L ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "l" olan, 7 harfli toplam 301 adet kelime bulunmaktadır. l harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu l harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde l harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LİGROİN

Çözücü olarak kullanılan, yoğunluğu 0,707 - 0,722 g/mL olan petrol damıtma ürünü.

LÜFERCİ

Lüfer avlayan veya lüfer yemesini seven kimse.

LİZURİT

Hidrojen maleat tuzu biçiminde kullanılan yarı sentetik ergot türevi madde.

LİPOZOM

Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı. İlaç etken maddelerinin lesitin, fosfolipitler ve benzerleri maddelerle bağlanmasıyla oluşan, içinde sulu bir faz bulunan, daha az zehirli etkili ve istenildiği zaman hedeflendirilebilen farmasötik ilaç biçimi. Hastalıkların tedavisinde olduğu gibi hücrelere gen transfer edilmesi amacıyla da kullanılır.

LAZANYA

Bir tür İtalyan makarnası.

LODOSLU

Lodosu olan, lodosa sahip veya lodosa maruz kalan.

LAPAKKA

Kürek. (Küllük Iğdır Kars) Lapatka (Susuz Kars).

LİGULAT

Dilsi; papatyagiller (Compositae) familyasındaki ışınsal çiçek yapısı.

LAHTARA

İlkel durumdaki keten ve kendirin kullanılacak duruma gelmesi için işlem gördüğü su çukuru.

LÖPÜDEK

Yumuşak, küçük bir şeyi birdenbire yutmak için.

LAKLAKI

Kahkaha.

LEĞANÇE

Küçük leğen.

LİZOZİM

Yumurta akı ve gözyaşı gibi farklı kaynaklardan izole edilebilen ve DNA çalışmalarında bakteri hücre duvarındaki mukopolisakkaritleri parçalayan bir enzim. Bakterinin hücre duvarında bulunan peptidoglikanı parçalayarak antibakteriyel etki gösteren, göz yaşında, mukusta, tükürükte ve fagositik hücre granüllerinde bulunan bir enzim. Gözyaşında, burun salgısında, salyada, dokularda, mide salgısında, sütte veya yumurta beyazında bulunan, proteoglikanlar ve glikozaminoglikanlar içindeki N-asetil-nöraminik asidin beta-1, 4 bağlarını hidrolize eden ve gözyaşında, burun salgısında birçok Gram pozitif aerobik bakterinin hücre duvarını yıkan bakterisit etkili bir enzim, muramidaz. Bakterileri öldürdüğü için vücut antibiyotiği olarak değerlendirilir.

LİPİDEN

Hemen, birden.

LUSTRON

Polisitren plastiğin ticari adı.

LÖKLEME

Löklemek işi.

LOLAMAK

Loğla damı ya da harman yerini düzeltmek.

LABINYA

Ayakkabıların altına siyah mum sürmekte kullanılan ayakkabıcı aracı. (Sivrihisar Eskişehir).

LAMELİF

Dolambaçlı. Eğri büğrü, çarpık.

LOFLOKO

Bir oyun.