Sonu L ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 9 harfli toplam 327 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KIZILAĞIL

Bolu şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kırşehir şehri, Mucur belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Nevşehir şehrinde, Hacıbektaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

YAYIKAĞIL

Tunceli ili, Büyükyurt bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KRANYOSEL

Beynin bir bölümünün kafatası kemiklerinin arasından dışarıya çıkması.

KORSÜMBÜL

Damlara döşenen toprakların arasına konan hamam külü.

EPİDERMAL

Epidermisten köken alan, epidermis yapısından olan.

BİFASİYAL

Üst ve alt yüzeyi belirgin şekilde farklı, yassılaşmış yaprak.

SERPMEÇUL

İşli, nakışlı bir çeşit çul. Üstüne çeşitli örnekler işlenmiş çul.

EKECİKTOL

Aksaray ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KAVRAMSAL

Kavramla ilgili, kavram niteliğinde olan.

EPİPLOSEL

Omentum fıtkı.

NOVASUROL

Sodyum civa klorofenoksi asetat ve dietil malonilürden oluşan , idrar söktürücü ve Frengi hastalığı için kullanılan , suda çözünen ve beyaz kristal halde bir çift tuz.

MİYELOSEL

Omurilik ve onu saran zarların kese içerisinde omurgadaki bir açıklıktan dışarıya sarkması.

POLİSEPAL

Çok sepalleri olan.

FIŞFIRDAL

Sidiğini tutamayan kişi.

KEVENAĞIL

Kayseri şehrinde, Tomarza belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

PSAMMOFİL

Kum seven.

TRİBENZİL

Üç benzil kökünün varlığını belirten ad.

İÇGÜDÜSEL

İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki.

MERKANTİL

Satışa çıkarılmak üzere ve nitelik ayrımı gözetilmeksizin istiflenmiş kereste.

GASTROSÖL

İlk bağırsak boşluğu. Embriyoda blastula boşluğunu izleyen evredeki mideye benzer yapının boşluğu. Amfiyoksusta invaginasyon sonucu biçimlenen boşluk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük