LU ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "lu" olan, toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. lu ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu lu ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde lu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

LUMİNOFLAVİN

11 harfli kelimeler

LUBRİKASYON, LUMBRİKALİS, LUMİNİFEROS, LUMİNOMETRİ, LUTEOSİKRİN

10 harfli kelimeler

LUMİNESANS, LUMİSTEROL

9 harfli kelimeler

LUBRİKANT, LUMİNOFER, LUMUNDUZU, LUSİFERAZ, LUSİFERİN, LUTZOMYİA

8 harfli kelimeler

LUNAPARK, LUBETBAZ, LUCAKLIK, LUKALOKS, LUMBALİS, LUTESYUM, LUTROPİN

7 harfli kelimeler

LUMBAGO, LUSTRİN, LUCİLİA, LUNARİS, LUSİDOL, LUSİTON, LUSTRON, LUTHİER, LUTHİTE, LUTİLİK

6 harfli kelimeler

LUBROL, LUDİZM, LUHUSU, LUMBUS, LUNGUR, LUNULA, LUSİUM, LUTEOL, LUTİYE, LUTOİT

5 harfli kelimeler

LUDUS, LUGAL, LUGOL, LUĞAP, LUMEN, LUMMA, LUMUN, LUNUL, LUPBA, LUPCU, LUPUS, LUSİT, LUTEO, LUTİT, LUVAR, LUVAZ, LUZOM

4 harfli kelimeler

LUTİ, LUTR, LUĞE, LULA, LULE, LUNA, LUTA, LUTE, LUVA

3 harfli kelimeler

LUP, LUĞ, LUK, LUT

2 harfli kelimeler

LU

Bazı kelimelerin anlamları

LU

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Lütesyum elementinin simgesi. Lutesyumun simgesi.

LUMUNDUZU

Limontuzu.

LUNAPARK

Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan.

LUMİNOFER

Oda sıcaklığında ışık yayan bir madde. Bir bileşiğin luminesansını artıran veya oluşturan bir organik radikal.

LUSİFERAZ

Bazı su canlılarında lusiferinin oksilusiferine dönüştürülmesini hızlandırarak ışık üretimini sağlayan bir enzim.

LUMİSTEROL

Ültraviyole ışınlarının etkisiyle ergosterolden meydana gelen bir madde.

LUMİNİFEROS

Sıcaklıkta bir yükselme olmaksızın ışığın yayılması.

LUMİNOFLAVİN

Flavinin ultraviole ışın ile ışınlanması sonucu gerçekleşen mavi floresansa sahip idrar ve bitki ürünlerinde bulunan bir yapı.

LUMBRİKALİS

Solucan gibi.

LUSİFERİN

Derin deniz balıkları, sölenterler, ateş böceği gibi organizmalarda enzimle okside olunca ışık veren bir tür madde. Ateş böceklerinde ATP'deki kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüşmesinde görev alan molekül.

LUBRİKANT

Kayganlaştırıcı madde.

LUTEOSİKRİN

Penicillum islandicum türü bakterilerin ürettiği özellikle pirinç ve mısır gibi bitkilerde bulunan, özellikle karaciğer üzerinde toksik etkiye sahip, sarı renkli ve yağda biriken bir toksin.

LUTZOMYİA

Kum sineği.

LUMİNOMETRİ

Biyo ve kemiluminesansın analitik uygulamaları.

LUBRİKASYON

Yağlama.

LUMİNESANS

Radyasyonla bombardıman edilen bir cisimden, ısı olmaksızın ışık yayılması.

  -   -   -  

Anlamında LU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABSTRAKSİYONİZM

Soyutçuluk.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACEMİLİK

Acemi olma durumu, toyluk. Acemice davranış, toyluk.

AÇILIŞ

Açılma işi. Yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması, küşat.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

ABLALIK

Abla olma durumu. Yakın ve koruyucu davranışta bulunma.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABLATYA

Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan, geniş gözlü bir balık ağı türü.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ACIMA

Acımak durumu. Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACENTELİK

Acentenin yaptığı iş. Acente kuruluşu.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük