Sonu L ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 13 harfli toplam 46 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EKTOKOMMENSAL

Konağın dış yüzeyinde yaşayan kommensal simbiyont.

OROFARENGİYAL

Ağız ve yutağı içeren bölümle ilgili olan.

TRANSSERVİKAL

Serviks yoluyla.

KONVANSİYONEL

Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili.

TERMOMETRİKAL

Termometrik.

KLORAMFENİKOL

Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezualae tarafından üretilen ve bakterilerde protein sentezini inhibe ederek etki gösteren bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S alt ribozomlarına bağlanıp aminoasil tRNA'nın akseptör noktaya bağlanmasını engelleyerek oluşturan bir ilaç. Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılması yasak olan bu ilaç Gram pozitif koklar ve basillerle Gram negatif bakterilerin çoğunun oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

JİNEKOLOJİKAL

Jinekolojiyle ilgili olan.

İNFİNİTEZİMAL

Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen (matematik kolu).

METALBİLİMSEL

Metalbilime özgü olan.

PARAZİTİSİDAL

Parazitleri yıkımlayan.

PROTEROSERKAL

Proteroserk.

POİKİLOTERMAL

Soğukkanlı.

İSTATİSTİKSEL

İstatistiğe dayanan, sayımlamalı, istatistiki.

İNTRAKARDİYAL

Kalp içi, kalp içinde.

MAKROSPOROFİL

Makrosporangiyumları taşıyan yapı, megasporofil.

HETEROSEKSÜEL

Karşı cinsi arzulayan.

HİPERBOLOİDAL

Hiperboloit biçiminde olan.

PERİBRANŞİYAL

Solungaç çevresinde.