Sonu L ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 12 harfli toplam 92 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

POSTVAKSİNEL

Aşı sonrası.

STREPTOKOKAL

Streptokok veya sterptokoklarla ilgili olan. Sterptokokların neden olduğu, streptokoklara bağlı olan. Streptokok'a benzeyen.

JEOSENKLİNAL

Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü.

ELEKTROMOBİL

Elektrik enerjisiyle işleyen otomobil.

KALBURCEDVEL

Terzi cedveli. (Bozova Urfa).

MAKROMOLEKÜL

İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Proteinler, polisakkaritler, nükleik asitier gibi molekül ağırlığı birkaç bin Dalton'dan büyük organik moleküller. Karmaşık moleküllerin tekrarlanmasıyla oluşan büyük molekül. Proteinler, polisakkaritler ve diğer doğal ve sentetik polimerlerde olduğu gibi birkaç binden milyonlara uzanan molekül ağırlığına sahip çok büyük polimerik zincir yapısına sahip bir molekül. Çok sayıda monomer birimlerin veya yapı taşlarının bir araya gelmesiyle meydana gelen protein, nükleik asit, polisakkarit gibi biyopolimerler.

KLOSTRİDİYAL

Klostridium türü bakterilerin neden olduğu veya onlar tarafından oluşturulan.

MİKROAEROFİL

Normal atmosferik oksijen varlığında (% 21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (% 5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorganizmalar, mikroaerobik.

APOKAROTENAL

Portakalda bulunan, margarinlerin renklendirilmesinde kullanılan renk maddesi.

EĞİTBİLİMSEL

Eğitbilimle ilgili.

DİFERENSİYEL

Ayırt edici.

KIVRIMSIZTEL

Düz, ya da düz bölümlerden oluşan, kıvrılmamış tel.

MİKROVEZİKÜL

Mikroskobik olarak saptanabilen, seröz sıvı içeren kese.

POSTSEREBRAL

Beynin art tarafına ait.

KLOPROSTENOL

Korpus luteumun gerilemesine neden olan prostaglandine benzer sentetik hormon.

TRANSOVARYAL

Çeşitli patojenlerin, maternal vektör organizmanın ovaryumuna, buradan yumurtalara ve yumurta kanalıyla yeni nesil vektörlere geçmesi durumu.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

ENDOKARDİYAL

Endokarda veya kalbin iç kısmına ait olan.

POSTPRANDİAL

Yemek sonrası.

İZOBİLATERAL

Bilâteral simetri durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük