MÜRE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "müre" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. müre ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu müre ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde müre olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

MÜREKKEPLENMEK

13 harfli kelimeler

MÜREKKEPLEMEK, MÜREKKEPLENME, MÜREKKEPÇİLİK

12 harfli kelimeler

MÜREBBİYELİK, MÜREKKEPLEME, MÜRETTİPHANE

11 harfli kelimeler

MÜRETTİPLİK, MÜREKKEPSİZ

10 harfli kelimeler

MÜREFFEHEN, MÜREKKEPÇİ, MÜREKKEPLİ, MÜRETTEBAT

9 harfli kelimeler

MÜREBBİYE

8 harfli kelimeler

MÜRECCAH, MÜREFFEH, MÜREKKEP, MÜRETTEP, MÜRETTİP, MÜREVVİÇ

7 harfli kelimeler

MÜREBBİ, MÜREBBE, MÜREFTE

6 harfli kelimeler

MÜREKS

5 harfli kelimeler

MÜREN

4 harfli kelimeler

MÜRE

Bazı kelimelerin anlamları

MÜRE

Demircilerin demir delmek için kullandıkları bir araç.

MÜREKKEPLENMEK

Mürekkep sürülmek, dökülmek veya damlatılmak.

MÜRETTİPHANE

Bir basımevinde dizgicilerin çalıştığı bölüm.

MÜREKKEPLENME

Mürekkeplenmek işi.

MÜREBBİYE

Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın.

MÜRETTİPLİK

Dizgicilik.

MÜREKKEPLEMEK

Mürekkep sürmek, mürekkep dökerek veya damlatarak bir yüzeyi lekelemek.

MÜREBBİYELİK

Mürebbiye olma durumu. Mürebbiyenin görevi.

MÜREKKEPLEME

Mürekkeplemek işi.

MÜREKKEPLİ

Mürekkep sürülmüş, dökülmüş veya damlatılmış olan. İçine mürekkep konularak kullanılan.

MÜREKKEPÇİLİK

Mürekkepçinin yaptığı iş.

MÜRECCAH

Yeğ.

MÜREKKEPSİZ

Mürekkebi olmayan.

MÜREKKEPÇİ

Mürekkep yapan veya satan kimse.

MÜRETTEBAT

Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü. Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik.

MÜREFFEHEN

Gönençle, sıkıntısız bir biçimde, bolluk içinde.

  -   -   -  

Anlamında MÜRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MÜRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİLEŞİK

Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

LAL

Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz. Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş. Bu taşın renginde olan. Kırmızı renkli bir tür mürekkep.

HOKKA

Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep vb. şeyler konulan küçük kap.

ISTAMPA

Ağaç, metal vb. üzerine oyulduktan sonra bir yere basılan biçim. İçinde, mühür, damga vb.ni mürekkeplemeye yarayan çuha bulunan kutu. Bu tür biçim veya resimleri basmaya yarayan kalıp, damga, mühür.

AHTAPOT

Kafadan bacaklılardan, dokunaçlı bir tür mürekkep balığı (Octopus). Genellikle burun zarı üzerinde çıkan bir ur türü, polip.

DİZGİCİLİK

Dizgicinin yaptığı iş, mürettiplik.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

KARTUŞ

Merminin arkasından namluya sürülen bezden veya kartondan barut kesesi, hartuç. Yazıcıya yerleştirilen mürekkep dolu tüp. Resim yazıda kralın adını diğerlerinden farklı bir biçimde göstermeyi sağlayan oval çerçeve. Dolma kalem içine yerleştirilen mürekkep dolu tüp.

KURUTMAÇ

Mürekkebi kurutmak için kullanılan kurutma kâğıdı ve bunun takılı bulunduğu araç.

DİVİT

Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü.

DİZGİCİ

Basımevinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip.

KALAMAR

Bir tür mürekkep balığı (Loligo vulgaris).

BOYA

Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Aldatıcı görünüş. Yazmak için kullanılan mürekkep. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.

KÜSKÜT

Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz, asalak bir bitki, şeytansaçı, bağboğan (Cuscuta).

DİZİLİ

Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep.

KIRTASİYE

Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü. Kâğıtla yapılmış olan işlemler.

BAŞDİZGİCİ

Bir basımevindeki dizgicilerin başı, başmürettip, sermürettip.

DİZMEN

Basımevinde dizgici, mürettip.

GÖNENÇLİ

Gönenci, iyi bir hayatı olan, müreffeh, refahlı.

KÖMÜRLEŞME

Kömürleşmek işi. Bitki kalıntılarının kömüre dönüşmesine yol açan doğal olay.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük