinde yaygın olan, beyaz, kırmızı, pembe, turuncu renklerde çiçekleri olan bir bitki.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

BANDO

Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genel olarak geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka. Takım, topluluk.

ARMONİKA

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. Akordiyon.

BALÇİÇEĞİ

Almaşık yapraklı, kırmızı veya kırmızıya çalan sarı renkli çiçekli ağaççık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük