Sonu LO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "lo" olan, toplam 81 adet kelime bulunmaktadır. Sonu lo ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında lo olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde lo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

PASKUVARİYELLO

10 harfli kelimeler

ŞELLOBELLO

9 harfli kelimeler

SİNCAFOLO, KOVİYELLO

7 harfli kelimeler

NAMAZLO, GABAKLO, GINDILO, GONCALO, GORCOLO, TREMOLO, İSPAVLO, İŞPİRLO, NİTRİLO, DAKTİLO, ÇEMBALO

6 harfli kelimeler

İNCİLO, IRIPLO, OPARLO, MİMİLO, MİYELO, PİYELO, SAĞULO, BUFALO, APARLO, DÜELLO, ŞOROLO, JİGOLO, KOMPLO, LOLOLO, PİKOLO

5 harfli kelimeler

SAVLO, ZORLO, BİBLO, ÇELLO, KOLLO, KABLO, HILLO, HELLO, PAKLO, ŞILLO, GOLLO, BELLO, ŞALLO, STİLO, DILLO, TABLO, ÇİLLO, ÇITLO

4 harfli kelimeler

SELO, PPLO, YALO, OHLO, GOLO, VALO, PİLO, OKLO, PALO, ŞİLO, AVLO, BALO, FİLO, KİLO, LOLO, POLO, RULO, SİLO, SOLO, ABLO, AHLO, BILO, BİLO, CİLO, ÇİLO, GALO, HALO, HOLO, KOLO

3 harfli kelimeler

ELO, ALO, ULO

2 harfli kelimeler

LO

Bazı kelimelerin anlamları

LO

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi. Kiremit. Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Lo!.

İŞPİRLO

Kibrit.

GONCALO

Bir ot türü.

NAMAZLO

Üstünde namaz kılınan kilim, post ve benzerleri şeylerden yapılmış seccade. Namazlık, seccade.

TREMOLO

Ses sinyali sürdüğü sürece sesin şiddetini periyodik olarak bir azaltıp bir eski haline getiren devre. Telin gerilimini değiştirerek notaları anlık olarak büyük oranda inceltip kalınlaştırmaya olanak sağlamak amacıyla hareket edebilen yapıda üretilmiş gitar köprüsü.

GABAKLO

Tahılı ölçmeye yarayan 8 dm3 hacminde, silindir şeklinde bir ölçek: Onların gabaklôsu eksik ayarlanmış.

İSPAVLO

Halk arasında sicim adı verilen katransız kendirden yapılan kınnap.

DAKTİLO

Yazı makinesi. Daktilograf.

KOVİYELLO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda yaşlı uşak tipi. Uzun bir burnu, kocaman gözlükleri olan bir Napoli'lidir.

PASKUVARİYELLO

İtalya halk doğaçlama tiyatrosunda yaşlı bir âşık tipi. Genellikle uşaktır.

NİTRİLO

-N= köprüsünü, üç adet bilinen radikalin bir azot atomuna bağlandığını gösteren ön ek.

ŞELLOBELLO

Değersiz kişi : Sere de şello bellolarla gezersen, sen de oldun onnar kimi.

GINDILO

Küçük, kısa.boylu, çelimsiz.

SİNCAFOLO

Kaynamış süt.

GORCOLO

Süzme peynir.

ÇEMBALO

Klavsen.

  -   -   -  

Anlamında LO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALBASTI

Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması, albasma.

ANALOJİK

Analoji ile ilgili, benzeşmeye dayanan.

ANDIRIŞMA

Andırışmak işi. İltibas. Ortak yönleri bulunan iki şey arasındaki benzeşme, analoji.

ALKARISI

Lohusalara musallat olarak onları boğduğuna inanılan görüntü, çarşamba karısı.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

AEROLOJİK

Aeroloji ile ilgili.

ANSİKLOPEDİCİ

Değişik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getiren veya toplayan kimse, ansiklopedist.

ALACABALIKÇIL

Balıkçılgiller familyasından, uzunluğu 50 santimetre, kül rengi, sazlıklarda yaşayan bir tür kuş (Ardeola ralloides).

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Çaprazlama örgü ile yapılmış olan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file. Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık. Tuzak. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file.

AĞAÇKESEN

Zar kanatlılardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma).

ALO

Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü. (alooo) Kendisine bakmasını veya kendisiyle ilgilenmesini istediği kişiye karşı söylenen seslenme sözü.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

AKTİNOLOJİK

Aktinoloji ile ilgili.

ALTINTOP

Greyfurt. İki çeneklilerden, uzun dikenli ve kürecikler hâlinde çiçekleri olan bir tür kaktüs (Trollius ranunculoides).

AMFİTEATR

Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu. Basamak basamak yükselen yer biçimi.

ALTINOVA

Yalova iline bağlı ilçelerden biri.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.