Sonu L ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 9 harfli toplam 327 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KARTEOLOL

Beta 1 ve beta 2 almaçları üzerine etkili almaç engelleyicisi ilaç.

ORGENERAL

Asıl görevi ordu komutanlığı olan rütbesi en yüksek general.

LARGAKTİL

Klorpromazin hidroklorür.

SARIGÜZEL

Sarışın güzel. Kahramanmaraş şehri, Süleymanlı bucağına bağlı bir bölge.

SUYUGÜZEL

Ankara ilinde, Balâ ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

VARİKOSEL

Spermatik kordon toplardamarlarının skrotumu şişirecek ve ağrıya neden olacak biçimde genişleme göstermesi, sirsosel. Kesit yüzlerinde büyük organize tabakalı trombozlara rastlanır. Ara sıra aygırlarda, ender olarak boğalarda; koçlarda ise yaklaşık % 1-2 oranında, yaşla birlikte artan sıklıkta dikkati çeker. Dişilerde döl yatağı ligamentlerinin etrafındaki toplardamarların kıvrıntılar gösterecek tarzda genişlemesi.

LEMBERDEL

Ağzına dek, çok dolu (sıvılar için).

BLASTOSEL

Blastula dönemindeki embriyonun ortasında oluşan içi gıda maddelerinden zengin bir sıvıyla dolu boşluk.

KOLEOPTİL

Ot gibi bazı monokotiledon bitkilerde filizin ucunu saran koruyucu örtü.

MIZRANNİL

Sevilen küçük çocuklara "yumurcak" anlamında söylenen sözcük.

EKECİKTOL

Aksaray ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ANTEROSEL

İnce bağırsak fıtığı.

GÜNEYAĞIL

Bingöl ili, Kiğı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

NEMNEŞEEL

Ne biçim.

KORKONSÜL

Konsolosluk görevlileri.

MEZOSEFAL

Alnının ve kafatasının en geniş yerleri arasındaki oran orta derecede olan kişi.

BOZBAKKAL

Karatavukgillerden, boz renkli ardıç kuşu (Turdus pilaris).

LABETOLOL

Beta almaç engelleyicisi olarak kullanılan bir ilaç.

ANTİVİRAL

Virüsün çoğalmasını engelleyen. Virüslere karşı etkili, virüsün etkisini kıranveya azaltan. Virüslerin üreme adımlarından bir veya bir kaçını engelleyerek virüs üremesini durduran veya baskılayan ajanlar.

DEREKEMAL

Yozgat ili, Çayıralan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük