Sonu L ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 14 harfli toplam 31 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜÇÜKBURUNAĞIL

Kırşehir ilinde, Mucur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

POLİVİNİLALKOL

Doymamış alkol olan vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilen sentetik madde.

SİRKUMÖZOFAGAL

Yemek borusunu çeviren yapı ve organlar.

BÜYÜKBURUNAĞIL

Nevşehir şehrinde, Hacıbektaş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SPERMATODAKTİL

Kimi akarlarda, erkek tarafından üretilen spermanın dişinin üçüncü ve dördüncü koksaları arasında bulunan çiftleşme keselerine aktarılmasını sağlayan şeliser modifikasyonu.

ŞİSTOSOMASİDAL

Şistosomaları yıkımlayan.

SİNENSEFALOSEL

Etrafındaki doku kısımlarına yapışık olan ensefalosel.

SEREBROVİSERAL

Yumuşakçalarda beyin ve iç organ gangliyonlarına ait sinirler.

PSÖDOEOZİNOFİL

Tavşan, kobay, kaz, ördek, beç tavuğu, hindi, güvercin, tavuk gibi kanatlı hayvanlarda nötrofil olarak kabul edilen hücreler. Gerçek eozinofillerle aynı karakterde olmaları ve benzer boyalarla boyanmaları nedeniyle psödoeozinofil denmiştir.

FİZİKOKİMYASAL

Fizikokimya veya fizikokimyasal özellikleri ile ilgili.

RİNOFARİNGİYAL

Burun ve yutakla ilgili olan.

TRANSABDOMİNAL

Karın duvarı aracılığıyla.

ÇALIOBAAKÇAKIL

Çanakkale şehri, Evciler nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

İNTRAABDOMİNAL

Karın boşluğunda bulunan.

CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı. Geçmiş.

TRANSPLASENTAL

Plasenta aracılığıyla.

DİYAFRAMATOSEL

Diyafram fıtkı ve diyaframdaki yırtık nedeniyle karın boşluğundaki organların göğüs boşluğuna geçmesi.

NAZOFARENGİYAL

Nazofarenksle ilgili olan. Burun ve yutakla ilgili.

UTEROPLASENTAL

Döl yatağı ve plasentayı birlikte ilgilendiren.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük