LİRA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "lira" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. lira ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu lira ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde lira olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LİRA

Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik. Yedi gram ağırlığında altın sikke, sarı lira. Bazı ülkelerin para birimi.

LİRAT

Yaprak ayasının en uçtaki lobu; büyük kenar lopları aşağıya doğru gittikçe küçülen yaprak.

LİRALIK

Herhangi bir lira değerinde olan. Lira.

  -   -   -  

Anlamında LİRA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LİRA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KAİME

Buyruk, resmî kâğıt, ferman. Kâğıt para, kâğıt lira, kayme.

KURUŞ

Liranın yüzde biri değerinde Türk parası. Kurma işi.

EFEKTİF

Bankacılıkta nakit para. Banknot ve metal para. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılmış olan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.

APOLLON

Yunan mitologyasında ışığın ve usun Tanrısı. Diyonizos coşkuyu, Apollon ise usu yansıtır. Simgesi telli bir çalgı olan liradır. bk. Diyonizos.

BANGUNUT

Lira. Kâğıt para.

ŞİLİN

Avusturya para birimi. Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Kenya, Somali ve Uganda para birimi. İngiliz lirasının yirmide biri olan para.

BEŞLİK

Beşi bir arada olan. Beş birimden oluşan para. Beş para, beş kuruş veya beş lira değerinde olan akçe. Beş tane alabilen.

BAYINMAK

Bayılmak: Akşam bizim çocuk bayındı. Uyumak. Kendini bir şeye vermek, dalmak. Hasta kendinden geçmek. Tahammül etmek: Burası çok sıcak hiç bayınamıyorum. Vermek, ödemek (argo): Bu tabancaya 250 lira bayındım. Büyümek, boylanmak. Bayılmak.

ONLUK

On birimden, on parçadan oluşan. On para, on kuruş, on lira veya on bin lira değerinde olan para. On üzerinden tam not alan.

YÜZLÜK

Yüz lira değerinde olan para. On kuralına göre yazılmış bir tam sayıda sağdan sola doğru üçüncü basamak. Yüzü, yüz tanesi bir arada olan.

EVLEK

Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. On liralık kâğıt para. Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu. Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü.

BAHARİ

Toptan alınan herhangi bir mal: Şu kadar liraya bir bahari aldım.

TEKLİK

Tek, bir olma durumu. Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-i-m, gel-di-m vb. Lira.

ELLİLİK

İçinde elli tane bulunan. Elli kuruş veya elli lira değerinde para. Elli yaşında olan.

DİNAR

Bahreyn, Cezayir, Irak, Karadağ, Kuveyt, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün kullanılan para birimi. Eski Yugoslavya'da kullanılan para birimi. Altın liranın yaklaşık dörtte biri değerinde olan eski bir para. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

İKİBUÇUKLUK

Top toplayıcı. Kadınların süs için takındıkları, iki buçuk altın lira değerinde olan altın, gremse.

BİNNİYH

Bin liralık bankot.

YİRMİLİK

İçinde yirmi tane bulunan. Yarım kuruş değerinde para, yirmi para. Yirmi yaş ile ilgili, yirminci yaşa özgü. Yirmi lira değerinde kâğıt para.

OTUZLUK

Yaşı otuz civarında olan. İçinde otuz adet bulunan. Otuz lira değerinde olan.

PAPEL

Bir liralık kâğıt para. Para.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük