Sonu L ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 12 harfli toplam 92 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

STREPTOBASİL

Bölündükten sonra ayrılmayıp zincir formunda kalan çubuk biçimindeki bakteriler.

SUPRALİTORAL

Suların en yüksek olduğu yüzeyin üzerinde kalan, fakat dalgaların serpintisine ve fırtınalı havalarda su basmasına maruz kalan, kara ile deniz arasındaki geçit bölgesi.

REBİYÜLEVVEL

Ay takviminin üçüncü ayı, büyük mevlit ayı.

KLOPROSTENOL

Korpus luteumun gerilemesine neden olan prostaglandine benzer sentetik hormon.

KLOSTRİDİYAL

Klostridium türü bakterilerin neden olduğu veya onlar tarafından oluşturulan.

VULVOVAJİNAL

Vulva ve vajinaya ait olan.

YUKARIKARTAL

Eskişehir şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

İNFRAROBİTAL

Suborbital.

MEGASPOROFİL

Makrosporangiyumları taşıyan yapı. Makrosporofil. Makrosporofil.

TRANSOVARYAL

Çeşitli patojenlerin, maternal vektör organizmanın ovaryumuna, buradan yumurtalara ve yumurta kanalıyla yeni nesil vektörlere geçmesi durumu.

SÜLFADİYAZOL

Sodyumlu tuzu, tüm hayvanlarda kullanılabilen ve alınmasından sonra böbreklerde kristalleşme ve kan işemeye neden olan sülfonamid türevi ilaç.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

İNTERRADİYAL

Balıklarda iki yüzgeç ışını arası.

SUPRAORBİTAL

Göz çukurunun üzerinde.

TİYAMFENİKOL

Yapıca kloramfenikol benzeri olan, amfenikol grubu bir antibiyotik.

PARATRİKİYAL

Kılın veya kıl folikülünün kenarında olan.

MECAZIMÜRSEL

Benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerinde kullanılması sanatı, ad aktarması.

NEOARSİKODİL

Sodyum metil arsenata verilen ad.

POSTVAKSİNEL

Aşı sonrası.

ANTİPERSONEL

Hedefi insan olan.