Sonu L ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 14 harfli toplam 31 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜÇÜKBURUNAĞIL

Kırşehir ilinde, Mucur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TRANSPLASENTAL

Plasenta aracılığıyla.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

ANTİMİKROBİYAL

Mikroorganizma tarafından üretilen veya sentetik olarak elde edilen ve mikroorganizmaları öldüren veya gelişmesini baskılayan, gıdalarda istenmeyen ancak herhangi bir nedenle bulunma olasılığı olan bakteri, küf, maya, patojen veya patojen olmayan her türlü mikroorganizmayı ortamdan yok etmek, çoğalma veya faaliyetlerini önlemek için gıdalara katılan kimyasal madde.

RİNOFARİNGİYAL

Burun ve yutakla ilgili olan.

SİRKUMÖZOFAGAL

Yemek borusunu çeviren yapı ve organlar.

FİZİKOKİMYASAL

Fizikokimya veya fizikokimyasal özellikleri ile ilgili.

DİYAFRAMATOSEL

Diyafram fıtkı ve diyaframdaki yırtık nedeniyle karın boşluğundaki organların göğüs boşluğuna geçmesi.

CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı. Geçmiş.

REKTOABDOMİNAL

Rektum ve karınla ilgili olan.

BÜYÜKBURUNAĞIL

Nevşehir şehrinde, Hacıbektaş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

TRİKOMONOSİDAL

Trichomonas'ları yıkımlayan.

NAZOFARENGİYAL

Nazofarenksle ilgili olan. Burun ve yutakla ilgili.

PSÖDOEOZİNOFİL

Tavşan, kobay, kaz, ördek, beç tavuğu, hindi, güvercin, tavuk gibi kanatlı hayvanlarda nötrofil olarak kabul edilen hücreler. Gerçek eozinofillerle aynı karakterde olmaları ve benzer boyalarla boyanmaları nedeniyle psödoeozinofil denmiştir.

YUKARIYAYLABEL

Isparta şehri, Aksu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YUKARIYAKINYOL

Şanlıurfa ili, Harran belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SEREBROVİSERAL

Yumuşakçalarda beyin ve iç organ gangliyonlarına ait sinirler.

SİNENSEFALOSEL

Etrafındaki doku kısımlarına yapışık olan ensefalosel.

İNTRAABDOMİNAL

Karın boşluğunda bulunan.

ANTİKOKSİDİYAL

Koksidiyostat.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük