Sonu MIR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mır" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mır ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mır olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mır olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

ALZAYMIR, KITKIMIR

7 harfli kelimeler

ACHAMIR, AKYAMIR, ELHAMIR

6 harfli kelimeler

GARMIR, GIDMIR, GISMIR, KISMIR, KITMIR, MIRMIR, MIZMIR, YAGMIR, YAĞMIR

5 harfli kelimeler

GAMIR, HAMIR, HIMIR, KIMIR, MAMIR, SAMIR, YAMIR, ZAMIR, ZIMIR

3 harfli kelimeler

MIR

Bazı kelimelerin anlamları

MIR

Bozulmuş turşu. Değiş tokuş : Öküzle düğeyi mır edelim.

KISMIR

Cimri, pinti. Cimri. Kıskanç.

MIZMIR

Hoşa gitmeyen (iş, eşya).

GAMIR

Kamara, oda.

ELHAMIR

Ekşimiş hamur.

YAGMIR

Yağmur, bk. yagmur.

KITKIMIR

Kıtı kıtına.

GARMIR

Karın.

ACHAMIR

Hamur mayası.

MIRMIR

Bir tür kedi. Sularımızda yaşayan bir yılan balığı türü (Echelus myrus).. Çok konuşan, dır dır eden kimse. Burnundan konuşan. Belalı. Altın gerdanlık.

YAĞMIR

Yağmur. Eski türkçe yagmur: yağmur.

GISMIR

Cimri.

KITMIR

Cimri, pinti. Elinden iş gelmeyen, beceriksiz kişi. Kısa boylu kişi. Cimri. Ufak tefek, cılız.

AKYAMIR

İri taneli ve hızlı yağan yağmur.

GIDMIR

Uyuz hastalığı.

ALZAYMIR

İlerleyen yaşta ortaya çıkan, hatırlamada güçlük, bazı yetilerde bozulma ile ilişkilendirilen hastalık.

  -   -   -  

Anlamında MIR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MIR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BIDILDANMAK

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

BIDILANMAK

Kendi kendine söylenmek; mırıldanmak.

MIRILDAMA

Mırıldamak işi.

BIDILDAMAH

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

BIDIRDAMAK

1.Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak. Çok ve yersiz söylemek, söylenmek. İki kişi hafif sesle konuşmak. Küçük çocuk konuşmak. Mırıldanmak, anlaşılmayacak biçimde konuşmak.

MIRLAMA

Mırlamak işi.

BIDIRDANMAK

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak. Kendi kendine hafif sesle konuşmak, mırıldanmak.

BIDIRAMAK

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak. Çok ve yersiz söylemek, söylenmek. Konuşmak.

BEBİRLENMEK

Faydalanmak, birisinin sırtından geçinmek. Geçimini sağlamak, geçinip gitmek: Ahmet şundan bundan aldığı para ile bebirleniyor. Böbürlenmek, gururlanmak. Mırıldanmak: Ne bebirlenip durursun?. Doyar gibi olmak: Karnım yenice bebirlendi. Gelişigüzel yere çömelmek, oturmak: Ne bebirlenip oturuyorsun, işin yok mu?.

BIDIRDAMMAK

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

BIRBIRLANMAK

Çok ve yersiz söylemek, söylenmek. Söylenmek, mırıldanmak.

BIDILAMAK

Koşmak. Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

BIDIRANMAK

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

MIRILDANIŞ

Mırıldanma işi.

BIDILAMAH

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

BERBİRLENMEK

Mırıldanmak, kendi kendine söylenmek. Çocuk bağırmak.

MIRMIRIK

Mırıldanan. Sürekli sorun çıkaran.

MIRILDANMA

Mırıldanmak işi.

MIRLAMAK

Kedi "mır mır" diye ses çıkarmak.

BIDILDAMAK

Kendi kendine konuşmak, mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek fısıldamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük