Sonu MIH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mıh" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mıh ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mıh olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mıh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

SIYIRMIH, TAVLAMIH

7 harfli kelimeler

DADAMIH, EĞRİMIH

6 harfli kelimeler

ÇARMIH, ACIMIH, DIRMIH, GITMIH, GIYMIH, HIZMIH, KAHMIH, KEYMIH, KIHMIH, SAÇMIH

5 harfli kelimeler

GIMIH, MAMIH, ZAMIH, ZEMIH

4 harfli kelimeler

AMIH

3 harfli kelimeler

MIH

Bazı kelimelerin anlamları

MIH

Çivi. Büyük çivi.

EĞRİMIH

Bakırcıların kullandıkları bir aygıt.

DIRMIH

Bir tarım aracı, tırmık. Eski türkçe tarmak: Tırmık (Erzincan Merkez). Eski türkçe tarmak: tırmık. Tırmık.

TAVLAMIH

Atı bağlama.

KAHMIH

Yontulan, rendelenen ağaç ve tahtadan çıkan kıymıklar.

ÇARMIH

Suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacı. Ana direkleri ve gabya çubuklarını yandan tutan halatlar.

DADAMIH

Birini oyalamak, kandırmak için söylenen tatlı söz, gösterilen iyilik, verilen yiyecek.

HIZMIH

Yıkanan buğdayın su üstünde toplanan artıkları, kapçıkları.

SAÇMIH

Hayvanların altına saçılan saman ve benzerleri kuruluk.

GIMIH

Küçük, bir parçacık.

KIHMIH

Yonga, kıymık.

SIYIRMIH

Yalamuk, soymuk.

GITMIH

Kıymık, parça, çok az.

KEYMIH

Bir çeşit sert taş.

ACIMIH

Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.

GIYMIH

Küçük ve sivri tahta ya da kemik parçası, kıymık.

  -   -   -  

Anlamında MIH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MIH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MIHLANMAK

Mıhlama işine konu olmak veya mıhlama işi yapılmak, çivilenmek. Olduğu yerde kalıp bir yere kıpırdayamaz olmak.

HAÇLAMAK

Çarmıha germek.

ÇİVİLEMEK

Bir şeyi bir yere çivi ile tutturmak, mıhlamak. Sabitleştirmek, kesin olarak yerleştirmek. Vurmak, öldürmek. Aynı noktaya sürekli olarak bakmak. Olduğu yerde hareketsiz bırakmak.

MIHLAYABİLMEK

Mıhlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

MIHLAMAK

Mıhla tutturmak, çakmak, çivilemek. Birini ya da bir şeyi bir yerden ayrılamaz, kıpırdayamaz duruma getirmek. Altın, gümüş vb. taşları metal yuvalara işlemek. Birini silahla yaralamak veya öldürmek.

CİMRİLİK

Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık.

MIHLAYABİLME

Mıhlayabilmek işi.

ÇİVİLENMEK

Çivi ile tutturulmak, mıhlanmak. Bir yerde hareketsiz kalmak.

MIHLANMA

Mıhlanmak işi.

MIHDAR

Muhtar. Muhtar, karşılığı mıhtar.

İSKALARYA

Çarmıhların halat basamakları.

KADANMAK

Dayanmak, direnmek. Kısa iple bağlanan hayvan çok hareket edememek. Yorulmak, tıkanmak, takılıp kalmak. Yerleşmek, kalmak. Ağzından söz çıkmamak. Mıhlanmak, çivilenmek. Bir yere ilişip kalmak. Tıkanıp kalmak. Pekişmek, yerleşip kalmak.

MIHAĞAT

İye, sahip: Galemine, defderine mıhağat ol.

CİMRİ

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

ÇİVİ

İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh. Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum.

MIHLI

Mıhı olan. Dimdik, sabit. Mıhlanmış, mıhla tutturulmuş.

MIHLAMA

Mıhlamak işi. Yumurta, un, soğan, ıspanak karışımıyla yağda yapılmış olan bir yemek türü.

MIHLAYICILIK

Mıhlayıcının yaptığı iş.

ÇARMUK

Çarmıh.

HAÇ

Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, put (I), salip. Öküzleri sürerken söylenen söz. Ekim ayı. Kaç. Hiç. (Süsleme) Hıristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen, başka kültürlerde ise süs örgesi olarak kullanılan artı işaretinin biçimi. Örneğin: Latin haçı, Yunan haçı, andrea haçı vb. Eski Romalılarda suçluyu öldürmek için kullanılan bir araç. Hıristiyanlığın simgesi olan, birbirini dik kesen iki doğrunun oluşturduğu biçim, put.