Sonu L ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 13 harfli toplam 46 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİSSODAKTİL

Tek parmaklı.

MOLLUSKASİDAL

Molluskasit.

ENTERNASYONAL

Uluslararası. Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk.

PARAZİTİSİDAL

Parazitleri yıkımlayan.

İNKİSARIHAYAL

Beklediğini, umduğunu bulamamaktan doğan düş kırıklığı, hayal kırıklığı.

MAKROSPOROFİL

Makrosporangiyumları taşıyan yapı, megasporofil.

SOSYOKÜLTÜREL

Aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren.

TERMOMETRİKAL

Termometrik.

HİPOBRANKİYAL

Hipobranşiyal.

IŞIMÜRETİMSEL

Işımetkin parçalanma sanıucu oluşan (ışınımlar).

TRANSÖZOFAGAL

Yemek borusu yoluyla bir işlemin yapılması.

İNTRAKARDİYAL

Kalp içi, kalp içinde.

KARAMTIKKIZIL

Siyahla kırmızı arası bir renk.

TRANSANDANTAL

Deneyüstü.

HİPERBOLOİDAL

Hiperboloit biçiminde olan.

YALANCITIRTIL

Yaprak arıları kurtçuklarına verilen genel ad.

TRANSSERVİKAL

Serviks yoluyla.

OROFARENGİYAL

Ağız ve yutağı içeren bölümle ilgili olan.

METALBİLİMSEL

Metalbilime özgü olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük