LİPOPROTEİNLER Nedir?

LİPOPROTEİNLER kelimesi ilk harfi L ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında l sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi l , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi o , beşinci harfi p , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi i , onbirinci harfi n , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı l sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

LİPOPROTEİNLER anlamı

Diyetle alınan veya karaciğerle yağ dokusunda sentezlenen lipitleri kullanılmak ve depolanmak üzere dokular arasında taşıyan, suda çözünebilen lipit protein kompleksleri. Lipoprotein tanecikleri hidrofob trigliserit ve kolesterol esterleri çekirdeğinin etrafını saran tek tabakalı amfipatik fosfolipitler, kolesterol ve apolipoproteinlerden oluşur. Lipoproteinler dört temel sınıfa ayrılır; yüksek yoğunluklu, düşük yoğunluklu ve çok düşük yoğunluklu lipoproteinler ile şilomikronlar.

LİPOPROTEİNLER hakkında bilgiler

LİPOPROTEİNLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük