Sonu L ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 9 harfli toplam 327 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAVRUŞKİL

Kefale benzer, yassı, pullu bir çeşit balık.

SENTRİYOL

Hayvan hücreleri, algler, yosunlar, eğreltiler ve Ginko ağacı gibi ilkel bitkilerin hücrelerinde çekirdeğin hemen yanında bulunan, 27 (9x3) mikrotüpçükten üçlü gruplar olarak yapılmış olan (3 x 9), bitki hücrelerinde bulunmayan, hücre bölünmesinin profaz safhasına kadar kendini eşleyerek sayısını iki çifte çıkaran ve birer çift olarak hücrenin kutuplarına göç ederek iğ ipliklerinin organizasyonunu yapan bir çift organel. Hücre bölüneceği zaman kutuplara göç eden, iğ ipliklerinin yapımında rol oynayan organeller. Hücre bölünmesinde sentrozom içerisindeki sentroplazmanın orta kısmında mikrotüpçüklerden oluşan, elektron mikroskobunda her birinde üç adet mikrotubulus içeren dokuz adet tubulus demeti bulunan koyu görünüşlü cisimcikler. Bu oluşum sentroplazmayı etkisi altına alarak yeni mikrotubulusların oluşumunu sağlar.

LARGAKTİL

Klorpromazin hidroklorür.

YENİGÜZEL

Rize kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BURUNAĞIL

Konya kenti, Kulu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MONOSEPAL

Bileşik çanak yapraklı; bir çanak yapraklı.

ESKİHAMAL

Sivas şehri, Gürün ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

AKSOSİTİL

Trichomonas ve Oxymonadida gibi kimi protozoonlarda bir veya daha fazla sıra hâlinde mikrotubullerden oluşmuş ve kinetozomdan arka uca doğru uzanan tüp benzeri destekleyici organel.

PSİKROFİL

Çok soğuk topraklarda yetişen bitkiler. Soğuk seven. Soğuk seven bakteriler.

DEREMAHAL

Yozgat şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ŞEYHHABİL

Samsun kenti, Çarşamba belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GÖKKANDİL

Körkandil.

EDİLDÜDÜL

Geçim sıkıntısı çeken, fakir.

GÜNÜGÜZEL

Giresun kenti, Alucra ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ARADİNGİL

Devinimi düzentekerden alıp hız kutusuna ileten dingil.

KARAMUSAL

Çifte demir atıldığında geminin dönmesiyle zincirlerin karışmasını önlemek için kullanılan, fırdöndüye bağlı zincir düzeni.

HİPOKOTİL

Bitki embriyosunda kotiledonun altındaki gövde bölgesi; kök ile gövde arasındaki dokuları veren yapı.

AKSÜLAMEL

Tepki, reaksiyon.

DESTANSAL

Destanla ilgili, destana özgü. Destan kahramanına benzer.

MÜTEGABİL

Arapça kökenli mütekabil: mütekabil.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük