Sonu MÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 50 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

DUYARLIKÖLÇÜMÜ, PEYGAMBERÜZÜMÜ, YOĞUNLUKÖLÇÜMÜ

13 harfli kelimeler

PEPLİVANÜZÜMÜ

12 harfli kelimeler

AMERİKAÜZÜMÜ, YAPRAKDÖKÜMÜ

11 harfli kelimeler

MERCANÜZÜMÜ, ZEYTİNÜZÜMÜ

10 harfli kelimeler

ÇOBANÜZÜMÜ, DENİZÜZÜMÜ, GÜVEĞİKÖMÜ, IŞIKÖLÇÜMÜ, KÖPEKÜZÜMÜ, MİSKİÜZÜMÜ, RENKÖLÇÜMÜ, TAYFÖLÇÜMÜ

9 harfli kelimeler

GÖKÖLÇÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ, KAYAÜZÜMÜ, KÖÇEKKÖMÜ, RUHÖLÇÜMÜ, YILANGÖMÜ, YÜZÖLÇÜMÜ

8 harfli kelimeler

DEREGÜMÜ, ESKİGÖMÜ, İŞBÖLÜMÜ, KUŞÜZÜMÜ, MUTÜZÜMÜ, SIRAGÖMÜ, ŞAMÜZÜMÜ

7 harfli kelimeler

DÖŞGÖMÜ, KUŞGÖMÜ, DÖŞKÖMÜ, GOYNÜMÜ, GÖYNÜMÜ, İTİZÜMÜ, İTÜZÜMÜ, TÖMTÖMÜ, YERGÖMÜ

5 harfli kelimeler

DÖYMÜ, ÜĞÜMÜ

4 harfli kelimeler

GÖMÜ, ÇÜMÜ, DEMÜ, GEMÜ, GÜMÜ, KÖMÜ, KÜMÜ, TÜMÜ

3 harfli kelimeler

EMÜ

Bazı kelimelerin anlamları

RENKÖLÇÜMÜ

Optiğin özellikle renklerin ölçülmesi, ayırt edilmesi; değişik renklerin ışıklı ışınımlarının nasıl birleştikleri; gözün, renkli ışınımlara nasıl tepki gösterdiği konularıyla uğraşan dalı.

PEYGAMBERÜZÜMÜ

Bağcılarca beğenilen iri taneli bir çeşit üzüm.

DENİZÜZÜMÜ

Yüksekliği 1-2 metre olan, dik dallı, dalları yeşil renkli, yaprakları pulsu ve kın biçiminde dalları sarmış, çalı görünüşünde, meyvesi bezelye büyüklüğünde, kırmızı ve nadiren sarı renkli, çok yıllık bir bitki (Ephedromajor).

AMERİKAÜZÜMÜ

Şekerciboyası.

YOĞUNLUKÖLÇÜMÜ

Alıcıdaki ışıklamanın, basım ışığının, açındırma işlemlerinin denetlemesinde yararlanmak üzere, görüntünün yoğunluğunu ölçme işi.

ÇOBANÜZÜMÜ

Yaban mersini.

YAPRAKDÖKÜMÜ

Güz.

MİSKİÜZÜMÜ

Beyaz kokulu, salkımı uzun ve seyrek taneli üzüm.

PEPLİVANÜZÜMÜ

Yenirken etli yeri çöpünde kalan üzüm.

KÖPEKÜZÜMÜ

Yaprakları söğüt yaprağı biçiminde, meyveleri siyah ya da kırmızı olan bir çeşit ot.

MERCANÜZÜMÜ

Tanesi ve çekirdeği küçük, beyaz üzüm.

GÜVEĞİKÖMÜ

Kürek ile boğaz ve gerdana yakın yerden yapılan pastırma.

IŞIKÖLÇÜMÜ

Belirli bir ışık kaynağından gelen ışık yeğinliğinin ölçülmesiyle uğraşan bilim kolu.

DUYARLIKÖLÇÜMÜ

Belirli bir duyarkatta, ışıklama ile yoğunluk arasındaki bağı kesinlikle saptama, duyarkatın ışıktan etkilenme ve açındırma sırasındaki tepkisini ölçme bilimi.

ZEYTİNÜZÜMÜ

Tanesi zeytine benzer kara, tatlı bir çeşit üzüm.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük