MÜSTEHCENLİK Nedir?

MÜSTEHCENLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi ü , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi h , yedinci harfi c , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi l , onbirinci harfi i , onikinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MÜSTEHCENLİK anlamı

Müstehcen olma durumu.

MÜSTEHCENLİK hakkında bilgiler

MÜSTEHCENLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük