MÜDAFAANAME Nedir?

MÜDAFAANAME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi ü , üçüncü harfi d , dördüncü harfi a , beşinci harfi f , altıncı harfi a , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MÜDAFAANAME anlamı

Savunmanın yazılı olduğu belge.

MÜDAFAANAME hakkında bilgiler

MÜDAFAANAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük