Sonu L ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "l" olan 12 harfli toplam 92 adet kelime bulundu. Sonu l harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında l harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜRETROREKTAL

İdrar kanalı ve düz bağırsağa ait olan.

SÜLFADİYAZOL

Sodyumlu tuzu, tüm hayvanlarda kullanılabilen ve alınmasından sonra böbreklerde kristalleşme ve kan işemeye neden olan sülfonamid türevi ilaç.

DİFERENSİYEL

Ayırt edici.

İNTEROPERKÜL

Kemikli balıklarda solungaç kapağını oluşturan dört kemikten biri.

MAKROMİNERAL

Bir kg yağsız vücut ağırlığında 50 mg dan daha yüksek miktarlarda bulunan, bu nedenle hayvanların çok miktarlarda gereksinim duydukları Ca, P, Na, K, Cl, S, Mg ve bu gibi ekzojen mineral maddeler.

DORSOVENTRAL

Dorsalden ventrale doğru yer alan. Palizat parenkimasının yaprağın sadece bir tarafında bulunduğu yaprak tipi.

BİYOKİMYASAL

Biyokimya ile ilgili.

İNTERRADİYAL

Balıklarda iki yüzgeç ışını arası.

ENDOKARDİYAL

Endokarda veya kalbin iç kısmına ait olan.

TİYABENDAZOL

Helmintlere özgü bir mitokondriyel enzim olan fumarat redüktazı engelleyerek helmintler üzerine zehirli etki oluşturan ve ayrıca yangı giderici etkisi de bulunan benzmidazol türevi bir ilaç.

METROSEKSÜEL

Bakımlı erkek.

METRONİDAZOL

Protozoonlara ve anaerop bakterilere karşı kullanılan bir ilaç. Başlangıçta Trichomonas vajinitis tedavisi için üretilen, günümüzde amibiyazis ve giardiyazisin tedavisinde de kullanılan 5-nitroimidazol türevi bir ilaç.

YUKARIKARTAL

Eskişehir şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MALARYASİDAL

Sıtma etkenlerini yıkımlayan ajanlar.

AŞAĞIÇİMAĞIL

Bayburt ili, Maden nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DİFERANSİYEL

Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt. Özellikle fonksiyonların değişmeleriyle ilgili matematik dalı.

STREPTOKOKAL

Streptokok veya sterptokoklarla ilgili olan. Sterptokokların neden olduğu, streptokoklara bağlı olan. Streptokok'a benzeyen.

İNFRALİTORAL

Bir gölün köklü bitkilere sahip olan derin tabakası.

VULVOVAJİNAL

Vulva ve vajinaya ait olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük