Sonu L ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 15 harfli toplam 17 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SUBENDOKARDİYAL

Endokard altı, endokard altında bulunan.

KIRILCAYAZIMSAL

Kınlcayazım yöntemlerine ilişkin.

SUBKONJUNKTİVAL

Konjunktiva altı, konjunktiva altında bulunan.

İNTRAPERİTONEAL

Periton içi, periton içinde.

ULTİMOBRANŞİYAL

Embriyonel gelişim sırasında beşinci yutak kesesine ait veya oradan köken almış anlamında.

RETROPERİTONEAL

Karın zarı arkası, karın zarının arkasında bulunan.

SÜLFAMETOKSAZOL

Ağız yoluyla alınmasından sonra sindirim kanalında oldukça yavaş emilen ve daha yavaş atılan, özellikle sindirim kanalı ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan sülfonamid türevi bir ilaç.

RETROFARENGİYAL

Yutak ardı.

FİBRİNOHÜCRESEL

Fibrin ve hücrelerden yapılmış.

MİKROSPORİDİYAL

Mikrosporidiyalara ait veya mikrosporidiyaların neden olduğu.

TRİAÇİLGLİSEROL

Üç molekül yağ asitiyle gliserolün oluşturduğu ester, trigliserit. Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG.

HİDROMENİNGOSEL

Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının beyin-omurilik sıvısıyla dolu kese biçiminde dışarı taşması.

TRANSEPİTELİYAL

Epitelin arasından veya epitelin bir tarafından diğer tarafına geçen.

SEREBELLOSPİNAL

Beyincik ve omurilikle ilgili olan.

SIDIKLIİKİZAĞIL

Kırşehir şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SERATOBRANŞİYAL

Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) solungaç yaylarında bulunan iskelet elemanı.

IŞIKELEKTRİKSEL

Işıkelektrik özelliği taşıyan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük