MÜSTEMLEKECİLİK Nedir?

MÜSTEMLEKECİLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi ü , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi m , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi e , onbirinci harfi c , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MÜSTEMLEKECİLİK anlamı

Sömürgecilik.

MÜSTEMLEKECİLİK hakkında bilgiler

MÜSTEMLEKECİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük