Sonu L ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 14 harfli toplam 31 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİRKUMÖZOFAGAL

Yemek borusunu çeviren yapı ve organlar.

REKTOABDOMİNAL

Rektum ve karınla ilgili olan.

TRİKOMONOSİDAL

Trichomonas'ları yıkımlayan.

SİNENSEFALOSEL

Etrafındaki doku kısımlarına yapışık olan ensefalosel.

KÜÇÜKBURUNAĞIL

Kırşehir ilinde, Mucur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

İNTRAABDOMİNAL

Karın boşluğunda bulunan.

ANTİBAKTERİYEL

Bakteri üremesini engelleyen. Bakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi. Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal madde.

FİZİKOKİMYASAL

Fizikokimya veya fizikokimyasal özellikleri ile ilgili.

HEPATOHÜCRESEL

Karaciğer hücrelerini etkileyen veya karaciğer hücrelerine ait, hepatosellüler.

PSÖDOEOZİNOFİL

Tavşan, kobay, kaz, ördek, beç tavuğu, hindi, güvercin, tavuk gibi kanatlı hayvanlarda nötrofil olarak kabul edilen hücreler. Gerçek eozinofillerle aynı karakterde olmaları ve benzer boyalarla boyanmaları nedeniyle psödoeozinofil denmiştir.

YUKARIYAKINYOL

Şanlıurfa ili, Harran belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SPERMATODAKTİL

Kimi akarlarda, erkek tarafından üretilen spermanın dişinin üçüncü ve dördüncü koksaları arasında bulunan çiftleşme keselerine aktarılmasını sağlayan şeliser modifikasyonu.

DİYAFRAMATOSEL

Diyafram fıtkı ve diyaframdaki yırtık nedeniyle karın boşluğundaki organların göğüs boşluğuna geçmesi.

TRANSABDOMİNAL

Karın duvarı aracılığıyla.

CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı. Geçmiş.

PALATOFARİNGAL

Damak ve farinkse ait.

NAZOFARENGİYAL

Nazofarenksle ilgili olan. Burun ve yutakla ilgili.

AŞAĞIEMİRHALİL

Çorum ili, Bayat ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.