LENFADENEKTOMİ Nedir?

LENFADENEKTOMİ kelimesi ilk harfi L ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında l sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi l , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi f , beşinci harfi a , altıncı harfi d , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi k , onbirinci harfi t , onikinci harfi o , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı l sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

LENFADENEKTOMİ anlamı

Lenf yumrusunun ameliyatla çıkarılması.

LENFADENEKTOMİ hakkında bilgiler

LENFADENEKTOMİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük