LİZZAVİRÜSLER Nedir?

LİZZAVİRÜSLER kelimesi ilk harfi L ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında l sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi l , ikinci harfi i , üçüncü harfi z , dördüncü harfi z , beşinci harfi a , altıncı harfi v , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi ü , onuncu harfi s , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı l sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

LİZZAVİRÜSLER anlamı

Rhabdoviridae ailesinde yer alan ve bünyesinde kuduz virüsünü de bulunduran bir virüs cinsi, Lyssavirus.

LİZZAVİRÜSLER hakkında bilgiler

LİZZAVİRÜSLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük