LİFSİKURTLAR Nedir?

LİFSİKURTLAR kelimesi ilk harfi L ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında l sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi l , ikinci harfi i , üçüncü harfi f , dördüncü harfi s , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi u , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi r şeklindedir. Başı l sonu r olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

LİFSİKURTLAR anlamı

İnsan ve hayvanlarda, hemen bütün dokulara yerleşerek, sırasında ağır hastalanmalara da yol açabilen, genellikle ince yapılı, yuvarlak solucanlar takımı.

LİFSİKURTLAR hakkında bilgiler

LİFSİKURTLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük