Lİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "li" olan, toplam 392 adet kelime bulunmaktadır. li ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu li ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde li olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

LİBERALLEŞTİRMEK, LİGNOSÜLFONATLAR, LİMBURGERPEYNİRİ, LİPOPOLİSAKKARİT

15 harfli kelimeler

LİBERALLEŞTİRME, LİSTELEYEBİLMEK

14 harfli kelimeler

LİKENİFİKASYON, LİPOFUSKİNOZİS, LİPOPROTEİNEMİ, LİPOPROTEİNLER, LİPOVİTELLENİN, LİSTELEYEBİLME, LİTSENZİNTRONG, LİYOFİLİZASYON

13 harfli kelimeler

LİYAKATSİZLİK, LİSANIMÜNASİP, LİBERALLEŞMEK, LİGNOSÜLFONAT, LİMNOBİYOLOJİ, LİMNOPLANKTON, LİMONATACILIK, LİNGUATULOZİS, LİNKOZAMİDLER, LİTTREBEZLERİ, LİZZAVİRÜSLER

12 harfli kelimeler

LİBERALLEŞME, LİTOGRAFYACI, LİFSİKURTLAR, LİKEFAKSİYON, LİMFOSENTRUM, LİOSORPSİYON, LİPOVİTELLİN, LİSSENSEFALİ, LİSTERİYOZİS, LİYAKATSİZCE, LİZİNOALANİN

11 harfli kelimeler

LİMİTSİZLİK, LİBASSIZLIK, LİMNOBİYONT, LİMONÇİÇEĞİ, LİMONELMASI, LİMONNANESİ, LİNGİLDEMEK, LİNGİRDEMEK, LİPOPROTEİN, LİPOTROPİZM, LİSTELETMEK, LİTOTİRİPSİ

10 harfli kelimeler

LİBERALİZM, LİBERALLİK, LİKİDASYON, LİMNOLOJİK, LİMONATACI, LİMONCULUK, LİSANSİYER, LİSTELEMEK, LİTOGRAFYA, LİYAKATSİZ, LİBERALİST, LİBERASYON, LİFİLDEMEK, LİGAMENTUM, LİKEFAKTİF, LİKENLEŞME, LİMANLAMAK, LİMFATİKUS, LİMFONODUS, LİMNAEACEA, LİMNOBİYOZ, LİMNOFİLUS, LİMONLAMAK, LİNKOMİSİN, LİNLİNGARA, LİPOFUSKİN, LİPONEKROZ, LİPONYSSUS, LİPOSARKOM, LİPOTROPİN, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

LİFLENMEK, LİFLEŞMEK, LİKORİNOZ, LİMANLAMA, LİMNOLOJİ, LİMONLAMA, LİMONUMSU, LİSANIHAL, LİSANİYAT, LİSTELEME, LİTERATÜR, LİYAKATLİ, LİMONKÜFÜ, LİENOPATİ, LİKLETMEK, LİLİACEAE, LİMANDERE, LİMBELİMP, LİMFONODİ, LİMİKOLUS, LİMNODROM, LİMONTUZU, LİNEMARİN, LİNGUALİS, LİNKLEMEK, LİPİDOZİS, LİPOFİLİK, LİPOGENEZ, LİPOİTLER, LİPOLİSİS, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

LİBRETTO, LİDERLİK, LİFLEMEK, LİFLENME, LİFLEŞME, LİKİDİTE, LİMANLIK, LİMİTSİZ, LİMONATA, LİMONLUK, LİNOLYUM, LİSANSLI, LİTOLOJİ, LİTOSFER, LİTRELİK, LİTYUMLU, LİBASSIZ, LİDAPRİM, LİDOKAİN, LİENİTİS, LİGAMENT, LİGANDİN, LİGASOİT, LİGASYON, LİGNİKOL, LİKENOİD, LİKLEMEK, LİLİKUİT, LİMANKÖY, LİMFATİK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

LİBERAL, LİBYALI, LİFLEME, LİMİTET, LİMONCU, LİMONİT, LİMONLU, LİNOTİP, LİPARİT, LİRALIK, LİSTECİ, LİTURYA, LİVARLI, LİYAKAT, LİLAMAH, LİBASLI, LİBRİUM, LİGATÜR, LİGROİN, LİGULAT, LİGULOZ, LİĞİRTE, LİKİDUS, LİKONDİ, LİKOPEN, LİLİNCİ, LİLLİYH, LİMANOL, LİMİVOR, LİMNAEA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

LİBERO, LİBİDO, LİGNİN, LİKİDE, LİMAKİ, LİMONİ, LİNEER, LİNYİT, LİPARİ, LİPSOS, LİRİZM, LİSANİ, LİSANS, LİSELİ, LİTYUM, LİBADA, LİBADE, LİBADO, LİBİJE, LİDDİT, LİGARE, LİGNUM, LİGULA, LİHSAN, LİKAPA, LİKLİK, LİKMAN, LİKMEN, LİKSOZ, LİLİON, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

LİBAS, LİBOŞ, LİBRE, LİDER, LİFLİ, LİKEN, LİKİT, LİKÖR, LİMAN, LİMBO, LİMİT, LİMON, LİNET, LİNİN, LİPİT, LİPOM, LİRET, LİRİK, LİSAN, LİSTE, LİTRE, LİVAR, LİZOL, LİZÖZ, LİBAL, LİBEL, LİBER, LİBYE, LİCİM, LİÇEH, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

LİCE, LİET, LİFT, LİGA, LİKA, LİME, LİNÇ, LİNK, LİRA, LİSE, LİVA, LİBA, LİBE, LİEN, LİLİ, LİMA, LİMİ, LİNG, LİNT, LİNZ, LİRE, LİRİ

3 harfli kelimeler

LİF, LİM, LİR, LİG, LİĞ, LİJ, LİK, LİL

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Lityum elementinin simgesi.

LİSTELEYEBİLME

Listeleyebilmek işi.

LİPOVİTELLENİN

Tavuk yumurta sarısında bulunan ve düşük yoğunluklu lipoproteinin parçalanmış bir kısmı.

LİGNOSÜLFONATLAR

Ayırıcılar, kararlaştırıcılar, emülsiyonlaştırıcı ve kompleks yapıcı reaktifler, öğütücüler gibi çok geniş kullanım alanına sahip bileşikler.

LİPOPROTEİNEMİ

Kanda aşırı miktarda lipoprotein bulunması, hiperlipoproteinemi. Kanda bir veya birkaç lipoprotein sınıfının patolojik artışı.

LİPOPROTEİNLER

Diyetle alınan veya karaciğerle yağ dokusunda sentezlenen lipitleri kullanılmak ve depolanmak üzere dokular arasında taşıyan, suda çözünebilen lipit protein kompleksleri. Lipoprotein tanecikleri hidrofob trigliserit ve kolesterol esterleri çekirdeğinin etrafını saran tek tabakalı amfipatik fosfolipitler, kolesterol ve apolipoproteinlerden oluşur. Lipoproteinler dört temel sınıfa ayrılır; yüksek yoğunluklu, düşük yoğunluklu ve çok düşük yoğunluklu lipoproteinler ile şilomikronlar.

LİMBURGERPEYNİRİ

Keskin koku ve aroması olan bir tür yumuşak beyaz peynir.

LİKENİFİKASYON

Likenleşme.

LİBERALLEŞTİRMEK

Liberalleşme işini yaptırmak.

LİPOPOLİSAKKARİT

Lipitlerin polisakkaritlerle birleşmesinden oluşan herhangi bir molekül.

LİBERALLEŞTİRME

Liberalleştirmek işi.

LİSTELEYEBİLMEK

Listeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

LİPOFUSKİNOZİS

Yaşlı hayvanlarda, örneğin; E vitamini yönünden yetersiz ve doymamış yağ asitlerinden zengin gıdalarla beslenen köpeklerde, özellikle yüksek metabolizmaya sahip organların hücrelerinde yaşlanma pigmentinin birikimi. Kalp kası hücrelerinde çekirdeğin çevresinde, gangliyon ve karaciğer hücre sitoplazmaları içerisinde gelişigüzel yerleşir.

LİYOFİLİZASYON

Dondurarak kurutma yöntemi. Dondurarak kurutma.

LİYAKATSİZLİK

Liyakatsiz olma durumu, değimsizlik.

LİTSENZİNTRONG

Rusya'da bulgu belgelerinin alım satımı, isletilmesi, işletme izinleri ile teknik bilgi alım satımı konularında çalışan bir tüzel kişilik.

  -   -   -  

Anlamında Lİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde Lİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABUHAVA

İklim.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABDESTLİLİK

Abdestli olma durumu.

ABLATYA

Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan, geniş gözlü bir balık ağı türü.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ABORJİN

Avustralya yerlisi.

AB

Su. Avrupa Birliği'nin kısaltılmış hali.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ABLACILIK

Sevicilik.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.